Банкам

Партнером ФРП може стати будь-який український банк, для якого співпраця з малими та середніми підприємствами є одним з пріоритетів, який має надійний, стійкий фінансовий стан, виконує нормативи НБУ та здійснює прибуткову діяльність.

Ставши партнером ФРП, та уклавши з ФРП Угоду про партнерство, банк отримує доступ до кредитних ресурсів ФРП за всіма діючими та майбутніми програмами і проектами ФРП. Банк-партнер на свій розсуд визначає програми ФРП, в яких бажає брати участь.

БАНКАМ

Процедура набуття статусу банка-партнера:

 1. Банк, зацікавлений у партнерстві з ФРП, повинен надіслати письмове звернення на ім’я Виконавчого директора ФРП з обґрунтуванням своєї зацікавленості у співпраці з ФРП з метою розвитку кредитування МСП разом із заповненою анкетою, яку можна завантажити з сайту.
 2. У разі позитивної оцінки анкетних даних ФРП проводить дистанційну та виїзну оцінку банку, включаючи оцінку його фінансового стану, наявність в стратегії банку напрямку роботи з МСП, відповідних кредитних технологій та процедур, здійснює вибірковий перегляд кредитних справ позичальників МСП прокредитованих банком за рахунок власних коштів (у разі наявності) тощо. За результатами проведеного аналізу ФРП готує матеріали Виконавчому директору ФРП для розгляду питання щодо можливості винесення на засідання Ради ФРП питання про можливість затвердження банку в якості банка-партнера ФРП.
 3. Рада ФРП на своєму найближчому засіданні або в робочому порядку приймає рішення про затвердження банку в якості партнера ФРП та укладення банком Угоди про партнерство.
 4. ФРП та банк підписують Угоду про партнерство, яка визначає загальні рамки подальшої співпраці між ними.
 5. ФРП укладає з банком-партнером Кредитні договори на бажану суму в рамках обраних програм. При цьому загальна заборгованість банка-партнера перед ФРП за всіма укладеними кредитними договорами не повинна перевищувати 50% від власного капіталу ФРП.

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

1. Наша місія

Головна мета діяльності Німецько-Українського фонду – посилення конкурентоспроможності українських мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) шляхом надання їм кредитів для фінансування інвестицій та обігових коштів через обрані банки-партнери.

Оскільки досягнути цієї мети можна лише за умови стабільно працюючої та розвиненої банківської системи, важливим завданням НУФ є також підтримка розвитку банківського сектору, спроможного забезпечити стійке довгострокове фінансування ММСП за прийнятною ціною.

2. Загальні засади

НУФ був заснований у 1999 році Національним банком України (31,25%), Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства фінансів України (31,25%) та Німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW) (37,5%) на паритетних засадах . Статутний капітал НУФ становить 16,36 млн. євро.

НУФ – неприбуткова установа, тому будь-який можливий прибуток не розподіляється між засновниками НУФ, а спрямовується на подальше кредитування ММСП. Такий статус НУФ визначений намірами урядових організацій Німеччини та України забезпечити відновлюваність коштів НУФ.

3. Керівництво

Колегіальним органом управління НУФ є його Наглядова Рада. Головою Наглядової Ради НУФ є Голова Національного банку України, а членами – уповноважені представники KfW та Міністерства фінансів України.

Вищою посадовою особою НУФ є Виконавчий директор НУФ, який забезпечує вирішення всіх питань поточної діяльності НУФ, представляє НУФ у взаємовідносинах з вітчизняними та іноземними установами та організаціями.

Державна установа “Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва” здійснює поточне управління коштами НУФ відповідно до Положення про Німецько-Український фонд, рішення Наглядової Ради НУФ та угоди про здійснення поточної діяльності з НУФ.

4. Перелік фінансових послуг

Німецько-Український фонд надає фінансові кредити за рахунок власних коштів прийнятним банкам-партнерам для подальшого кредитування суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва.

5. Програми

Основним інструментом діяльності НУФ є кредитні програми. НУФ впроваджує свої програми за принципом фінансової установи “другого рівня”, надаючи фінансові ресурси ММСП через відібрані банки-партнери, які відповідають певним вимогам. Банки-партнери надають кредити цільовим групам ММСП, які описані у програмах НУФ.

Такий принцип дозволяє розподілити кредитні ризики між банками-партнерами та НУФ і охопити Програмами НУФ всі регіони країни за рахунок розвиненої філіальної мережі банків-партнерів НУФ.

6. Ліцензії та дозволи

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №2 від 05.07.2006, видана Національним банком України.

7. Стратегія

Стратегія подальшого розвитку НУФ, яка була прийнята його засновниками у 2010 році, визначає основнi напрямки розвитку НУФ удосконалення та розвиток діяльності НУФ, посилення його ролі в підтримці фінансування ММСП, включаючи:

 • покращення умов співробітництва з банками-партнерами;
 • покращення та розширення спектру кредитних продуктів для ММСП;
 • запровадження кредитування банків-партнерів та ММСП в національній валюті;
 • введення обмеження на процентні ставки для кінцевих позичальників;
 • запровадження вимог до спів-фінансування банками-партнерами за рахунок власних коштів Програм НУФ;
 • консультаційна підтримка для банків-партнерів;
 • залучення нових донорів;
 • вжиття заходів з просування діяльності НУФ;
Одними з найважливіших напрямків розвитку НУФ на сьогоднішній день є збільшення обсягів кредитних операцій НУФ в гривні та удосконалення умов кредитних продуктів для ММСП (включаючи обмеження максимальної процентної ставки за кредитами ММСП), що покликані підвищити привабливість та доступність кредитних ресурсів НУФ для ММСП.

ЗАДАТИ ПИТАННЯ