Новини МСП
07 Липня, 2022

Нові напрями підтримки бізнесу

Кабінет Міністрів ініціював нову програму «єРобота», в рамках якої передбачено такі напрями підтримки:

1) Новий рівень, що передбачає надання безповоротної державної допомоги суб’єктам господарювання на створення або розвиток переробних підприємств у формі грантів у сумі до 8 млн грн за умови співфінансування у співвідношенні 70/30, 50/50, 80/20 (держава/підприємець). Гранти надаються для створення нових виробництв або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств на придбання, доставку та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстати, технологічне обладнання). Обов’язковими умовами отримання гранту є сплата податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом трьох років з дня отримання гранту у розмірі отриманого гранту та створення не менше 25 робочих місць.

Порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання грантів для переробних підприємств» від 24 червня 2022 р. № 739;

2) Своя справа, в рамках якого суб’єкт мікропідприємництва чи малого підприємництва (фізична особа – підприємець або юридична особа) можуть отримати мікрогрант у розмірі не менше 50 000 гривень, але не більше 250 000 гривень за умови працевлаштування одного-двох працівників. Мікрогранти надаються на придбання обладнання для створення або розвиток власного бізнесу; закупівлю сировини та матеріалів; орендну плату за нежитлове приміщення; лізинг обладнання (крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування). Отримувачами мікрогранту можуть бути: громадяни України; юридичні особи, засновниками яких є тільки фізичні особи – громадяни України; фізична особа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність.

Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання грантів бізнесу» від 21 червня 2022 р. № 738;

3) Свій сад, за яким надається можливість суб’єктам господарювання – юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, які провадять діяльність у сфері вирощування сільськогосподарських культур на землях, на які право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами, отримати гранти для висадки та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику площею від 1 до 25 гектарів у розмірі до 400 тис грн на гектар залежно від культури насаджень. Гранти надаються за умови співфінансування у співвідношенні 70/30, 50/50 (держава/підприємець). Умовами отримання таких грантів є створення від 3 до 20 постійних чи сезонних нових робочих місць, а також проведення підприємницької діяльності після закінчення проекту висадки насаджень протягом не менше п’яти років та сплачувати протягом цього періоду податки та збори.

Порядок надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання грантів бізнесу» від 21 червня 2022 р. № 738;

4) Своя теплиця, що надає право суб’єктам господарювання – юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, які провадять діяльність у сфері вирощування сільськогосподарських культур на землях, на які право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами, на отримання грантів на будівництво модульної теплиці орієнтовною площею 2 гектари (не менше 1,6 гектара та не більше 2,4 гектара) шляхом будівництва (встановлення) модульної теплиці, придбання засобів виробництва (садивний матеріал, насіння, технологічне обладнання), покриття витрат на їх доставку та введення в експлуатацію. Гранти надаються за умови співфінансування у співвідношенні 70/30, 50/50 (держава/підприємець). Отримувач гранту зобов’язується створити щонайменше 40 нових робочих місць, а також провадити підприємницьку діяльність після закінчення будівництва протягом не менше трьох років та сплачувати протягом цього періоду податки та збори.

Порядок надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання грантів бізнесу» від 21 червня 2022 р. № 738;

5) Старт в ІТ, який передбачає реалізацію у 2022 р. експерименту з організації навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій «Старт в ІТ». Учасниками експерименту є суб’єкти освітньої діяльності, що надають послуги в системі неформальної освіти, та особи, які перебувають у простої, особи, з якими зупинено дію трудового договору, особи, яким надано відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки» відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», внутрішньо переміщені особи працездатного віку, зареєстровані безробітні, які мають право на отримання соціальних послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» і «Про зайнятість населення» та інші особи.

Порядок реалізації експерименту з організації навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій «Старт в ІТ» затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 737;

6) Стартап, в рамках якого реалізовуватиметься до 1 липня 2024 р. експериментальний проект, який передбачає організацію та проведення на конкурсних засадах відбору стартапів на ранніх етапах для отримання фінансової підтримки, визначення та прийняття рішення про переможців зазначеного відбору і надання їм фінансової підтримки, а також здійснення контролю за використанням коштів фінансової підтримки. Фінансова підтримка надається для покриття таких напрямів витрат, як: заробітна плата найманих працівників та/або винагорода гіг-спеціаліста з урахуванням єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; сплата всіх податків та зборів; оплата консультаційних послуг; витрати на обладнання та/або устаткування для виробничих цілей, та/або науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; вартість просування продукту, маркетингу, підписок. Обов’язковими умовами отримання фінансової підтримки, зокрема є: створення від 3 до 10 робочих місць; орієнтація на зовнішній ринок; набуття статусу резидента Дія Сіті. Гранти для стартапів надаються у сумі від 750 тис грн до 3 500 тис гривень. Окрім того, стартапи можуть отримати допомогу у формі конвертованої позики у сумі від 3 500 до 8 000 тис гривень.

Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 736.

Заявки на отримання допомоги за програмою «єРобота» можна подавати через Портал «Дія».

Ознайомитися з усіма ініційованими Кабінетом Міністрів формами державної підтримки можна за посиланням.

Джерело: Lexinform