Співпраця

Фонд розвитку підприємництва зацікавлений у співпраці з вітчизняними, зарубіжними та міжнародними організаціями і установами, діяльність яких напряму або опосередковано пов’язана з підтримкою МСП.

Напрямкам і формами співпраці можуть бути:

  • Залучення позик та грантів від донорів для розширення фінансування програм ФРП з підтримки ММСП.
  • Розроблення та реалізація спільних проектів з фінансування ММСП на засадах співфінансування.
  • Організація технічної допомоги банкам-партнерам ФРП із запровадження технологій мікрокредитування.
  • Організація та проведення заходів із просування кредитних продуктів ФРП для ММСП у вигляді конференцій, практичних семінарів, круглих столів, презентацій тощо.
  • Розроблення та запровадження інших інструментів. ФРП відкритий до будь-яких пропозицій щодо співпраці, які мають на меті розвиток сектору ММСП в Україні, розширенню його доступу до фінансових ресурсів та покращення вмінь та навичок підприємців.

ФРП відкритий до будь-яких пропозицій щодо співпраці, які мають на меті розвиток сектору МСП в Україні, розширенню його доступу до фінансових ресурсів та покращення вмінь та навичок підприємців.

Будь-ласка, надсилайте ваші пропозиції про співпрацю на електронну адресу ФРП.