Новини

Новини
08.11.21
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Зазначення в актах підприємства додаткових підстав для відсторонення працівника від роботи не є підставою для їх застосу...

12 серпня 2021 р. Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 755/3373/19 залишив без задоволення касаційні скарги відповідачів, вказавши, що ст. 46 КЗпП України не передбачено такої підстави відсторонення працівника від роботи як проведення службового розслідування щодо факту його причетності до організації нападу на іншого працівника.

Працівник звернувся до суду з позовом до АТ про усунення перешкод у виконанні посадових обов’язків шляхом скасування наказів та стягнення заробітної плати, посилаючись на те, що АТ видало наказ «Про проведення службового розслідування» щодо нападу невідомих осіб на працівника, яке можливо пов’язане з професійною діяльністю, а також накази про відсторонення від виконання посадових обов’язків окремих працівників, зокрема позивача, у зв’язку з отриманням інформації про можливу причетність до організації нападу.

На цій підставі позивача було відсторонено від виконання посадових обов’язків та заборонено допуск на територію підприємства, обмежено доступ до об’єктів і транспортних засобів, грошових коштів та матеріальних цінностей тощо на період службового розслідування.

Рішенням районного суду, залишеним без змін апеляційним судом, позов задоволено частково з тих мотивів, що така підстава для відсторонення працівника від виконання обов`язків як проведення службового розслідування по факту його можливої причетності до організації нападу на іншого працівника чинним законодавством не передбачена, оскільки ґрунтується виключно на припущеннях.

Розглянувши касаційні скарги відповідачів, Верховний Суд вказав, що правові підстави відсторонення працівника від роботи власником або уповноваженим органом визначені ст. 46 КЗпП України і воно допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством.

Отже, відсторонення від роботи – це тимчасове позбавлення працівника, який перебуває у трудових правовідносинах із підприємством, можливості реального здійснення ним права на працю на підставі виявленого власником чи уповноваженим ним органом факту, через який він має право усунути або зобов’язаний усунути працівника від роботи.

Таким чином, за змістом ст.46 КЗпП України допускається відсторонення працівника або у випадках, перелічених у статті, або в інших випадках, які повинні бути також передбачені певним нормативним документом.

Вказана правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 17 червня 2020 року у справі № 185/676/18.

Такої підстави відсторонення як проведення службового розслідування по факту можливої причетності до організації нападу на іншого працівника нормами ст. 46 КЗпП України не передбачено. Локальні нормативно-правові документи підприємства не належать до законодавчих актів, а тому, зазначення у них додаткових підстав для відсторонення працівника від роботи, не може бути підставою для їх застосування, а у разі такого застосування не свідчить про його законність.

Правовий висновок про те, що ст. 46 КЗпП України встановлений вичерпний перелік випадків відсторонення працівника від роботи висловлено Верховним Судом у постановах від 1 квітня 2020 р. у справі № 761/12073/18 та від 23 січня 2019 р. у справі № 755/6458/15-ц.

Джерело: LexInform

05.11.21
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Додаткові вимоги до кредитних договорів небанківських фінансових установ

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит)» від 3 листопада 2021 р. № 113.

Затверджене Положення визначає додаткові, не визначені Цивільним кодексом України, Законом про кредитування, Законом про фінансові послуги та іншими законами України, які містять норми щодо договірних відносин у частині надання фінансових послуг, вимоги до договорів про надання фінансових послуг, уключаючи індивідуальну частину договорів приєднання про надання фінансових послуг, що укладаються між споживачами фінансових послуг та небанківськими фінансовими установами.

Вимоги цього Положення поширюються на договори про надання споживачам таких послуг:

1) надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту;

2) надання споживчого кредиту.

При цьому його вимоги не поширюються на публічну частину договорів приєднання про надання фінансових послуг (публічна пропозиція кредитодавця).

«Положення передбачає окремі норми щодо змісту договору, способу викладення тексту договору, порядку підписання договору, що укладається у вигляді електронного документа, а також встановлює заборону включати до змісту договору недобросовісні умови», - пояснили у НБУ.

Небанківським фінансовим установам України, які відповідно до законів України мають право надавати кошти в позику (споживчий, фінансовий кредит), доручено протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою привести свої договори у відповідність до вимог Положення.

Джерело: LexInform

04.11.21
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

17 посад сфери безпеки інформації та кіберзахисту додано до класифікатора професій

Наказом Міністерства економіки від 25 жовтня 2021 р. № 810-21 до “Класифікатора професій” ДК 003:2010 додано 17 нових професій у галузі безпеки інформації та кіберзахисту, зокрема:

- розробник систем захисту інформації;

- аналітик загроз безпеки;

- фахівець криптографічного захисту інформації;

- фахівець реагування на інциденти кібербезпеки;

- фахівець підтримки інфраструктури кіберзахисту;

- фахівець з технічного захисту інформації;

- фахівець з тестування систем захисту інформації;

- інструктор-методист інформаційної безпеки та кібербезпеки;

- дізнавач сфери кібербезпеки та захисту інформації;

- експерт-криміналіст сфери кібербезпеки та захисту інформації;

- слідчий кіберзлочинів та інші.

«Тепер важливим завданням є розроблення кваліфікаційних вимог до кожної професії та напрацювання стандартів. Маючи такі стандарти, можна буде переходити до створення системи кваліфікації та сертифікації відповідних професій та відкривати відповідні кваліфікаційні центри. У них випускники закладів вищої освіти зможуть скласти професійні іспити і здобути кваліфікацію за конкретним напрямом», - прокоментував заступник Голови Держспецзв’язку Олександр Потій.

Джерело: LexInform

03.11.21
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Кримінальні справи Державної фіскальної служби передають Бюро економічної безпеки

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання застосування окремих положень законодавства у процесі реорганізації Державної фіскальної служби» від 28 жовтня 2021 р. № 1127, якою встановлено, що:

- у процесі реорганізації Державної фіскальної служби Порядок здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1074, застосовується з урахуванням таких особливостей: головою комісії з реорганізації раніше утвореного як юридична особа публічного права територіального органу Державної фіскальної служби (головного управління, митниці) може бути призначена посадова особа з числа працівників такого органу або у разі відсутності посадових осіб в такому органі - посадова особа юридичної особи - правонаступника, або у разі відсутності посадових осіб в такому органі та юридичній особі - правонаступнику - посадова особа Міністерства фінансів або Державної податкової служби, або Державної митної служби, або Бюро економічної безпеки;

- озброєння та спеціальні засоби Державної фіскальної служби та її територіальних органів, що розміщені на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, передаються згідно з актом передачі комісією з реорганізації Державної фіскальної служби або її територіального органу за переліком, в якому зазначається його вартість, що підтверджується лише даними бухгалтерського обліку на останню звітну дату, та обліковуються на позабалансовому рахунку Бюро економічної безпеки.

Також доручено:

- Міністерству юстиції та Державній архівній службі забезпечити прийняття Центральним державним архівом вищих органів влади та управління від апарату Державної фіскальної служби, а обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити прийняття державними архівами областей, м. Києва від відповідних головних управлінь областей, м. Києва та Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби в упорядкованому стані архівних справ, внесених до Національного архівного фонду, документів з кадрових питань (особового складу), документів з основної діяльності, які не завершені в діловодстві та/або строки тимчасового зберігання яких не закінчилися, у тому числі документів, що містять інформацію з обмеженим доступом;

- Бюро економічної безпеки прийняти в упорядкованому стані від Державної фіскальної служби архівні кримінальні справи, досудове розслідування щодо яких закінчено, та речові докази, які були вилучені в ході досудових розслідувань.

Джерело: LexInform

01.09.21
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

«Податкова амністія»: в декларації не зазначається інформація про джерела коштів

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку її подання» від 2 серпня 2021 р. № 439.

Див. процедуру Застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб

Відповідно до затвердженого Порядку одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається в е-формі через електронний кабінет.

Збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору та відображається ним в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.

В спецдекларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об'єктів декларування, а дані, що містяться в ній, є податковою інформацією.

Читайте також: Державні гарантії тим, хто скористається податковою амністією

У разі подання платником податків до центрального органу ДПС одноразової (спеціальної) добровільної декларації, заповненої з порушенням вимог, вона вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені державні гарантії та звільнення від відповідальності.

Читайте також: «Податкова амністія»: приклади заповнення декларації

У період проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має право уточнити інформацію, зазначену у попередньо поданій спецдекларації, виключно шляхом подання нової декларації. При цьому попередньо подана декларація, інформація з якої уточнюється, вважається анульованою.

Після завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування платник податків має право подати уточнюючий розрахунок до раніше поданої спецдекларації виключно у випадках, передбачених підрозд. 9-4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу.

У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, зазначеної спецдекларації, у встановлений строк, вона вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені державні гарантії та звільнення від відповідальності.

Читайте також: Не вважається ухиленням від сплати податків придбання об’єктів, вказаних у добровільній декларації

Особи, які мають право скористатися «податковою амністією» та не скористалися нею, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності станом на дату завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичної особи, одержаних (набутих) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до податкового законодавства на дату нарахування (отримання) таких доходів та/або склад та обсяг таких активів перебуває в межах, визначених підрозд. 9-4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу.

Подання спецдекларації не є окремим спеціальним порядком офіційного визнання або підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на активи, щодо яких подається така декларація.

Нагадаємо, податкова амністія триватиме до 1 вересня 2022 р.

Джерело: LexInform

01.09.21
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Затверджено форму звіту про рух товарів у вільній митній зоні

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми звіту про рух товарів у вільній митній зоні» від 30 липня 2021 р. № 434.

Відповідно до ч. 1 ст. 435 Митного кодексу України утримувач вільної митної зони або особи, які здійснюють операції з товарами на території цієї зони, ведуть облік всіх іноземних та українських товарів, що перебувають у зазначеній зоні, і щомісячно подають митним органам звіт про рух товарів у вільній митній зоні за попередній місяць за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Читайте також: Кримінальна відповідальність за помилки в митних деклараціях є неприпустимою

Будь-які зміни, що відбуваються з товарами в межах території вільної митної зони, повинні відображатися в облікових документах. Митні органи мають право вимагати подання позачергового звіту не частіше, ніж один раз на рік.

Нагадаємо, дані митних декларацій відкрито

Джерело: LexInform

01.09.21
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Стартувала «податкова амністія»

В. о. Голови Державної податкової служби України Євген Олейніков  повідомив про початок одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Він зазначив, що декларування є абсолютно добровільим. Більше того, декларант не повинен підтверджувати джерела своїх доходів.

Одноразова (спеціальна) добровільна декларація подаватиметься декларантом до Державної податкової служби України через приватну частину Електронного кабінету. Така можливість настала сьогодні, 1 вересня, о 09:00 ранку.

Див. процедуру Застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб

Платник податків, який бажає здійснити добровільне декларування, зможе заповнити декларацію, підписати її та надіслати до ДПС. Після цього декларація підлягає камеральній перевірці протягом 20 днів.

У ході перевірки ДПС з’ясовує, чи дійсно існують задекларовані активи. Це стосується, зокрема, грошей у банках. Перевіряє, чи гроші знаходяться на рахунку, який був відкритий у рамках кампанії одноразового декларування, та правильність застосування ставок. Якщо буде встановлено невідповідність даних, платника буде поінформовано про це та запропоновано виправити помилки.

Читайте також: «Податкова амністія»: в декларації не зазначається інформація про джерела коштів

Якщо у платників виникатимуть додаткові питання, ДПС прийматиме їх у центрах обслуговування, інформуватиме через Контакт-центр, надаватиме індивідуальні податкові консультації.

Джерело: LexInform

31.08.21
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Інформацію від суб’єктів первинного фінмоніторингу піддаватимуть стратегічному аналізу

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій» від 2 серпня 2021 р. № 440.

Читайте також: Новий порядок застосування заходів впливу до адвокатів і нотаріусів в разі порушення вимог фінмоніторингу

Затверджені принципи та критерії мають бути враховані у внутрішніх документах Держфінмоніторингу з питань порядку проведення аналізу отриманої від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, і описують:

1) принципи опрацювання одержаної від СПФМ інформації;

2) критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації.

Так, опрацювання одержаної від СПФМ інформації базується на таких основних принципах:

1) повнота опрацювання інформації;

2) послідовність опрацювання інформації;

3) збереження та захист інформації;

4) контроль за опрацюванням працівниками Держфінмоніторингу інформації;

5) своєчасність та об’єктивність опрацювання інформації;

6) незалежність та невтручання в діяльність СПФМ працівників Держфінмоніторингу під час опрацювання ними інформації;

7) пріоритизація та категорійність обробки інформації з урахуванням ризик-орієнтовного підходу;

8) всебічне використання інформації з єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, автоматизованих, інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади та інших інформаційних ресурсів, передбачених законодавством.

Читайте також: Персональні дані на запит суб’єкта первинного фінмоніторингу оброблятимуть без згоди особи

Під час опрацювання одержаної від СПФМ інформації працівники Держфінмоніторингу проводять операційний та стратегічний аналіз.

Водночас, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 р. № 306 «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій».

Джерело: LexInform

30.08.21
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Нова Стратегія кібербезпеки України

Набрав чинності Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України» від 26 серпня 2021 р. № 447/2021.

Відповідно до затвердженої Стратегії Україна створюватиме максимально відкритий, вільний, стабільний і безпечний кіберпростір в інтересах забезпечення прав і свобод людини, соціального, політичного і економічного розвитку держави.

Читайте також: Основні аспекти кібербезпеки та кібергігієни

Для подальшої розбудови національної системи кібербезпеки на засадах стримування, кіберстійкості, взаємодії необхідним визнано:

- посилення спроможності національної системи кібербезпеки для унеможливлення збройної агресії проти України у кіберпросторі або з його використанням, нейтралізації розвідувально-підривної діяльності, мінімізації загроз кіберзлочинності та кібертероризму (стримування);

- набуття здатності швидко адаптуватися до внутрішніх і зовнішніх загроз у кіберпросторі, підтримувати та відновлювати стале функціонування національної інформаційної інфраструктури, насамперед об'єктів критичної інформаційної інфраструктури (кіберстійкість);

- забезпечення розвитку комунікації, координації та партнерства між суб'єктами забезпечення кібербезпеки на національному рівні, розвиток стратегічних відносин у сфері кібербезпеки із ключовими іноземними партнерами, передусім з Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки та іншими державами - членами НАТО, співробітництво у цій сфері з іншими державами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України (взаємодія).

Ключову об'єднувальну та координаційну роль у цьому процесі відіграватиме Національний координаційний центр кібербезпеки.

Читайте також: Указ про створення кібервійськ набрав чинності

Для формування потенціалу стримування (С) взято орієнтир на досягнення таких стратегічних цілей:

- ціль С.1. Дієва кібероборона;

- ціль С.2. Ефективна протидія розвідувально-підривній діяльності у кіберпросторі та кібертероризму;

- ціль С.3. Ефективна протидія кіберзлочинності;

- ціль С.4. Розвиток асиметричних інструментів стримування.

Для набуття кіберстійкості (К) необхідним є досягнення таких стратегічних цілей:

- ціль К.1. Національна кіберготовність та надійний кіберзахист;

- ціль К.2. Професійне вдосконалення, кіберобізнане суспільство та науково-технічне забезпечення кібербезпеки;

- ціль К.3. Безпечні цифрові послуги.

Для вдосконалення взаємодії (В) необхідним є досягнення таких стратегічних цілей:

- ціль В.1. Зміцнення системи координації;

- ціль В.2. Формування нової моделі відносин у сфері кібербезпеки;

- ціль В.3. Прагматичне міжнародне співробітництво.

Водночас, визнано такою, що втратила чинність, ст. 2 Указу Президента України від 15 березня 2016 р. № 96 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України».

Нагадаємо, для підготовки фахівців з кібербезпеки створять особливий навчальний заклад

Джерело: LexInform

30.08.21
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Новий Технічний регламент засобів індивідуального захисту

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту» від 21 серпня 2019 р. № 771.

Затверджений нею Технічний регламент визначає, зокрема:

– обов’язки виробників, уповноважених представників, імпортерів, розповсюджувачів;

– процедуру оцінювання відповідності;

– спеціальні вимоги до призначених органів з оцінки відповідності;

– здійснення державного ринкового нагляду.

Читайте також: Імпорт засобів індивідуального захисту оподатковується ПДВ

При цьому установлено, що надання на ринку засобів індивідуального захисту, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761, та були введені в обіг до набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності таких засобів індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

Водночас, визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком.

Нагадаємо, залишки освітньої субвенції можна витрачати на засоби захисту для шкіл

Джерело: LexInform