Новини

Новини
22.08.19
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Торговці цінними паперами можуть укладати договори SWIFT-повідомленнями

Набрало чинності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 14 травня 2019 р. № 249.

У розділі ІІ визначено, хто є торговцем за цими Правилами: суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами.

За доповненням до п. 1 Розділу ІІІ укладення договорів, зміни або розірвання договорів може вчинятись торговцем, зокрема, за допомогою обміну зустрічними SWIFT-повідомленнями. Торговець, який має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності, тепер має право укладати договори з клієнтами, правити, розривати їх із застосуванням програмного модуля – спеціалізованого програмного продукту (новий термін). Предметом правочинів можуть бути будь-які об’єкти інвестування.

Водночас, за новими п.п. 3, 4 у розділі IV торговець, який здійснює депозитарну діяльність, може укладати дилерські договори щодо купівлі/продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів, у разі якщо особа, з якою укладається такий договір, вже є клієнтом торговця та між ними встановлено ділові відносини. Торговці, які є користувачами SWIFT, можуть укладати між собою дилерські договори щодо купівлі/продажу цінних паперів шляхом обміну SWIFT-повідомленнями на підставі попередніх домовленостей, оформлених договором.

Термін «клієнт» визначено ширше. Відтепер це особа, в інтересах та за рахунок якої може діяти як торговець, так і номінальний утримувач на підставі договору з яким торговець діє в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача (абз. 13 розділу ІІ).

Так, уточненням у п. 1 розділу V зазначили, що Предметом договору на брокерське обслуговуванням є надання торговцем певних послуг за дорученням клієнта та за його рахунок чи за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача.

У переліку видів разового замовлення (п. 2 розділу VI) визначено, зокрема, що ринковим замовлення на продаж є замовлення щодо здійснення продажу цінних паперів чи інших фінансових інструментів за найкращою ціною та/або (мінімальною) дохідністю (для боргових цінних паперів).

Під «дохідністю» розуміється відносна величина, що характеризує дохід за облігацією (доповнення до п. 2).

У разі подання клієнтом торговцю разового замовлення на виконання певної операції з державними облігаціями вказувати міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів у його реквізитах ідентифікації не обов’язково (доповнення до п. 3).

Джерело: LexInform

22.08.19
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Податкова амністія

Україна веде переговори із західними партнерами з питання проведення податкової амністії.

«Так, переговори ми ведемо з цього приводу. Питання завжди одне — ставка. По-перше, амністія капіталу повинна дати результат, Бо якщо подивитися на приклади інших країн, зокрема Італії, то вони не надто успішні. Одна з причин — це слабкість самої податкової»,заявив секретар РНБО Олександр Данилюк.

Таким чином, підкреслив посадовець, ключовою умовою проведення податкової амністії є реформування податкової служби. 

«Другою, звичайно, є ставка, по якій відбуватиметься амністія. Це — політичне питання, насправді. І де ця межа, нам ще треба визначити. І ключове, третє, не повинні підлягати амністії гроші, які зароблені корупційним або якимось кримінальним шляхом»,додав секретар РНБО.

Раніше Володимир Зеленський, також заявляв про підтримку податкової амністії.

Джерело: LexInform

14.08.19
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Зобов’язання боржника перед банком не припинятимуться зустрічними однорідними вимогами

Набрало чинності рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються» від 13 червня 2019 р. № 1482.

Виключено п.п. 16, 17 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням Фонду від 21 серпня 2017 р. № 3711.

Зокрема, зобов’язання боржника, який одночасно є кредиторами банку, що ліквідується, тепер не припинятимуться шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Раніше припинення зобов’язань таким шляхом здійснювалось після початку задоволення Фондом відповідної черги акцептованих вимог кредиторів, до якої віднесені вимоги такого кредитора, за заявою кредитора і в сумі, що підлягає задоволенню вимог.

Також відтепер не обов’язково щодо припинення зобов’язань здійснювати пропорційне зарахування зустрічних однорідних вимог до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги, якщо обсяг коштів, одержаних від продажу майна недостатній для повного погашення зобов'язань за кредитом боржника перед банком.

Джерело: LexInform

14.08.19
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

В умовах воєнного стану розрахунки лише через визначені уповноважені банки

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період» від 6 серпня 2019 р. № 103.

За новою редакцією Положення, залежно від рівня ризику для банківської системи, масштабу загрози, тощо, можуть бути визначені 3 етапи функціонування в умовах особливого періоду:

  • в умовах 1 етапу банки здійснюватимуть розрахунки через систему електронних платежів Нацбанку (СЕП) у порядку, визначений актами НБУ, який регулює безготівкові розрахунки в Україні в нацвалюті;
  • в умовах 2 етапу Нацбанк має право прийняти рішення про обмеження, зупинення здійснення безготівкових розрахунків у банках, які зареєстровані, або мають відокремлені підрозділи у місцевостях де введено воєнний стан;
  • в умовах 3 етапу, в разі введення воєнного стану на всій території України, Нацбанк може прийняти рішення щодо здійснення безготівкових розрахунків тільки через визначені уповноважені банки.

Уповноважені банки у мирний час відкриватимуть поточні рахунки суб'єктам господарювання, які мають мобілізаційні завдання, для забезпечення їхньої діяльності в особливий період.

Для відкриття рахунку суб'єкт господарювання, який залучається до виконання мобілізаційних завдань та не має рахунку в уповноваженому банку має подати заяву, копію договору щодо виконання мобілізаційного завдання, перелік осіб, які мають право розпоряджатись рахунком (для підприємств).

В умовах 3 етапу уповноважені банки переказуватимуть кошти у встановленому НБУ порядку, за умови функціонування СЕП, а якщо система буде несправна – переказ коштів здійснюватиметься на підставі паперового платіжного доручення. Доручення повинно бути оформленим у 4 примірниках чи більше, без використання факсиміле.

Уповноважені банки формуватимуть пачки до 100 примірників доручень окремо на кожний банк отримувача, оформлюватимуть реєстр платіжних доручень, списуватимуть кошти з поточного рахунку платника та надсилатимуть пачки доручень / примірники реєстру / меморіальний ордер до уповноважених банків отримувачів коштів.

Після перевірки реквізитів та звірки сум коштів банк отримувача списуватиме кошти з кореспондентського рахунку та зараховуватиме на балансовий рахунок кошти, одержані від банку платника.

Передавання пакетів документів між уповноваженими банками здійснюватиметься спеціальним зв'язком.

Джерело: LexInform

14.08.19
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Не треба вказувати суму акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» від 8 травня 2019 р. № 189.

Зокрема, новою редакцією графи 2 рядка А13 Форми декларації акцизного податку вказано, що замість суми пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню, відтепер вказуватиметься сума операції з реалізації будь-яких обсягів спирту етилового понад обсяги відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 ПКУ.

Ця сума операцій тепер зараховуватиметься до суми податкових зобов’язань з вироблених підакцизних товарів за рядком А16.

Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком (Б11) щодо тютюнових виробів, сума зобов’язань з вироблених підакцизних товарів за специфічними (Б13.1) та за адвалорними ставками (Б13.2), а також щодо ввезених підакцизних товарів (Б14.1, Б14.2) тепер не вписуватимуться до декларації, оскільки вказані рядки виключені.

Розділ В «Податкові зобов’язання з реалізації пального» доповнено новим рядком В10.1, за яким необхідно вказувати суму податку за ввезення чи виготовлення бензинів авіаційних чи палива для реактивних двигунів.

Після виключення графи 17 додатку 1 Декларації більше не потрібно вказувати суму акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка була використана під час виробництва пального. 

Також Декларацію доповнено новими додатками 1-2, 1-3 - розрахунком суми акцизного податку з реалізації спирту етилового за пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 та щодо розрахунку суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються за пп. 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 п. 215.3 ст. 215 ПКУ.

Пункт 5 розділу ІІІ Порядку заповнення декларації доповнено положенням, що у разі обрання електронної форми взаємодії платника податків з контролюючим органом, платник має повідомити про свою е-адресу, внісши ці відомості до облікових даних е-кабінету.

Джерело: LexInform

14.08.19
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Результати звірки можна побачити у відкритій частині е-кабінету платника податків

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку функціонування Електронного кабінету» від 20 червня 2019 р. № 266.

Зокрема, у новій редакції викладено п.п. 13, 14 розділу ІІ, хоча значних змін вони не зазнали. І надалі кожен може побачити відкриті дані, а для входу до приватної частини – необхідно ідентифікуватися відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Проте п. 14 доповнений положенням, що приватна частина (особистий кабінет) е-кабінету забезпечує надання платнику податків послуг, перелік яких визначено п. 42-1.2 ст. 42-1 глави 1 розділу II ПКУ, зокрема: перегляд даних щодо платника податків, проведення звірки розрахунків платника з контролюючими органами, розрахунки коригування, тощо.

Усі подані платником податків документи / звернення / заяви відображаються у особистому кабінеті та завантажуються до інформаційних ресурсів ДФС.

Джерело: LexInform

14.08.19
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Нова форма податкової декларації з туристичного збору

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до форми Податкової декларації з туристичного збору» від 8 травня 2019 р. № 186.

За новою редакцією декларації податковим звітним періодом відтепер є квартал, тоді як раніше звітувати можна було за квартал, півріччя чи за рік.

Замість платника податку відомості вказуватимуться щодо податкового агента, та як і раніше надаватиметься інформація про КВЕД / податковий номер, тощо.

Примітками до декларації визначено, що додатки є невід’ємною частиною ПН.

Зокрема, додатком до ПН є розрахунок №2 податкових зобов'язань з туристичного збору, де необхідно буде вказувати місця проживання, загальну кількість діб розміщення, розмір мінімальної зарплати на 1 січня звітного року, дати початку / закінчення користування податковою пільгою, тощо.

Колонки з відомостями про податкову пільгу можна буде заповнювати лише починаючи з 1 січня 2020 р., оскільки це пов’язано з набранням чинності постановою Уряду від 31 жовтня 2018 р. № 891 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233».

Джерело: LexInform

13.08.19
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Державні виплати моніторитиме особливий підрозділ Мінфіну

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку доступу до персональних даних осіб, які уповноважені на обробку та захист персональних даних під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат» від 24 червня 2019 р. № 270.

Зокрема, доступ до персональних даних надається працівникам певного структурного підрозділу Мінфіну, які підписали зобов’язання про нерозголошення персональних даних, щодо здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині верифікації та моніторингу державних виплат.

Підрозділ здійснює отримання, накопичення, зберігання, формування, контроль за цілісністю баз даних, та забезпечує:

  • збереження отриманої інформації, у т.ч. даних з банківською таємницею;
  • аналіз процесів обробки персональних даних;
  • організацію обробки персональних даних, запитів державних органів чи працівниками Мінфіну відповідно до службових обов’язків;
  • ведення обліку фактів надання та позбавлення працівників права доступу до персональних даних та їх обробки;
  • організацію робіт зі здійснення розмежування режимів доступу працівників Мінфіну до обробки персональних даних.

Також вказано, що працівники відповідального структурного підрозділу, які обробляють персональні дані, зобов’язані:

1) запобігати втраті персональних даних або їх неправомірному використанню;

2) не розголошувати персональних даних, які їм було довірено;

3) забезпечувати умови зберігання матеріальних носіїв інформації; тощо.

Джерело: LexInform

13.08.19
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Якщо узгоджені дії покривають до 20% ринку – дозвіл АМК не потрібен

Набрало чинності розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів» від 23 червня 2019 р. № 10-рп.

Ним визначено, що у разі відповідності дій суб’єктів господарювання положенням цих Типових вимог, такі дії не потребують дозволу Антимонопольного комітету України.

Добровільні узгоджені дії не потребують дозволу від Комітету, якщо вони відповідають таким умовам:

  • сукупна ринкова частка учасників узгоджених дій як покупців / продавців товару, стосовно якого вчиняються узгоджені дії, не перевищує 20%, або
  • сукупна ринкова частка учасників узгоджених дій не перевищує 35%, якщо на ринку того ж виду товару, на якому вони його придбавають, наявний продавець, чия ринкова частка перевищує 35%.

Якщо сукупна частка покупців в подальшому перевищила такі показники, то згадані правила і далі поширюються на узгоджені дії протягом 1 року після року, в якому значення ринкової частки було перевищено вперше.

Також, якщо на дату початку узгоджених дій частка продавця перевищувала показники, але в подальшому стала нижчою, то вказані положення продовжать свою дію на такі узгоджені дії протягом 1 року після року, в якому значення ринкової частки вперше зменшилося.

Вищезазначені умови не поширюються на узгоджені дії, що прямо або опосередковано, самостійно чи в сукупності з іншими чинниками, на які справляють вирішальний вплив учасники дій, передбачають такі обмеження:

1) обмеження здатності покупця самостійно визначати ціну закупівлі товарів, у тому числі товару, стосовно якого здійснюється спільне придбання (сюди не належать рекомендовані ціни).

2) обмеження для будь-кого з учасників узгоджених дій щодо території закупівель, асортименту закупівель, обсягів закупівель, кола продавців.

Джерело: LexInform

13.08.19
МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

Зобов’язання боржника перед банком не припинятимуться зустрічними однорідними вимогами

Набрало чинності рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються» від 13 червня 2019 р. № 1482.

Виключено п.п. 16, 17 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням Фонду від 21 серпня 2017 р. № 3711.

Зокрема, зобов’язання боржника, який одночасно є кредиторами банку, що ліквідується, тепер не припинятимуться шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Раніше припинення зобов’язань таким шляхом здійснювалось після початку задоволення Фондом відповідної черги акцептованих вимог кредиторів, до якої віднесені вимоги такого кредитора, за заявою кредитора і в сумі, що підлягає задоволенню вимог.

Також відтепер не обов’язково щодо припинення зобов’язань здійснювати пропорційне зарахування зустрічних однорідних вимог до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги, якщо обсяг коштів, одержаних від продажу майна недостатній для повного погашення зобов’язань за кредитом боржника перед банком.

Джерело: LexInform