Про ФРП

Наша місія

Головна мета діяльності Фонду розвитку підприємництва – посилення конкурентоспроможності українських мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) шляхом надання їм кредитів для фінансування інвестицій та обігових коштів через обрані банки-партнери.

Оскільки досягнути цієї мети можна лише за умови стабільно працюючої та розвиненої банківської системи, важливим завданням ФРП є також підтримка розвитку банківського сектору, спроможного забезпечити стійке довгострокове фінансування ММСП за прийнятною ціною.

Загальні засади

ФРП був заснований у 1999 році Національним банком України (31,25%), Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства фінансів України (31,25%) та Німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW) (37,5%) на паритетних засадах . Статутний капітал ФРП становить 16,36 млн. євро.

ФРП – неприбуткова установа, тому будь-який можливий прибуток не розподіляється між засновниками ФРП, а спрямовується на подальше кредитування ММСП. Такий статус ФРП визначений намірами урядових організацій Німеччини та України забезпечити відновлюваність коштів ФРП.

Керівництво

Колегіальним органом управління ФРП є його Наглядова Рада. Головою Наглядової Ради ФРП є Голова Національного банку України, а членами – уповноважені представники KfW та Міністерства фінансів України.

Вищою посадовою особою ФРП є Виконавчий директор ФРП, який забезпечує вирішення всіх питань поточної діяльності ФРП, представляє ФРП у взаємовідносинах з вітчизняними та іноземними установами та організаціями.

Державна установа “Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва”, що підпорядковується Міністерству фінансів України, здійснює поточне управління (адміністрування) діяльністю ФРП відповідно до угоди про здійснення поточної діяльності ФРП, Статуту ФРП та відповідного рішення вищого органу управління ФРП.

Перелік фінансових послуг

Фонд розвитку підприємництва надає фінансові кредити за рахунок власних коштів прийнятним банкам-партнерам для подальшого кредитування суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва.

Програми

Основним інструментом діяльності ФРП є кредитні програми. ФРП впроваджує свої програми за принципом фінансової установи “другого рівня”, надаючи фінансові ресурси ММСП через відібрані банки-партнери, які відповідають певним вимогам. Банки-партнери надають кредити цільовим групам ММСП, які описані у програмах ФРП.

Такий принцип дозволяє розподілити кредитні ризики між банками-партнерами та ФРП і охопити Програмами ФРП всі регіони країни за рахунок розвиненої філіальної мережі банків-партнерів ФРП.

Ліцензії та дозволи

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №2 від 05.07.2006, видана Національним банком України.

Стратегія

Стратегія подальшого розвитку ФРП, яка була прийнята його засновниками у 2010 році, визначає основнi напрямки розвитку ФРП удосконалення та розвиток діяльності ФРП, посилення його ролі в підтримці фінансування ММСП, включаючи:

  • покращення умов співробітництва з банками-партнерами;
  • покращення та розширення спектру кредитних продуктів для ММСП;
  • запровадження кредитування банків-партнерів та ММСП в національній валюті;
  • введення обмеження на процентні ставки для кінцевих позичальників;
  • запровадження вимог до спів-фінансування банками-партнерами за рахунок власних коштів Програм ФРП;
  • консультаційна підтримка для банків-партнерів;
  • залучення нових донорів;
  • вжиття заходів з просування діяльності ФРП;

Одними з найважливіших напрямків розвитку ФРП на сьогоднішній день є збільшення обсягів кредитних операцій ФРП в гривні та удосконалення умов кредитних продуктів для ММСП (включаючи обмеження максимальної процентної ставки за кредитами ММСП), що покликані підвищити привабливість та доступність кредитних ресурсів ФРП для ММСП.