Моніторинг законодавства
17 Серпня, 2021

Правовий режим «Дія Сіті» не зміниться впродовж 25 років

Набрав чинності Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15 липня 2021 р. № 1667-IX, який визначає організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті, що запроваджується з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій, а також талановитих спеціалістів.

Правовий режим Дія Сіті – сукупність правових норм, якими визначаються права та обов’язки особи, що виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із зверненням про набуття, набуттям та втратою статусу резидента Дія Сіті, а також особливості регулювання відносин за участю резидента Дія Сіті і щодо участі у його статутному капіталі.

Загальними засадами правового режиму Дія Сіті є свобода діяльності, невтручання держави, презумпція правомірності діяльності резидентів, стабільність, формальний характер процедури набуття статусу резидента, добровільність резидентства.

Особливості застосування до резидента спеціальних умов оподаткування, день початку і день припинення застосування таких умов визначаються Податковим кодексом України.

Правовий режим Дія Сіті відповідно до цього Закону встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті.

Протягом 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті держава гарантує резидентам чинність правового режиму Дія Сіті та стабільність його умов, визначених цим Законом, законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, а також додержання прав і законних інтересів резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців.

Також на всіх резидентів та їх учасників (акціонерів) поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством про інвестиційну діяльність та режим іноземного інвестування.

Для провадження господарської діяльності резидент має право залучати працівників на підставі трудових договорів (контрактів), гіг-спеціалістів – на підставі гіг-контрактів відповідно до цього Закону, а також підрядників та виконавців, у тому числі фізичних осіб – підприємців, – на підставі інших цивільно-правових чи господарсько-правових договорів у порядку, визначеному законодавством.

Резидентом може бути юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає всім вимогам, визначеним цим Законом.

Статус резидента надає уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки, який розглядає заяву про набуття статусу резидента протягом 10 робочих днів з дня надходження до уповноваженого органу такої заяви.

Окрім того, передбачено, що:

– юридичні особи, які мають намір набути статусу резидента, мають право подати до уповноваженого органу заяву про набуття статусу резидента відповідно до цього Закону після набрання чинності нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, якими визначатимуться форма, порядок подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті, а також встановлюватиметься порядок формування та ведення реєстру Дія Сіті, та після завершення здійснення організаційних заходів, пов’язаних із запровадженням реєстру Дія Сіті, введенням його в експлуатацію, що підтверджується листом уповноваженого органу, опублікованим на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет;

– до встановлення Кабінетом Міністрів України порядку повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про укладення гіг-контракту відповідні повідомлення мають подаватися в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України для повідомлення про прийняття працівників на роботу.

Джерело: LexInform