Програма з кредитування ММСП України за пріоритетними галузевими напрямами

Ця програма пропонує пільгові умови кредитування підприємств, які працюють в окремих галузях, що розглядаються ФРП як пріоритетні та стратегічно важливі

Позичальники
  • ФОП та приватні малі і середні підприємства, які мають не більше ніж 250 постійних працівників та обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) не більше ніж еквівалент 5 млн євро (за середньорічним курсом Національного банку України)
Призначення кредиту
  • Сільське господарство, харчова промисловість, розвиток малих готелів, зелений туризм, ресторани та заклади громадського харчування, легка промисловість, проекти, пов’язані з енергоефективністю та енергозбереженням, імпортозаміщенням, підвищення продуктивності праці та створення робочих місць в слаборозвинених/депресивних регіонах.
Валюта кредиту
  • Гривня
Максимальний розмір кредиту
  • €100 000, еквівалент у гривні (ФОП та ММСП)

Відсоткова ставка

В гривні:

Для інвестиційних кредитів:

  • не більше рівня індексу UIRD* (3 міс.) + 5% річних.

Для кредитів на оборотні кошти:

  • не більше рівня індексу UIRD* (3 міс.) + 6% річних.

Комісія за надання кредиту – не більше 1,5% від суми кредиту.

індекс UIRD* - український індекс ставок за депозитами фізичних осіб * (% річних), що публікується на офіційному інтернет-представництві Національного банку України (https://www.bank.gov.ua/control/uk/index)

Максимальний термін кредиту
  • 3 роки (для фінансування обігового капіталу)
  • 5 років (для фінансування інвестицій в основні засоби)
Банки-Партнери