Новини

Новини
03.10.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Більше підприємств отримають допомогу на погашення збитків через війну

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2022 р. № 523» від 27 вересня 2022 р. № 1068.

Змінами до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання суб'єктам господарювання допомоги в рамках програми міжнародної технічної допомоги «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» від 3 травня 2022 р. № 523, зокрема збільшено:

1) з 300 до 350 кількість суб’єктів господарювання;

2) з 125000 до 150000 грн розмір допомоги одному суб'єктові господарювання.

Джерело: Lexinform

03.10.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Після війни уведуть єдиний лісовий податок для сприяння відтворенню лісів

Набрав чинності Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 вересня 2022 року «Про охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий період» від 29 вересня 2022 р. № 675/2022, яким доручено:

 1. Кабінету Міністрів України, зокрема:

1) розробити та внести у шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради України проекти законів щодо внесення змін до:

а) Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно посилення адміністративної відповідальності за невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорони природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків;

б) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» стосовно перегляду розміру площ насадження лісу та санітарних рубок лісу в контексті застосування оцінки впливу на довкілля;

2) у шестимісячний строк:

а) після скасування воєнного стану розробити та затвердити державну цільову програму підвищення пожежної безпеки у сфері лісового господарства включно із лісогосподарськими підприємствами сфери управління Міністерства оборони України;

б) вжити заходів щодо зменшення нормативу сплати частини чистого прибутку (доходу), що відраховується державними лісогосподарськими, лісозахисними та іншими підприємствами, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, до державного бюджету, - до 30 %;

в) опрацювати питання щодо:

 • створення державного фонду розвитку лісового господарства;
 • удосконалення системи оподаткування лісових земель шляхом формування Єдиного лісового податку та усунення подвійного оподаткування;
 • внесення змін до порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;
 • забезпечення необхідного обсягу лісового насіння та вирощування селекційного садивного матеріалу;
 • виділення органами державної влади та органами місцевого самоврядування придатних для залісення земель;

г) опрацювати питання щодо створення:

 • єдиного державного суб'єкта господарювання з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів шляхом реорганізації державних унітарних комерційних підприємств, які перебувають у сфері управління Державного агентства лісових ресурсів України;
 • єдиного державного суб'єкта господарювання, уповноваженого здійснювати вирощування селекційного садивного матеріалу;

3) вжити заходів для врегулювання питання експорту деревини;

4) вжити додаткових заходів щодо забезпечення підготовки та підвищення рівня кваліфікації працівників підприємств лісової галузі;

5) разом із місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування забезпечити:

 • розроблення єдиної електронної таксаційної та картографічної бази даних про ліси з урахуванням положень Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 • вдосконалення механізму економічного стимулювання заходів зі створення лісів на землях усіх форм власності, ураховуючи особливий статус та режим земель оборони;

6) спільно з Національною академією наук України, Національною академією аграрних наук України опрацювати питання стосовно розроблення наукових рекомендацій щодо застосування нових перспективних інтродукованих видів деревних порід для часткової заміни аборигенних деревостанів, які всихають, підвищення продуктивності і біологічної стійкості майбутніх лісів, забезпечення захисту лісів від шкідників і хвороб;

 1. Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державній екологічній інспекції України разом із місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування вжити додаткових заходів щодо забезпечення консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель;
 2. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, Державному агентству лісових ресурсів України у шестимісячний строк внести зміни до Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затвердженої наказом Державного комітету лісового господарства України від 19 серпня 2010 р. № 260, зокрема щодо лісорозведення на деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених землях;
 3. Місцевим органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування у тримісячний строк здійснити розроблення та затвердження регіональних програм, спрямованих на масштабне залісення регіонів.

Джерело: Lexinform

03.10.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Операторам платіжних послуг та платіжним системам не треба перереєстровуватися за новим Положенням

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг» від 26 вересня 2022 р. № 208.

У Національному банку нагадали, що платіжні системи, учасники платіжних систем та технологічні оператори мають право здійснювати діяльність в Україні лише після внесення відомостей про них до Реєстру платіжної інфраструктури.

Платіжним організаціям платіжних систем, учасникам платіжних систем та операторам послуг платіжної інфраструктури, відомості про яких на день уведення в дію Закону України «Про платіжні послуги» містилися в Реєстрі платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, що діяв до цього, не потрібно окремо реєструватися. Національний банк забезпечує перенесення відомостей про них до Реєстру в установлені Законом строки, зокрема вже внесено до Реєстру відомості про операторів послуг платіжної інфраструктури як технологічних операторів.

При цьому платіжним організаціям платіжних систем, а також технологічним операторам, які не мають наміру продовжувати надавати послуги, потрібно подати до Національного банку про це відповідне повідомлення. Національний банк після отримання повідомлень про припинення надання послуг платіжної системи скасує реєстрацію такої платіжної системи та її учасників, після отримання повідомлення від технологічного оператора - скасує реєстрацію такого оператора. Відповідні відомості будуть унесені до Реєстру.

Банки, які надають послуги технологічного оператора операторам платіжних систем, надавачам фінансових платіжних послуг (включаючи учасників платіжних систем), повинні повідомити Національному банку про надання таких послуг. Відповідна вимога міститься в Законі, водночас це не вимагає окремої реєстрації банків як технологічних операторів.

Окрім того, оновлено порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів, зокрема спрощено порядок реєстрації:

- платіжної системи, оператором якої є резидент. Для такої реєстрації нема потреби подавати до Національного банку повну редакцію правил платіжної системи. Натомість до Національного банку подаватиметься інформаційна довідка, яка міститиме положення правил платіжної системи, необхідні Національному банку для прийняття рішення щодо реєстрації;

- учасників платіжної системи, оператором якої є нерезидент. До Національного банку не подаватиметься копія договору про участь у міжнародній платіжній системі, а подаватиметься залежно від виду участі у платіжній системі (пряма, непряма) відповідне повідомлення від оператора платіжної системи.

Строк розгляду документів Національним банком для платіжних систем та їхніх учасників не змінився і відповідно становить 60 та 30 робочих днів.

Визначено й підстави для відмови у внесенні відомостей до Реєстру та порядок скасування реєстрації платіжної системи, учасника платіжної системи та технологічного оператора.

Джерело: Lexinform

03.10.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Нові повноваження Мінекономіки щодо індустріальних парків

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Міністерство економіки України» від 27 вересня 2022 р. № 1064, згідно з якою Мінекономіки, зокрема:

1) готує проекти рішень Кабінету Міністрів України про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків або про відмову у включенні індустріального парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків;

2) готує проекти рішень Кабінету Міністрів України про виключення індустріального парку з Реєстру індустріальних (промислових) парків;

3) затверджує форму звіту про функціонування індустріального парку та порядок подання звіту про функціонування індустріального парку та його оприлюднення;

4) проводить моніторинг функціонування індустріальних парків, розробляє Стратегію розвитку індустріальних парків;

5) забезпечує інформаційну та консультаційну підтримку ініціаторів створення і керуючих компаній та в інший спосіб сприяє залученню учасників;

6) інформує ДПС, Держмитслужбу, відповідні місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування про ініціаторів створення, керуючі компанії та учасників індустріальних парків у випадках, передбачених Законом України «Про індустріальні парки»;

7) забезпечує доступ до публічної інформації, пов'язаної з діяльністю індустріальних парків, та забезпечує інформаційну підтримку потенційних учасників з питань, що належать до його компетенції;

8) здійснює аналіз та узагальнення міжнародного досвіду у сфері забезпечення функціонування індустріальних парків та залучення інвестицій;

9) забезпечує до 1 квітня поточного року оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті узагальненої та в розрізі окремих індустріальних парків інформації про стан їх функціонування;

10) веде реєстр довгострокових зобов'язань в рамках здійснення державно-приватного партнерства (концесії).

Джерело: Lexinform

30.09.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Нові умови підтвердження стажу для призначення пенсії без трудової книжки

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637» від 27 вересня 2022 р. № 1058.

Зокрема новою редакцією п. 1 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637, унормовано, що основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - персоніфікований облік), є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Документи можуть бути подані в електронному вигляді з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Документи, визначені цим Порядком, є підставою для внесення відомостей до частини персональної електронної облікової картки в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, що відображає трудову діяльність застрахованої особи, в тому числі за період до 1 січня 2004 р.

Як пояснили у Пенсійному фонді України, змінами також:

- передбачено можливість приймати для підтвердження стажу дані, наявні в інформаційних (автоматизованих) системах страхувальників (документи підприємств, установ та організацій, які містять відомості про періоди роботи);

- уточнено перелік документів, які підтверджують здійснення людиною підприємницької діяльності;

- визначено документи, якими підтверджуються періоди проживання дружин військовослужбовців у місцевостях, де не було можливості працевлаштуватися за спеціальністю;

- доповнено перелік документів, якими підтверджуються періоди роботи засуджених;

- встановлено порядок підтвердження стажу роботи у разі знищення (пошкодження) майна підприємств, установ, організацій внаслідок російської військової агресії.

Джерело: Lexinform

30.09.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Спрощено автомобільні вантажні перевезення між ЄС та Україною

Набрав чинності Указ Президента України «Про затвердження Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом» від 16 вересня 2022 р. № 654/2022, яким затверджено зазначену Угоду, учинену 29 червня 2022 р. у місті Ліоні.

Метою Угоди є тимчасове полегшення автомобільних вантажних перевезень між Європейським Союзом та Україною, а також транзитом через їх території, шляхом надання додаткових прав на транзит та перевезення вантажів між Сторонами операторам, зареєстрованим в одній із Сторін, у зв'язку з наслідками загарбницької війни Росії проти України та значними збоями у роботі всіх видів транспорту в країні. Угода також включає заходи щодо спрощення визнання водійських документів.

Угода поширюється на транзитні та міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом між Сторонами за найм, або за плату, або за власний рахунок і не порушує правил, встановлених багатосторонньою системою квот Європейською Конференцією Міністрів Транспорту у рамках Міжнародного транспортного форуму. Перевезення вантажів автомобільним транспортом в межах держави-члена Європейського Союзу або між державами-членами Європейського Союзу не підпадає під дію цієї Угоди. Транзит через територію іншої Сторони для перевезення вантажів між третіми країнами не підпадає під дію цієї Угоди.

Угода укладається на строк до 30 червня 2023 р.

Джерело: Lexinform

30.09.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Заборонено експорт товарів до РФ

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» від 27 вересня 2022 р. № 1076, якою заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація.

Постанова втрачає чинність з дня припинення або скасування воєнного стану та припинення застосування Російською Федерацією недружніх дій проти України.

Джерело: Lexinform

27.09.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Нові заходи впливу на учасників платіжного ринку

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку» від 22 вересня 2022 р. № 206.

Вимоги Положення з дня набрання чинності цією постановою поширюються на небанківські фінансові установи, операторів поштового зв'язку, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, видану Національним банком України до дня введення в дію Закону України «Про платіжні послуги», небанківських надавачів платіжних послуг (крім надавачів нефінансових платіжних послуг), надавачів обмежених платіжних послуг у разі порушення ними законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

«Національний банк застосовуватиме до цих учасників широкий спектр заходів впливу залежно від характеру, обставин, причин та наслідків порушення. Йдеться, зокрема про письмове застереження, накладення штрафу, тимчасову заборону надання однієї або більше платіжних послуг, тимчасове відсторонення посадової особи від посади, тимчасову заборону використання права голосу власником істотної участі в надавачі платіжних послуг, тимчасове зупинення дії ліцензії, відкликання ліцензії та виключення з Реєстру платіжної інфраструктури», - прокоментували у Національному банку.

Джерело: Lexinform

27.09.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

17 000 грн штрафу за невиконання вимог захисту інформації

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання вимог законодавства щодо організації та забезпечення захисту інформації» № 8074.

Зокрема новою ст. 188-58 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується передбачити, що порушення порядку організації та забезпечення технічного та/або криптографічного захисту державних інформаційних ресурсів та/або інформації, у тому числі тих інформаційних ресурсів, що циркулюють на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах, - тягне за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу у розмірі від восьмисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Джерело: Lexinform

23.09.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Скасовано вимогу щодо виплати заробітної плати іноземцю у розмірі 5 або 10 МЗП

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні» (законопроект № 5795).

Як пояснила Перший віце-прем'єр- міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко, проектом врегульовано низку питань щодо роботи в Україні іноземців та осіб без громадянства, зокрема:

- встановлено належний контроль за застосуванням праці іноземців та осіб без громадянства та сплатою ЄСВ шляхом запровадження моніторингу через електронний обмін інформацією між різними органами;

- Державній службі зайнятості надано право оперативно реагувати і скасовувати дозволи на застосування праці іноземців за зверненням правоохоронних органів;

- зменшено навантаження на роботодавців у разі залучення іноземної робочої сили шляхом скасування вимоги щодо виплати заробітної плати іноземцю у розмірі 5 або 10 мінімальних заробітних плат;

- удосконалено порядок видачі дозволів - ця послуга стане доступною через ЦНАП.

Джерело: Lexinform