Новини

Новини
26.07.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Фітосанітарний сертифікат на реекспорт можна отримати в е-формі

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об'єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України «Про карантин рослин», контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів)» від 22 липня 2022 р. № 818.

Як пояснили у Міністерстві аграрної політики та продовольства, документом передбачено приведення у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану» від 12 травня 2022 р. № 2246-IX діючих процедур у частині:

1) оформлення карантинного сертифіката щодо зменшення випадків, коли такий сертифікат є обов’язковим при переміщенні Україною сільськогосподарської продукції рослинного походження та насіння, зокрема скасовано вимогу оформлення карантинного сертифіката при переміщенні вантажів з імпортованим насінням; карантинний сертифікат є обов'язковим виключно у разі вивезення рослинної продукції з карантинної зони та за умови, що така продукція може поширювати карантинний організм, щодо якого запроваджено карантинний режим;

2) спрощення процедури переоформлення фітосанітарного сертифіката, необхідного при експорті с/г продукції рослинного походження, а саме:

  • для переоформлення зазначених сертифікатів висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) потрібен не завжди, а лише у разі зміни країни призначення вантажу, за умови, якщо фітосанітарні заходи такої країни вимагають відсутність шкідливих організмів, на наявність яких фітосанітарна експертиза (аналізи) не проводилась;
  • на сьогодні висновок фітосанітарної експертизи потрібен у 100 % при оформленні фітосанітарного сертифіката;

3) оформлення фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт в електронній формі, а не виключно у паперовій.

Джерело: LexInform

21.07.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Класифікатор професій гармонізують з міжнародними стандартами

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» від 12 липня 2022 р. № 781.

Утворена Міжвідомча робоча група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, основними завданнями якої є:

1) розроблення концепції реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» з метою гармонізації його з міжнародними стандартами класифікації занять, професій, професійних кваліфікацій, освіти та приведення його у відповідність із Міжнародною стандартною класифікацією занять ISCO-08;

2) узгодження позицій заінтересованих сторін щодо функцій, структури та наповнення Класифікатора професій

Джерело: LexInform

21.07.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Малим і середнім підприємствам нададуть більше свободи у трудових відносинах

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» (законопроект № 5371).

Як пояснила Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, Законом, зокрема запроваджено договірний режим регулювання трудових відносин з можливістю на розсуд роботодавця та працівника за взаємною згодою включати до письмового трудового договору положення стосовно виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку, тривалості щотижневого відпочинку та інших прав і гарантій, які визначені Кодексом законів про працю України. При цьому передбачено збереження основних загальновизнаних трудових прав і гарантій найманих працівників.

Особливий режим регулювання трудових відносин можна запроваджувати між працівником та роботодавцем, який є суб’єктом малого або середнього підприємництва з кількістю працівників не більше 250 осіб, або між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого становить на місяць понад вісім розмірів мінімальних заробітних плат.

«Таким чином, вперше за всю історію незалежної України у трудовому законодавстві запроваджена можливість працівникам, які володіють тими чи іншими компетенціями, впливати на умови своєї праці, відповідно до власних інтересів та потреб», - зауважила Галина Третьякова.

Закон діє протягом дії воєнного стану та втрачає чинність з дня припинення або скасування воєнного стану.

Джерело: LexInform

21.07.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Внутрішні аудитори банків перевірятимуть не лише паперові, а й е-документи

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 15 липня 2022 р. № 151.

Як пояснили у Національному банку, змінами до Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України, затвердженого постановою від 10 травня 2016 р. № 311:

1) внутрішнім аудиторам банку надано право використовувати для перевірки не лише паперові, а й електронні документи;

2) уточнюється форма (з опцією надання як в паперовій, так і в електронній формі) та порядок надання банком до Національного банку документів.

Окрім того, згідно зі змінами до Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затвердженого постановою від 8 червня 2017 р. № 50:

1) банк матиме право надавати Національному банку (на його запит, а також уповноваженим працівникам Національного банку під час здійснення інспекційної перевірки) копію внутрішньобанківського положення у сфері споживчого кредитування як в паперовому, так і в електронному вигляді;

2) скасовано вимога до банку щодо розміщення на його веб-сторінці фотографії фізичної особи - кредитного посередника, фізичної особи-підприємця - кредитного посередника;

3) замість довідки податкового органу для підтвердження ділової репутації фізичної особи - кредитного посередника, фізичної особи-підприємця - кредитного посередника, керівника (особи, яка виконує його обов’язки) юридичної особи, яка є кредитним посередником, а також працівників кредитного посередника, які здійснюють обслуговування споживачів, використовуватиметься інформація відповідного органу щодо стану розрахунків платника податків із бюджетом (про те, є або немає в платника заборгованості зі сплати податків, зборів).

Джерело: LexInform

21.07.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Малі та середні групи звільнено від подання консолідованої фінансової звітності

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (законопроект № 6244).

Зокрема новою редакцією ч. 3 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що:

1) підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі);

2) великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі);

3) інші фінансові установи та недержавні пенсійні фонди, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі);

4) малі підприємства, що є суб’єктами господарювання державного сектору економіки, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з відповідним аудиторським звітом (якщо обов’язковий аудит фінансової звітності проводився на вимогу законодавства) на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі);

5) малі та середні групи (крім груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес) звільняються від обов’язкового складання та подання консолідованої фінансової звітності та консолідованого звіту про управління;

6) материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств (крім суб’єктів інвестиційної діяльності, які не складають консолідовану фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів), зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну консолідовану фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами, разом з аудиторським звітом, консолідованим звітом про управління, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі);

7) материнські підприємства, які одночасно є дочірніми підприємствами та відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів не подають консолідовану фінансову звітність, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі) річну консолідовану фінансову звітність свого материнського підприємства разом з аудиторським звітом та консолідованим звітом про управління;

8) підприємство зобов’язане забезпечувати доступність фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності для ознайомлення юридичних та фізичних осіб за своїм місцезнаходженням.

Джерело: LexInform

21.07.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

За несвоєчасне подання й оприлюднення річної звітності не каратимуть

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни» (законопроект № 7378).

Новими пп. 4-1, 4-2 п. 1 Закону № 2115-IX установлено, що:

4-1) у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його припинення чи скасування особи, відповідальні за своєчасне і у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави, складення та оприлюднення яких передбачено законодавством;

4-2) юридичні особи, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними звітами, визначеними підпунктом 4-1 цього пункту, оприлюднюють таку звітність у повному обсязі згідно із законодавством протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення.

Джерело: LexInform

21.07.22
МСП

100 млн доларів від США на підтримку фермерів

США заснували Ініціативу стійкості сільського господарства (AGRI) на суму $ 100 млн для допомоги українському агросектору.

«Ініціатива буде спрямована на забезпечення безперервного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні до 2023 року, а також вирішення нагальних питань із експортом. Українські фермери отримають ширший і полегшений доступ до фінансування, а також до забезпечення пальним, добривами та пестицидами, ЗЗР, насінням, обладнанням», - пояснив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Джерело: LexInform

12.07.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Іноземні цифрові підписи визнано у банківській системі України

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про визнання іноземних кваліфікованих електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів» від 7 липня 2022 р. № 140, згідно з якою банки України, філії іноземних банків, учасники платіжних систем визнають:

1) кваліфіковані електронні підписи та/або кваліфіковані електронні печатки відповідно кваліфікованими електронними підписами та/або кваліфікованими електронними печатками відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», якщо вони створені з дотриманням вимог Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 р. про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, що підтверджено в межах надання кваліфікованої послуги перевірки кваліфікованих електронних підписів та/або кваліфікованих електронних печаток кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, відомості про якого та про його кваліфіковані електронні довірчі послуги внесені до Довірчого списку держави - члена Європейського Союзу і оприлюднені Європейською Комісією на офіційному веб-сайті Європейського Союзу;

2) засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які використовуються відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах, засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», якщо іноземні засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідають вимогам Регламенту 910/2014, що підтверджується документом про сертифікацію, виданим органом, акредитованим Національним органом з акредитації, який входить до складу Європейської кооперації з акредитації.

Джерело: LexInform

12.07.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Дозвільні та реєстраційні процедури у будівництві в умовах воєнного стану

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану» від 24 червня 2022 р. № 722, якою встановлено, що надання послуг з питань дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня припинення чи скасування воєнного стану, зокрема:

- будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 500 кв. метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки за рішенням замовника відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні, а у разі відсутності затвердженої містобудівної документації на місцевому рівні - відповідно до цільового призначення земельної ділянки та обмежень у використанні земель, визначених Законом України «Про охорону культурної спадщини», може здійснюватися замовником без отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

У такому разі замовник звертається до архітектора або інженера-проектувальника, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, на підставі укладеного між ними договору, архітектор або інженер-проектувальник забезпечує створення та/або завантаження до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з накладенням кваліфікованого електронного підпису схеми намірів забудови земельної ділянки (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об'єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об'єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо), створеної з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм і правил.

Строк виконання робіт, розмір та порядок оплати робіт визначаються у договорі за домовленістю сторін.

При цьому під час подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт замовник зазначає реєстраційний номер схеми намірів забудови земельної ділянки в Електронній системі;

- у разі ненадання відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки або неприйняття рішення про відмову в їх наданні протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про їх видачу проектування об'єкта будівництва здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні та обмежень у використанні земель, визначених Законом України «Про охорону культурної спадщини»;

- заяви про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, будівельних паспортів забудови земельної ділянки подаються за вибором замовника до відповідного уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури особисто через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет в Електронній системі шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюються та надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг. Заяви, подані через центри надання адміністративних послуг, передаються до відповідного уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури виключно з використанням електронного кабінету працівника центру надання адміністративних послуг в Електронній системі. Результати розгляду таких заяв передаються до центру надання адміністративних послуг виключно з використанням електронного кабінету уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури в Електронній системі;

- замовник звертається за погодженням проектної, науково-проектної документації/отриманням дозволу до органу охорони культурної спадщини з використанням електронного кабінету в Електронній системі. У разі ненадання погодження або ненадання обґрунтованої відмови протягом 30 днів органом охорони культурної спадщини погодження проектної документації вважається погодженим за замовчуванням.

До створення Державного реєстру нерухомих пам'яток України як інформаційно-комунікаційної системи та налагодження електронної взаємодії між Електронною системою та Державним реєстром нерухомих пам'яток України органами охорони культурної спадщини здійснюється виключно з використанням електронного кабінету уповноваженої особи органу охорони культурної спадщини в Електронній системі:

- погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;

- надання дозволу на проведення робіт на пам'ятках національного значення, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;

- надання дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок;

- проведення контрольного геодезичного знімання перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта не здійснюється під час проведення реставрації, капітального ремонту без зміни геометричних розмірів складових частин будинку, будівлі, споруди, які після прийняття об'єкта в експлуатацію є самостійними об'єктами нерухомого майна;

2) на період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану дозволяється перенесення строків виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території (крім транспортних проїздів, пішохідних комунікацій).

Замовник будівництва робить відповідний запис в декларації або акті готовності об'єкта до експлуатації, зокрема зазначає види робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території, які переносяться, та визначає кінцеву дату, до якої роботи будуть виконані.

Зареєстровані повідомлення про початок виконання будівельних робіт та видані дозволи на виконання будівельних робіт, видані з урахуванням особливостей, встановлених цією постановою, є чинними до завершення будівництва.

Окрім цього, внесено зміни до низки постанов Кабінету Міністрів України.

Джерело: LexInform

11.07.22
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

До 180 днів збільшено граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18» від 7 липня 2022 р. № 142, якою, зокрема збільшено з 120 до 180 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Нові строки застосовуються до операцій, здійснених з 5 квітня 2022 р.

Окрім того, передбачено, що клієнт-резидент зобов'язаний куплену з 11 липня 2022 р. іноземну валюту в установленому порядку через банк використати не пізніше ніж за два робочих дні після дня її зарахування на його поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти.

Зазначене не поширюється на іноземну валюту, куплену:

1) резидентами для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони;

2) державними органами, уповноваженими згідно із законодавством України здійснювати оперативно-розшукову, контррозвідувальну, розвідувальну діяльність або досудове розслідування;

3) Державною казначейською службою України;

4) на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку України, що приймаються на підставі звернень Кабінету Міністрів України, міністерств, Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України.

Джерело: LexInform