Програма мікрокредитування

Перша та найбільша за обсягами програма ФРП з мінімальними обмеженнями для ММСП

ПОЗИЧАЛЬНИКИ:

ФОП та приватні мікро-, малі і середні підприємства (ММСП) у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 250 осіб та річний дохід від ведення господарської діяльності не перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України

ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ:

Фінансування інвестиційних проектів та поповнення обігового капіталу ММСП, які здійснюють свою господарську діяльність в дозволених для кредитування за Програмою галузях (усі класи секції А, С, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S за КВЕД-2010, окрім виключених для фінансування класів)

ВАЛЮТА КРЕДИТУ:

гривня, євро та долар США

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР КРЕДИТУ:

€500 000 (або гривневий еквівалент)

ВІДСОТКОВА СТАВКА:

Ринкова, визначається банками-партнерами. Максимальний сукупний розмір комісії за надання та/або обслуговування кредиту – не більше 1,5% від суми кредиту.

МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН КРЕДИТУ:
  • 3 роки (для фінансування обігового капіталу)
  • 6 років (для фінансування інвестиційних проектів)