Програма з рефінансування заходів підтримки системи кредитування у сільській місцевості

Програма розрахована на розширення кредитування ММСП у сільській місцевості, тобто населених пунктах, чисельність населення яких не перевищує 100 тис. мешканців

ПОЗИЧАЛЬНИКИ:

ФОП та приватні малі і середні підприємства, які мають не більше ніж 250 постійних працівників та обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) не більше ніж еквівалент 5 млн євро (за середньорічним курсом Національного банку України)

ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ:

Фінансування виробництва, сфери послуг, сільського господарства, торгівлі (тільки для ФОП та мікропідприємств)

ВАЛЮТА КРЕДИТУ:

€, гривня

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР КРЕДИТУ:

€250 000 або еквівалент у гривні

ВІДСОТКОВА СТАВКА:

Ринкова, визначається банками-партнерами

МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН КРЕДИТУ:
  • 3 роки (для фінансування обігового капіталу)
  • 5 років (для фінансування інвестицій в основні засоби)
БАНКИ-ПАРТНЕРИ: