Вакансії

Консультаційні послуги спеціаліста з екології

ЕКСТРЕНИЙ ПРОЕКТ НАДАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (ARISE) (P180732) 

Технічне завдання

Консультаційні послуги спеціаліста з екології

Країна: Україна 

Проект ID: P180732

 • СТИСЛИЙ ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Контекст проекту 

Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE) – це проект, що фінансується Світовим банком і реалізовуватиметься Міністерством аграрної політики та продовольства України (МАПП) та Фондом розвитку підприємництва (ФРП). Проект підготовлено за процедурами термінового реагування. Він набуває чинності в грудні 2023 року та буде закрито у вересні 2025 року. Проект спрямований на підтримку інклюзивного сільськогосподарського виробництва та забезпечення негайного та ефективного реагування на кризи чи надзвичайні ситуації.

ARISE підтримує Уряд України (Уряд) у забезпеченні сільськогосподарського виробництва і спрямований для вирішення двох викликів, з якими стикається сільське господарство України після вторгнення Росії в Україну: як підтримувати безперервний посів продовольчих культур і збір врожаю протягом наступних двох років і як зробити відновлення сільського господарства інклюзивним, надаючи більше можливостей для невеликих ферм. Вирішення цих проблем визначатиме не лише майбутнє сільського господарства та продовольчої безпеки в Україні, а й суттєво вплине на майбутні перспективи глобальної продовольчої безпеки та безпеки харчування (FNS) протягом наступних кількох років.

Проект складається із 4 частин: 

Частина 1: Підтримка доступу фермерських господарств до фінансування завдяки доступним кредитам. Ця частина Проекту має на меті зберегти доступ до короткострокового фінансування для фермерів, щоб зменшити вартість запозичень в умовах війни для продовження сільськогосподарське виробництво у 2023 та 2024 роках. Збільшення виробництва агропродовольчої продукції безпосередньо зміцнить внутрішню і глобальну продовольчу безпеку, збільшить доходи фермерів, а також зменшить ризик обмежень торгівлі продуктами харчування. Проект забезпечуватиме ретроактивну компенсацію як частина діючої кредитної програми 5-7-9. Покриватиметься відшкодування процентної ставки за сільськогосподарськими кредитами, що були включені до загального фонду державного бюджету України у 2023 і 2024 роках, затвердження якого є умовою вибірки коштів Проекту. Кредити отримуватимуться сільськогосподарськими виробниками, більшість із яких є малими або середніми фермерами. Частина 1 Проекту упроваджується ФРП.

Частина 2: Підтримка доступу малих господарств до фінансування через гранти. Ця частина має на меті підтримку сільськогосподарського виробництва дрібними виробниками, які не можуть дозволити собі достатнє комерційне фінансування за частиною 1 та/або забезпечення матеріально-технічних ресурсів у кредит від постачальників. Компонент узгоджується з компонентом I «Реагування на загрозу продовольчій безпеці» та компонентом IV «Зміцнення політики, інституцій та інвестицій для відновлення за принципом краще, ніж було» Рамкової програми ГСБ з реагування на глобальну продовольчу кризу (20 червня 2022 р.). Гранти в рамках частини 2 Проекту підтримають ферми розміром до 120 га і до 100 корів, племінних кіз і овець, з прямими перерахуваннями на гектар і тварину. Прямі виплати на гектар покриватимуть близько 15 відсотків загальних потреб в інвестиціях при посівній. Його реалізовуватиме МАПП.

Частина 3: Управління проектом. Ця частина сприятиме управлінню Проектом, координації, моніторингу та оцінці, а також реалізації екологічних і соціальних заходів відповідно до Екологічної та соціальної рамкової програми (ESF) Банку. Дві групи впровадження проекту (ГУП) будуть створені для управління впровадженням, включаючи фідуціарні аспекти; управління знаннями/комунікація; механізм розгляду скарг (GRM); залучення громадян; та моніторинг реалізації Проекту. Одна ГУП буде створена при ФРП (ГУП ФРП), що охоплюватиме діяльність у рамках частини 1 і 3 Проекту. Інша ГУП буде створено при Мінагрополітики, що охоплюватиме діяльність у рамках Частин 2 і 3 Проекту.

Частина 4: Реагування на надзвичайні ситуації (CERC). Попередня нульова вартість для цієї частини Проекту дозволить швидко перерозподілити надходження від позики з інших частин Проекту відповідно до спрощених процедур закупівель і виплат. Після такої надзвичайної події Уряд України може звернутися до Банку з проханням перерозподілити невикористані кошти проекту для підтримки реагування на надзвичайні ситуації.

Екологічна і соціальна рамкова програма 

Екологічна і соціальна рамкова програма (ЕСРП) набула чинності 1 жовтня 2018 року і застосовується до фінансування усіх інвестиційних проектів (IPF), ініційованих після цієї дати. Програма досягає успіхів у таких сферах як праця, відсутність дискримінації, пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація до них, біорізноманіття, здоров’я та безпека громадян та залучення зацікавлених сторін, включаючи розширення участі громадськості та механізмів розгляду скарг. ЕСРП посилює зобов’язання щодо сталого розвитку за допомогою десяти екологічних і соціальних стандартів (ESS), які розроблені для підтримки управління екологічними та соціальними (E&S) ризиками Позичальників. ЕСРП використовує підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, який застосовує посилений нагляд і ресурси для складних проектів і сприяє підвищенню реагування на зміни в обставинах проекту через адаптивне управління ризиками та залучення зацікавлених сторін.

ЕСРП дає змогу Позичальникам краще керувати проектними ризиками, а також покращувати екологічні та соціальні показники відповідно до належної міжнародної практики. Це дало можливість Позичальникам бути інноваційними та допомогло прискорити діалог щодо конкретних екологічних і соціальних ризиків, які відповідають їх власним національним програмам розвитку. Проект підготував План екологічних і соціальних зобов’язань (ПЕСЗ) і План залучення зацікавлених сторін (ПЗС), які описують заходи щодо розкриття інформації та проведення консультацій щодо діяльності Проекту та описують процедури розгляду скарг. GRM буде легко доступний для всіх сторін, які зазнали впливу Проекту, безкоштовно та без загрози покарання, включаючи занепокоєння і скарги, подані анонімно, відповідно до ESS10. Проект підготує Рамкову концепцію екологічного та соціального управління (КЕСУ), включаючи Порядок організації праці та шаблон ПЕСУ для управління можливими дрібними будівельними роботами (буде адаптовано у разі активації КРНС). Проект розглядатиме і покладатиметься на Системи екологічного та соціального управління (СЕСУ) фінансової установи учасниці (ФУУ) для виявлення ризиків, пов’язаних із наданням позик для сільськогосподарського виробництва.

Для реалізації ЕСРП Міністерство аграрної політики та продовольства України та Фонд розвитку підприємництва наймуть по одному соціальному та одному екологічному спеціалісту для відповідних ГУП. Ці спеціалісти будуть тісно співпрацювати разом та із іншими членами ГУП, відповідаючи за перевірку, оцінку та управління впливом, пов’язаним із грантами та позиками для сільськогосподарського виробництва.

 • ЗАВДАННЯ

Спеціаліст з екології (далі – Консультант) для ФРП вживає заходів для: i) встановлення ефективної координації між Клієнтом, упроваджуючими установами, групами управління проектам, персоналом ФРП та МАПП, фінансовими посередницькими установами, Світовим банком та іншими сторонами реалізації проекту та ii) забезпечення дотримання екологічних та соціальних стандартів ЕСРП (Екологічна і соціальна рамкова програма Світового банку) під час реалізації Проекту, iii) Забезпечення моніторингу виконання стандартів ЕСПР МБРР під час реалізації Проекту.

 • ОБСЯГ ПОСЛУГ

Консультант виконуватиме такі завдання:

– упровадження, підтримка та керування Системою екологічного та соціального менеджменту (ESMS) відповідно до ES 9, ESCP та інших керівних принципів ES (EHSG) у щоденній операційній діяльності Клієнта;

– координація ГУП ФРП у підготовці, розкритті та впровадженні відповідних інструментів для конкретного випадку, як зазначено у вимогах ESMS проекту та ESS Світового банку;

– підготовка регулярних моніторингових звітів щодо впливу на навколишнє природне середовище в результаті реалізації Проекту, в тому числі виконання ESCP, стану підготовки та впровадження інструментів охорони довкілля, передбачених ESCP;

– визначення рівня запровадження ESMS у фінансових установах-учасниках (ФУУ) та подальша їх консультаційна підтримка у розробці та впровадженні власних ESMS відповідно до положень ESMS, підготовленого для всього Проекту; 

– участь у розробці та реалізації плану навчання персоналу до початку роботи над Проектом;

– надання звітів щодо аналізу впливу Проекту на навколишнє середовище та рекомендацій щодо їх запобігання в майбутньому;

– участь у підготовці квартальних, проміжних та фінального звіту про завершення проекту, що вимагаються Кредитною Угодою про позику, а також інших звітів за Проектом відповідно до вимог ФРП;

– участь у підготовці Інструкції з упровадження проекту у частині впровадження вимог та процедур ESS;

– моніторинг виконання положень LMP, Кодексу поведінки Підрядника, дотримання положень щодо запобігання дитячій та примусовій праці;

– участь у підготовці керівних принципів готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на небезпеку війни (EPRG) для обраних бенефіціарів, що мають відповідні небезпеки, доступні заходи пом’якшення та рамки для розробки плану готовності та реагування на надзвичайні ситуації під час війни;

– негайно повідомляти Світовий банк про будь-який інцидент або нещасний випадок, пов’язаний з Проектом, який має або може мати значний несприятливий вплив на навколишнє середовище, постраждалі громади, а також нещасні випадки, що призводять до смерті, серйозних або численних травм. Надавати достатньо деталей щодо обсягу, серйозності та можливих причин інциденту чи нещасного випадку, вказавши негайні заходи, які були вжиті або заплановані для його усунення, а також будь-яку інформацію, надану будь-яким підрядником та/або наглядовою компанією, у відповідних випадках;

– перевірка потенційних несприятливих впливів на біорізноманіття та природні середовища існування, розробка та впровадження відповідних заходів пом’якшення;

– виконання інших доручень та сприяння діяльності та цілям Проекту відповідно до вимог ФРП.

 • ЗВІТУВАННЯ

Консультант звітуватиме Координатору Проекту від ФРП. 

Консультант подаватиме щомісячні звіти Координатору Проекту від ФРП. Звіт повинен включати опис послуг, що надавалися Консультантом за звітний період.

 • ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • Вільне володіння англійською та українською мовами, включаючи знання термінології щодо екологічного та соціального впливу в рамках Проекту
 • Досвід роботи щодо екологічного менеджменту у сільськогосподарських проектах або інших відповідних сферах, що фінансуються міжнародними фінансовими та донорськими організаціями
 • Не менше 5 років досвіду роботи у сфері екологічної безпеки
 • Досвід у сфері екологічного і соціального впливу (включаючи гендерну політику, залучення громадян/ відгуки бенефіціара) під час підготовки проекту
 • Гарні навички спілкування як з державними партнерами так і з громадами (сільськими і міськими). Досвід роботи у різних галузевих контекстах (наприклад сільське господарство) як при розробці так і реалізації проекту
 • Успішні кейси роботи з громадською думкою
 • Високий рівень володіння ПК, знання та практичні навички користування стандартними програмами (MS Word, Excel, Power Point), електронною поштою та базами даних
 • Досвід у проведенні публічних заходів (круглі столи, громадські слухання, тенінги) по всій Україні

Завантажити (укр)

Environmental specialist consultancy services

UKRAINE AGRICULTURE RECOVERY INCLUSIVE SUPPORT EMERGENCY (ARISE) PROJECT (P180732) 

Terms of reference

Environmental specialist consultancy services 

Country: Ukraine 

Project ID: P180732

 • BACKGROUND

Project context 

Ukraine Agriculture Recovery Inclusive Support Emergency (ARISE) Project is a World Bank financed Project to be implemented by the of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (MAPF) and the Business Development Fund (BDF). The Project was prepared under the emergency procedures. It became effective in December 2023 and will be closed in September 2025. The Project aims to maintain inclusive agricultural production and provide immediate and effective response to an eligible crisis or emergency.

ARISE supports the Government of Ukraine (GoU) to maintain agricultural production and addresses two challenges faced by Ukraine’s agriculture since Russia’s invasion of Ukraine – how to support uninterrupted food crop plantings and harvestings over the next two years and how to make agricultural recovery inclusive by providing more opportunities for smaller farms. By addressing these challenges, the Project will not only make a positive contribution to the future of agriculture and food security in Ukraine, but also to the future outlook for global food and nutrition security (FNS) over the next years.

The Project consists of four components: 

Component 1: Supporting access to finance to farms through affordable credit. This component aims to maintain access to short-term finance for farms and reduce the cost of borrowing against the headwinds of the conflict, so that farmers could continue agricultural production in 2023 and 2024. This increased production will strengthen both domestic and global food security, boost farm incomes, and reduce the risk of food trade restrictions. The project will provide retroactive compensation as part of the existing 5-7-9 loan program. It will cover the cost of the interest rate subsidy for agricultural loans included in Ukraine’s general budget in 2023 and 2024. approval of which will be a disbursement condition. Loans will be received by agricultural producers, majority of which are small and medium farms. Component 1 will be implemented by BDF.

Component 2: Supporting access to finance to small-sized farms through grants. This component aims to support agricultural production by small-sized farms, recognizing their unique challenges to access sufficient commercial finance under Component 1 and/or secure inputs on credit from the input suppliers. The component is aligned with Pillar I “Responding to Food Insecurity” and Pillar IV “Strengthening Policies, Institutions and Investments for Rebuilding Better” of the WBG’s Global Food Crisis Response Framework (June 20, 2022).  Grants under Component 1 will support farms of the size up to 120 ha and up to 100 cows, breeding goats and sheep, with direct transfers per hectare and animal. The direct payments per ha will cover about 15 percent of total needs for investing in crop planting. It will be implemented by MAPF.

Component 3: Project management. This component supports project management, coordination, M&E, and implementation of environmental and social measures under the Bank’s Environmental and Social Framework (ESF). Two project implementation units (PIU) will be established to manage implementation, including fiduciary aspects; knowledge management/communication; grievance redress mechanism (GRM); citizen engagement; and monitoring the implementation of ESF related issues. One PIU will be hosted by BDF, covering the activities under Components 1 and 3. Another PIU will be established by MAPF, covering the activities under Components 2 and 3.

Component 4: Contingent emergency response component (CERC). A provisional zero-amount component is included, which will allow for rapid reallocation of credit/loan proceeds from other components during an emergency under streamlined procurement and disbursement procedures. This component allows the Government to request the World Bank to recategorize and reallocate financing from other project components to cover emergency response and recovery costs. 

Environmental and Social Framework 

The Environmental and Social Framework (ESF) became effective on October 1, 2018 and applies to all Investment Policy Financing (IPF) projects initiated after this date. It makes important advances in areas such as labor, non-discrimination, climate change mitigation and adaptation, biodiversity, community health and safety, and stakeholder engagement – including expanding the role of public participation and grievance mechanisms. The ESF enhances commitment to sustainable development through ten Environmental and Social Standards (ESS) that are designed to support Borrowers’ environmental and social (E&S) risk management. The ESF uses a risk-based approach that applies increased oversight and resources to complex projects and promotes increased responsiveness to changes in project circumstances through adaptive risk management and stakeholder engagement. 

The ESF enables Borrowers to better manage project risks as well as improve environmental and social performance, consistent with good international practices. It has provided scope for Borrowers to be innovative and has helped prompt dialogue on specific E&S risks relevant to their own national development agendas. Project has prepared an Environmental and Social Commitment Plan (ESCP) and a Stakeholder Engagement Plan (SEP), which describe measures to disclose and consult on the Project activities and describe procedures for grievance handling. A GRM will be readily accessible to all project-affected parties, at no cost and without retribution, including concerns and grievances filed anonymously, in a manner consistent with ESS10. The Project will prepare an Environmental and Social Management Framework (ESMF), including Labor Management Procedures and template ESMP, for management of possible minor civil works (to be adapted in the event of CERC activation). The Project will review and rely on PFIs’ Environmental and Social Management Systems (ESMS) to screen for risks associated with issuing loans for production. 

To implement the ESF, the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine and the Business Development Fund will each hire one social and one environmental specialist for their respective PIUs. These specialists will work closely together and collaborate with the PIUs to be responsible for screening, assessing, and managing the impacts associated with grants and loans for agricultural production.

 • OBJECTIVE

Environmental Specialist (hereinafter – Consultant) for BDF shall make arrangements to: i) establish effective coordination between the Client, Implementation Entities,  Projects management units, BDF and MAPF staff, financial intermediate institutions, the World Bank and other Project implementation parties and ii) ensure compliance with the environmental and social standards under ESF (Environmental and Social Framework of the World Bank) during Project implementation,  iii) Ensuring monitoring of the implementation of IBRD ESF standards during Project implementation.

 • SCOPE OF SERVICES

The Consultant will perform the following tasks:

– establish, maintain and operate an Environmental and Social Management System (ESMS) in consistent with ESS 9, ESCP and other ES guidelines (EHSGs) on a day-to-day basis in the operational activities of the Client;

– coordination BDF PIU in preparation, disclosure and implementation relevant site specific instruments as indicated by the Project ESMS and WB ESSs requirements;

– preparation of regular monitoring reports on the impact on the environment as a result of the implementation of the Project, including the implementation of the ESCP, the state of preparation and implementation of environmental protection tools provided for in the ESCP;

– evaluation of the level of implementation of ESMS in participating financial institutions (FFIs) and their further consulting support to develop and implement its own ESMS in compliance with the provisions of ESMS prepared for whole Project;

– taking part in the development and implementation of the personnel training plan before the start of work on the Project;

– providing reports on the review of environmental impacts associated with the Project and recommendations for their prevention in the future;

– participate in the preparation of Quarterly, Interim and Final Project Completion reports required by the Loan Agreement, as well as other Project reports as required by BDF;

– participating in Project Operational manual preparation in terms of implementing of ESS requirements and procedures;

– monitoring for implementation of LMP provisions, Contractor`s Code of Conduct, compliance with provisions on prevention of child and forced labor;

– participation in war-hazard emergency preparedness and response guidelines (EPRG) preparation for selected beneficiaries describing relevant hazards, available mitigation measures and framework for developing an emergency preparedness and response plan for times of war;

– promptly notify the World Bank of any incident or accident related to the Project which has, or is likely to have, a significant adverse effect on the environment, the affected communities, and accidents that result in death, serious or multiple injury. Provide sufficient detail regarding the scope, severity, and possible causes of the incident or accident, indicating immediate measures taken or that are planned to be taken to address it, and any information provided by any contractor and/or supervising firm, as appropriate;

– screening for potential adverse impacts on biodiversity and natural habitats areas and development and implementation of appropriate mitigation measures;

– performing other assignments and facilitating the activities and objectives of the Project in

accordance with the requirements of the BDF.

 • REPORTING

The Consultant will report to the Project Coordinator in BDF

The Consultant shall submit monthly reports to the Project Coordinator from the side of BDF. The reports shall include description of services provided by the Consultant during the reporting period.

 • REQUIRED EDUCATION AND QUALIFICATIONS
 • Fluent English, and Ukrainian language, including knowledge of social and environmental impact terminology relating to the Projects 
 • Experience in working with environmental management on agriculture projects or other relevant sphere funded by International financial and donor organizations;
 • At least 5 years of experience in the area of environmental safety
 • Experience in social and environmental impact sphere (including gender policy, citizen engagement / beneficiary feedback) during project development
 • Strong communication skills with both government partners and communities (rural and urban). Experience working in a variety of sectorial contexts (e.g. agriculture) in both project design and implementation;
 • Successful cases of working with public opinion;
 • Advanced level of PC skills, knowledge and practical skills of using standard MS packages (MS Word, Excel, Power Point), email and databases;
 • Experience in conducting public events (round tables, public hearings, trainings) all over Ukraine.

Download (eng)

Консультаційні послуги соціального спеціаліста

ЕКСТРЕНИЙ ПРОЕКТ НАДАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (ARISE) (P180732) 

Технічне завдання

Консультаційні послуги соціального спеціаліста

Країна: Україна

Проект ID: P180732

 • СТИСЛИЙ ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Контекст проекту 

Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE) – це проект, що фінансується Світовим банком і реалізовуватиметься Міністерством аграрної політики та продовольства України (МАПП) та Фондом розвитку підприємництва (ФРП). Проект підготовлено за процедурами термінового реагування. Він набуває чинності в грудні 2023 року та буде закрито у вересні 2025 року. Проект спрямований на підтримку інклюзивного сільськогосподарського виробництва та забезпечення негайного та ефективного реагування на кризи чи надзвичайні ситуації.

ARISE підтримує Уряд України (Уряд) у забезпеченні сільськогосподарського виробництва і спрямований для вирішення двох викликів, з якими стикається сільське господарство України після вторгнення Росії в Україну: як підтримувати безперервний посів продовольчих культур і збір врожаю протягом наступних двох років і як зробити відновлення сільського господарства інклюзивним, надаючи більше можливостей для невеликих ферм. Вирішення цих проблем визначатиме не лише майбутнє сільського господарства та продовольчої безпеки в Україні, а й суттєво вплине на майбутні перспективи глобальної продовольчої безпеки та безпеки харчування (FNS) протягом наступних кількох років.

Проект складається із 4 частин: 

Частина 1: Підтримка доступу фермерських господарств до фінансування завдяки доступним кредитам. Ця частина Проекту має на меті зберегти доступ до короткострокового фінансування для фермерів, щоб зменшити вартість запозичень в умовах війни для продовження сільськогосподарське виробництво у 2023 та 2024 роках. Збільшення виробництва агропродовольчої продукції безпосередньо зміцнить внутрішню і глобальну продовольчу безпеку, збільшить доходи фермерів, а також зменшить ризик обмежень торгівлі продуктами харчування. Проект забезпечуватиме ретроактивну компенсацію як частина діючої кредитної програми 5-7-9. Покриватиметься відшкодування процентної ставки за сільськогосподарськими кредитами, що були включені до загального фонду державного бюджету України у 2023 і 2024 роках, затвердження якого є умовою вибірки коштів Проекту. Кредити отримуватимуться сільськогосподарськими виробниками, більшість із яких є малими або середніми фермерами. Частина 1 Проекту упроваджується ФРП.

Частина 2: Підтримка доступу малих господарств до фінансування через гранти. Ця частина має на меті підтримку сільськогосподарського виробництва дрібними виробниками, які не можуть дозволити собі достатнє комерційне фінансування за частиною 1 та/або забезпечення матеріально-технічних ресурсів у кредит від постачальників. Компонент узгоджується з компонентом I «Реагування на загрозу продовольчій безпеці» та компонентом IV «Зміцнення політики, інституцій та інвестицій для відновлення за принципом краще, ніж було» Рамкової програми ГСБ з реагування на глобальну продовольчу кризу (20 червня 2022 р.). Гранти в рамках частини 2 Проекту підтримають ферми розміром до 120 га і до 100 корів, племінних кіз і овець, з прямими перерахуваннями на гектар і тварину. Прямі виплати на гектар покриватимуть близько 15 відсотків загальних потреб в інвестиціях при посівній. Його реалізовуватиме МАПП.

Частина 3: Управління проектом. Ця частина сприятиме управлінню Проектом, координації, моніторингу та оцінці, а також реалізації екологічних і соціальних заходів відповідно до Екологічної та соціальної рамкової програми (ESF) Банку. Дві групи впровадження проекту (ГУП) будуть створені для управління впровадженням, включаючи фідуціарні аспекти; управління знаннями/комунікація; механізм розгляду скарг (GRM); залучення громадян; та моніторинг реалізації Проекту. Одна ГУП буде створена при ФРП (ГУП ФРП), що охоплюватиме діяльність у рамках частини 1 і 3 Проекту. Інша ГУП буде створено при Мінагрополітики, що охоплюватиме діяльність у рамках Частин 2 і 3 Проекту.

Частина 4: Реагування на надзвичайні ситуації (CERC). Попередня нульова вартість для цієї частини Проекту дозволить швидко перерозподілити надходження від позики з інших частин Проекту відповідно до спрощених процедур закупівель і виплат. Після такої надзвичайної події Уряд України може звернутися до Банку з проханням перерозподілити невикористані кошти проекту для підтримки реагування на надзвичайні ситуації.

Екологічна і соціальна рамкова програма 

Екологічна і соціальна рамкова програма (ЕСРП) набула чинності 1 жовтня 2018 року і застосовується до фінансування усіх інвестиційних проектів (IPF), ініційованих після цієї дати. Програма досягає успіхів у таких сферах як праця, відсутність дискримінації, пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптація до них, біорізноманіття, здоров’я та безпека громадян та залучення зацікавлених сторін, включаючи розширення участі громадськості та механізмів розгляду скарг. ЕСРП посилює зобов’язання щодо сталого розвитку за допомогою десяти екологічних і соціальних стандартів (ESS), які розроблені для підтримки управління екологічними та соціальними (E&S) ризиками Позичальників. ЕСРП використовує підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, який застосовує посилений нагляд і ресурси для складних проектів і сприяє підвищенню реагування на зміни в обставинах проекту через адаптивне управління ризиками та залучення зацікавлених сторін.

ЕСРП дає змогу Позичальникам краще керувати проектними ризиками, а також покращувати екологічні та соціальні показники відповідно до належної міжнародної практики. Це дало можливість Позичальникам бути інноваційними та допомогло прискорити діалог щодо конкретних екологічних і соціальних ризиків, які відповідають їх власним національним програмам розвитку. Проект підготував План екологічних і соціальних зобов’язань (ПЕСЗ) і План залучення зацікавлених сторін (ПЗС), які описують заходи щодо розкриття інформації та проведення консультацій щодо діяльності Проекту та описують процедури розгляду скарг. GRM буде легко доступний для всіх сторін, які зазнали впливу Проекту, безкоштовно та без загрози покарання, включаючи занепокоєння і скарги, подані анонімно, відповідно до ESS10. Проект підготує Рамкову концепцію екологічного та соціального управління (КЕСУ), включаючи Порядок організації праці та шаблон ПЕСУ для управління можливими дрібними будівельними роботами (буде адаптовано у разі активації КРНС). Проект розглядатиме і покладатиметься на Системи екологічного та соціального управління (СЕСУ) фінансової установи учасниці (ФУУ) для виявлення ризиків, пов’язаних із наданням позик для сільськогосподарського виробництва.

Для реалізації ЕСРП Міністерство аграрної політики та продовольства України та Фонд розвитку підприємництва наймуть по одному соціальному та одному екологічному спеціалісту для відповідних ГУП. Ці спеціалісти будуть тісно співпрацювати разом та із іншими членами ГУП, відповідаючи за перевірку, оцінку та управління впливом, пов’язаним із грантами та позиками для сільськогосподарського виробництва.

 • ЗАВДАННЯ

Соціальний спеціаліст (далі – Консультант) для ФРП вживає заходів для: i) встановлення ефективної координації між Клієнтом, упроваджуючими установами, групами управління проектам, персоналом ФРП та МАПП, фінансовими посередницькими установами, Світовим банком та іншими сторонами реалізації проекту та ii) забезпечення дотримання екологічних та соціальних стандартів ЕСРП (Екологічна і соціальна рамкова програма Світового банку) під час реалізації Проекту, iii) сприяння розробці та впровадженню стратегії залучення зацікавлених сторін на національному, місцевому та регіональному рівнях, iv) запровадження системи розгляду скарг у рамках проекту, v) забезпечення моніторингу виконання стандартів ЕСПР МБРР під час реалізації Проекту.

 • ОБСЯГ ПОСЛУГ

Консультант виконуватиме такі завдання:

– впровадження, підтримка та керування Системою екологічного та соціального менеджменту (ESMS) відповідно до ESS 9, ESCP та інших керівних принципів ES (EHSG) у щоденній операційній діяльності Клієнта;

– координація ГУП ФРП у підготовці, розкритті та впровадженні відповідних інструментів для конкретного випадку, як зазначено у вимогах ESMS проекту та ESS Світового банку;

– підготовка регулярних моніторингових звітів щодо впливу на навколишнє середовище в результаті реалізації Проекту, в тому числі виконання ESCP, стан підготовки та впровадження інструментів охорони навколишнього природного середовища, передбачених ESCP, діяльність із залучення зацікавлених сторін та функціонування механізму(ів) подання скарг;

– визначення рівня запровадження ESMS у фінансових установах-учасниках (ФУУ) та подальша їх консультаційна підтримка у розробці та впровадженні власних ESMS відповідно до положень ESMS, підготовлених для всього Проекту;

– участь у розробці кадрової політики ФРП для узгодження з ESS 2, включаючи розробку Кодексу поведінки для запобігання та управління інцидентами SEA/SH та OHS та заходів готовності до надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ризиками, пов’язаними з поточною національною надзвичайною ситуацією;

– участь у розробці та реалізації плану навчання персоналу до початку роботи над Проектом;

– визначення та консультування ключових груп зацікавлених сторін, організація публічних консультацій/слухань із зацікавленими сторонами в рамках реалізації Проекту та забезпечення доступу зацікавлених сторін до результатів громадських консультацій/слухань;

– організація механізму збору відгуків та вирішення скарг на рівні Проекту, збір відгуків/скарг та звітування про їх розгляд в рамках Проекту;

– урахування ризиків інцидентів SEA/SH і процес розгляду скарг;

– розвиток системного підходу до співпраці з відповідними стейкхолдерами Проекту для ефективної комунікації;

– надання звітів щодо аналізу соціальних впливів, пов’язаних з Проектом, та рекомендацій щодо їх запобігання в майбутньому;

– участь у підготовці квартальних, проміжних та фінального звіту про виконання проекту, що вимагаються Угодою про позику, а також інших звітів за Проектом відповідно до вимог ФРП;

– участь у підготовці Інструкції з упровадження проекту щодо впровадження вимог та процедур ESS;

– моніторинг виконання положень LMP, Кодексу поведінки Підрядника, дотримання положень щодо запобігання дитячій та примусовій праці;

– створити, підтримувати та керувати доступним механізмом подання скарг для працівників проекту, описаним у LMP та узгодженим з ESS2;

– розгляд проектів ТЗ, звітів з оцінки, моніторинг відповідності методологічним вимогам звітів бенефіціарів про результати обстежень;

– участь у підготовці керівних принципів готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на небезпеку війни (EPRG) для обраних бенефіціарів, що описують відповідні небезпеки, доступні заходи пом’якшення та рамки для розробки плану готовності та реагування на надзвичайні ситуації під час війни;

– негайно повідомляти Світовий банк про будь-який інцидент або нещасний випадок, пов’язаний з Проектом, який має або може мати значний негативний вплив на навколишнє середовище, постраждалі громади, громадськість або працівників, включаючи, серед іншого, випадки сексуальної експлуатації насильство (SEA), сексуальні домагання (SH) і нещасні випадки, які призвели до смерті, серйозних або численних травм. Надавати достатньо деталей щодо обсягу, серйозності та можливих причин інциденту чи нещасного випадку, вказавши негайні заходи, які були вжиті або заплановані для його усунення, а також будь-яку інформацію, надану будь-яким підрядником та/або наглядовою компанією, у відповідних випадках;

– виконання інших доручень та сприяння діяльності та цілям Проекту відповідно до вимог ФРП.

 • ЗВІТУВАННЯ

Консультант звітуватиме Координатору Проекту від ФРП. 

Консультант подаватиме щомісячні звіти Координатору Проекту від ФРП. Звіт повинен включати опис послуг, що надавалися Консультантом за звітний період.

 • ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • Вільне володіння англійською та українською мовами, включаючи знання термінології щодо екологічного та соціального впливу в рамках Проекту
 • Досвід роботи щодо залучення громадян у сільськогосподарських проектах або інших відповідних сферах, що фінансуються міжнародними фінансовими та донорськими організаціями
 • Не менше 5 років досвіду роботи у сфері соціальних комунікацій, PR, залучення громадян, екологічної безпеки
 • Досвід у сфері екологічного і соціального впливу (включаючи гендерну політику, залучення громадян/ відгуки бенефіціара) під час підготовки проекту
 • Гарні навички спілкування як з державними партнерами так і з громадами (сільськими і міськими). Досвід роботи у різних галузевих контекстах (наприклад сільське господарство) як при розробці так і реалізації проекту
 • Успішні кейси роботи з громадською думкою
 • Високий рівень володіння ПК, знання та практичні навички користування стандартними програмами (MS Word, Excel, Power Point), електронною поштою та базами даних
 • Досвід у проведенні публічних заходів (круглі столи, громадські слухання, тенінги) по всій Україні

Завантажити(укр)

Social specialist consultancy services

UKRAINE AGRICULTURE RECOVERY INCLUSIVE SUPPORT EMERGENCY (ARISE) PROJECT (P180732) 

Terms of reference

Social specialist consultancy services 

Country: Ukraine 

Project ID: P180732

 • BACKGROUND

Project context 

Ukraine Agriculture Recovery Inclusive Support Emergency (ARISE) Project is a World Bank financed Project to be implemented by the of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (MAPF) and the Business Development Fund (BDF). The Project was prepared under the emergency procedures. It became effective in December 2023 and will be closed in September 2025. The Project aims to maintain inclusive agricultural production and provide immediate and effective response to an eligible crisis or emergency.

ARISE supports the Government of Ukraine (GoU) to maintain agricultural production and addresses two challenges faced by Ukraine’s agriculture since Russia’s invasion of Ukraine – how to support uninterrupted food crop plantings and harvestings over the next two years and how to make agricultural recovery inclusive by providing more opportunities for smaller farms. By addressing these challenges, the Project will not only make a positive contribution to the future of agriculture and food security in Ukraine, but also to the future outlook for global food and nutrition security (FNS) over the next years.

The Project consists of four components: 

Component 1: Supporting access to finance to farms through affordable credit. This component aims to maintain access to short-term finance for farms and reduce the cost of borrowing against the headwinds of the conflict, so that farmers could continue agricultural production in 2023 and 2024. This increased production will strengthen both domestic and global food security, boost farm incomes, and reduce the risk of food trade restrictions. The project will provide retroactive compensation as part of the existing 5-7-9 loan program. It will cover the cost of the interest rate subsidy for agricultural loans included in Ukraine’s general budget in 2023 and 2024. approval of which will be a disbursement condition. Loans will be received by agricultural producers, majority of which are small and medium farms. Component 1 will be implemented by BDF.

Component 2: Supporting access to finance to small-sized farms through grants. This component aims to support agricultural production by small-sized farms, recognizing their unique challenges to access sufficient commercial finance under Component 1 and/or secure inputs on credit from the input suppliers. The component is aligned with Pillar I “Responding to Food Insecurity” and Pillar IV “Strengthening Policies, Institutions and Investments for Rebuilding Better” of the WBG’s Global Food Crisis Response Framework (June 20, 2022).  Grants under Component 1 will support farms of the size up to 120 ha and up to 100 cows, breeding goats and sheep, with direct transfers per hectare and animal. The direct payments per ha will cover about 15 percent of total needs for investing in crop planting. It will be implemented by MAPF.

Component 3: Project management. This component supports project management, coordination, M&E, and implementation of environmental and social measures under the Bank’s Environmental and Social Framework (ESF). Two project implementation units (PIU) will be established to manage implementation, including fiduciary aspects; knowledge management/communication; grievance redress mechanism (GRM); citizen engagement; and monitoring the implementation of ESF related issues. One PIU will be hosted by BDF, covering the activities under Components 1 and 3. Another PIU will be established by MAPF, covering the activities under Components 2 and 3.

Component 4: Contingent emergency response component (CERC). A provisional zero-amount component is included, which will allow for rapid reallocation of credit/loan proceeds from other components during an emergency under streamlined procurement and disbursement procedures. This component allows the Government to request the World Bank to recategorize and reallocate financing from other project components to cover emergency response and recovery costs. 

Environmental and Social Framework 

The Environmental and Social Framework (ESF) became effective on October 1, 2018 and applies to all Investment Policy Financing (IPF) projects initiated after this date. It makes important advances in areas such as labor, non-discrimination, climate change mitigation and adaptation, biodiversity, community health and safety, and stakeholder engagement – including expanding the role of public participation and grievance mechanisms. The ESF enhances commitment to sustainable development through ten Environmental and Social Standards (ESS) that are designed to support Borrowers’ environmental and social (E&S) risk management. The ESF uses a risk-based approach that applies increased oversight and resources to complex projects and promotes increased responsiveness to changes in project circumstances through adaptive risk management and stakeholder engagement. 

The ESF enables Borrowers to better manage project risks as well as improve environmental and social performance, consistent with good international practices. It has provided scope for Borrowers to be innovative and has helped prompt dialogue on specific E&S risks relevant to their own national development agendas. Project has prepared an Environmental and Social Commitment Plan (ESCP) and a Stakeholder Engagement Plan (SEP), which describe measures to disclose and consult on the Project activities and describe procedures for grievance handling. A GRM will be readily accessible to all project-affected parties, at no cost and without retribution, including concerns and grievances filed anonymously, in a manner consistent with ESS10. The Project will prepare an Environmental and Social Management Framework (ESMF), including Labor Management Procedures and template ESMP, for management of possible minor civil works (to be adapted in the event of CERC activation). The Project will review and rely on PFIs’ Environmental and Social Management Systems (ESMS) to screen for risks associated with issuing loans for production. 

To implement the ESF, the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine and the Business Development Fund will each hire one social and one environmental specialist for their respective PIUs. These specialists will work closely together and collaborate with the PIUs to be responsible for screening, assessing, and managing the impacts associated with grants and loans for agricultural production.

 • OBJECTIVE

Social Specialist (hereinafter – Consultant) for BDF  shall make arrangements to: i) establish effective coordination between the Client, Implementation Entities,  Projects management units, BDF and MAPF staff, financial intermediate institutions, the World Bank and other Project implementation parties and ii) ensure compliance with the environmental and social standards under ESF (Environmental and Social Framework of the World Bank) during Project implementation,  iii) contribute to the development and implementation of the stakeholders engagement strategy at national, local and regional level iv) operationalize project level grievance redress system, v) Ensuring monitoring of the implementation of IBRD ESF standards during Project implementation.

 • SCOPE OF SERVICES

The Consultant will perform the following tasks:

– establish, maintain and operate an Environmental and Social Management System (ESMS) in consistent with ESS 9, ESCP and other ES guidelines (EHSGs) on a day-to-day basis in the operational activities of the Client;

– coordination BDF PIUs in preparation, disclosure and implementation relevant site specific instruments as indicated by the Project ESMS and WB ESSs requirements;

– preparation of regular monitoring reports on the impact on the environment as a result of the implementation of the Project, including the implementation of the ESCP, the state of preparation and implementation of environmental protection tools provided for in the ESCP, activities to attract interested parties and the functioning of the complaint mechanism(s); 

– evaluation of the level of implementation of ESMS in participating financial institutions (FFIs) and their further consulting support to develope and implement its own ESMS in compliance with the provisions of ESMS prepared for whole Project. 

– participating in BDF HR policies development for consistency with ESS 2 including development Code of Conduct to prevent and manage incidents of SEA/SH and OHS and emergency preparedness measures relevant to risks associated with the current national emergency.

– taking part in the development and implementation of the personnel training plan before the start of work on the Project. 

– identifying and consulting key stakeholder groups, organization of public consultations/hearings with stakeholders as part of the Project implementation and ensuring access of stakeholders to the results of public consultations/hearings

– organizing a mechanism for collecting feedback and resolving grievances at the Project level, collecting feedback/grievances and reporting on their handling within the Project

– addressing the risk of SEA/SH incidents and a grievance process

– development of a systematic approach to cooperation with relevant Project stakeholders for effective communication

– providing reports on the review of social impacts associated with the Project and recommendations for their prevention in the future;

– participate in the preparation of Quarterly, Interim and Final Project Completion reports required by the Loan Agreement, as well as other Project reports as required by MAPF;

– participating in Project Operational manual preparation in terms of implementing of ESS requirements and procedures

– monitoring for implementation of LMP provisions, Contractor`s Code of Conduct, compliance with provisions on prevention of child and forced labor.

– establish, maintain, and operate an accessible GM for Project workers described in the LMP and consistent with ESS2.

– reviewing of draft TORs, evaluating reports and monitoring of compliance of performed with the methodological requirements of beneficiary satisfactory surveys reports;

– participation in war-hazard emergency preparedness and response guidelines (EPRG) preparation for selected beneficiaries describing relevant hazards, available mitigation measures and framework for developing an emergency preparedness and response plan for times of war.

– promptly notify the World Bank of any incident or accident related to the Project which has, or is likely to have, a significant adverse effect on the environment, the affected communities, the public or workers, including, inter alia, cases of sexual exploitation and abuse (SEA), sexual harassment (SH), and accidents that result in death, serious or multiple injury. Provide sufficient detail regarding the scope, severity, and possible causes of the incident or accident, indicating immediate measures taken or that are planned to be taken to address it, and any information provided by any contractor and/or supervising firm, as appropriate.

– performing other assignments and facilitating the activities and objectives of the Project in

accordance with the requirements of the BDF.

 • REPORTING

The Consultant will report to the Project Coordinator in BDF

The Consultant shall submit monthly reports to the Project Coordinator from the side of BDF. The reports shall include description of services provided by the Consultant during the reporting period.

 • REQUIRED EDUCATION AND QUALIFICATIONS
 • Fluent English, and Ukrainian language, including knowledge of social and environmental impact terminology relating to the Projects 
 • Experience in working with social engagement on agriculture projects or other relevant spheres funded by International financial and donor organizations;
 • Experience in conducting social studies of public opinion and social monitoring;
 • At least 5 years of experience in the area of social communications, PR, social engagement, environmental safety
 • Experience in social and environmental impact sphere (including gender policy, citizen engagement / beneficiary feedback) during project development
 • Strong communication skills with both government partners and communities (rural and urban). Experience working in a variety of sectorial contexts (e.g. transport, infrastructure) in both project design and implementation;
 • Successful cases of working with public opinion;
 • Advanced level of PC skills, knowledge and practical skills of using standard MS packages (MS Word, Excel, Power Point), email and databases;
 • Experience in conducting public events (round tables, public hearings, trainings) all over Ukraine;
 • An experienced analyst and an expert on communications in a team.

Download (eng)