Принципи роботи

Наша місія

Основна мета Фонду розвитку підприємництва (далі – ФРП) полягає у забезпеченні фінансової та іншої супровідної підтримки приватних суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва (далі – ММСП) в Україні. Досягнення основної мети ФРП здійснює переважно через операції з українськими банками, небанківськими фінансовими установами та іншими постачальниками фінансових послуг або подібними установами.

Оскільки досягнути цієї мети можна лише за умови стабільно працюючої та розвиненої банківської системи, важливим завданням ФРП є також підтримка розвитку банківського сектору, спроможного забезпечити стійке довгострокове фінансування ММСП за прийнятною ціною.

Загальні засади

ФРП є фінансовою установою, засади для функціонування якої були закладені ще в 1996 році в рамках реалізації програми Федерального Уряду Німеччини “ТРАНСФОРМ” з підтримки процесу реформ в Україні.

ФРП був створений під назвою «Німецько-Український фонд» на підставі Указу Президента України від 01 червня 1998 року № 574/98 та постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 року № 628.

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 5 від 11 січня 2020 року було змінено найменування фонду на «Фонд розвитку підприємництва». ФРП є правонаступником всіх прав та зобов’язань Німецько-Українського фонду.

Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України.

Статутний капітал ФРП становить 542 911 340 гривень.

ФРП – неприбуткова установа, тому будь-який можливий прибуток не розподіляється на користь учасника ФРП, а спрямовується на подальше кредитування ММСП. Такий статус ФРП визначений намірами забезпечити відновлюваність коштів ФРП.

Керівництво

Колегіальними органами управління ФРП є його Загальні збори учасників та Рада. Головою Ради ФРП є заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції, а членами – уповноважені представники Міністерства фінансів України.

Вищою посадовою особою ФРП є його Виконавчий директор , який забезпечує вирішення всіх питань поточної діяльності ФРП, представляє ФРП у взаємовідносинах з вітчизняними та іноземними установами та організаціями.

Державна установа “Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва”, що підпорядковується Міністерству фінансів України, здійснює поточне управління (адміністрування) діяльністю ФРП відповідно до угоди про здійснення поточної діяльності ФРП, Статуту ФРП та відповідного рішення вищого органу управління ФРП.

Перелік фінансових послуг

ФРП надає фінансові кредити за рахунок власних коштів прийнятним банкам-партнерам для подальшого кредитування ММСП.

Програми

Основним інструментом діяльності ФРП є кредитні програми. ФРП впроваджує свої програми за принципом фінансової установи “другого рівня”, надаючи фінансові ресурси ММСП через відібрані банки-партнери. Банки-партнери надають кредити цільовим групам ММСП, які описані у програмах ФРП.

Такий принцип дозволяє розподілити кредитні ризики між банками-партнерами та ФРП і охопити Програмами ФРП всі регіони країни за рахунок розвиненої філіальної мережі банків-партнерів ФРП.

Ліцензії та дозволи

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надана розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 27 липня 2017 року № 3305.

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №2 від 05.07.2006, видана Національним банком України.