Програма «Підтримка підприємств паливно-енергетичного комплексу»

Урядова програма «Підтримка підприємств паливно-енергетичного комплексу» (далі – Програма) розроблена у відповідності до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва паливно-енергетичного комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 627 (далі – Порядок).

Відповідно до умов Порядку, Програма реалізується Фондом розвитку підприємництва (далі – Фонд) через уповноважені, відповідно до умов Порядку, банки (далі – Уповноважені банки).

Пропонуємо всім зацікавленим банкам, що мають наміри приєднатися до реалізації Програми, звертатися на електронну пошту: mail@bdf.gov.ua

1. Мета Програми

1.1.  Здешевлення вартості кредитів, що пов’язані із відновленням, ремонтом або заміною пошкоджених внаслідок бойових дій об’єктів енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, що здійснюють виробництво електричної енергії на теплових електростанціях та/або теплоелектроцентралях (далі — суб’єкти підприємництва).

2. Механізм реалізації Програми

2.1. Державна підтримка надається в межах отриманих Фондом коштів, передбачених у державному бюджеті, у вигляді часткової компенсації Фондом процентних ставок за кредитами суб’єктів підприємництва (далі — Компенсація відсотків).

2.2. Надання передбаченої цим Порядком державної підтримки суб’єктам підприємництва може здійснюватися разом із державною підтримкою, яка може надаватися відповідно до законодавства місцевими державними (військовими) адміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі регіональних та місцевих програм відновлення та розвитку за рахунок місцевих бюджетів з урахуванням вимог Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”.

2.3. Надання передбаченої цією Програмою державної підтримки суб’єктам підприємництва може здійснюватися разом з наданням місцевих гарантій.

2.4. Фінансування суб’єктів підприємництва в рамках Програми відбуватиметься за рахунок власних кредитних ресурсів Уповноважених банків.

2.5. Кредити суб’єктам підприємництва надаються шляхом перерахування коштів уповноваженим банком на поточний рахунок суб’єкта підприємництва

2.6. Уповноважений банк здійснює відбір, оцінку кредитоспроможності та кредитування суб’єктів підприємництва відповідно до власних правил, процедур та банківських продуктів з урахуванням вимог, визначених Програмою.

3. Цілі, на які надаються кредити

3.1.  Кредити, за якими може бути надана державна підтримка, надаються на відновлення, ремонт або заміну пошкоджених внаслідок бойових дій об’єктів енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, що підтверджено відповідним актом (актом фіксації пошкоджень майна (дефектним актом), складеним суб’єктом підприємництва — власником або користувачем пошкодженого майна, за умови їх включення до переліку обладнання теплових електростанцій та теплоелектроцентралей енергогенеруючих компаній, відновлення та роботоспроможність яких має бути забезпечена під час проходження осінньо-зимових періодів 2023/24 та/або 2024/25 років, затвердженого розпорядженням Міністра енергетики як керівника робіт з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах, а саме:

1) фінансування витрат на відновлення, ремонт або заміну пошкоджених внаслідок бойових дій об’єктів енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей;

2) покриття документально підтверджених витрат з відновлення, ремонту або заміни пошкоджених внаслідок бойових дій об’єктів енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, здійснених суб’єктом підприємництва у період з дати затвердження розпорядження Міністра енергетики як керівника робіт з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах, за умови, що роботи з відновлення зазначених об’єктів на дату набрання чинності Порядку не було завершено.

4. Максимальна сума кредиту

4. 1.  Максимальна сума кредиту (кредитів), що надається (надаються) суб’єкту підприємництва протягом строку, визначеного пунктом 6 цієї Програми, не перевищує 3,6 млн. гривень за 1 МВт встановленої потужності, або не більше ніж 90 відсотків вартості проекту з відновлення, ремонту або заміни пошкоджених внаслідок бойових дій об’єктів енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей.

5. Строк звернення суб’єкта підприємництва для участі у Програмі

5.1. Суб’єкт підприємництва може звернутися за отриманням державної підтримки за кредитом, що надається на цілі, визначені пунктом 3.1 Програми, до 31.03.2025 року включно.

6. Строк кредитування суб’єкта підприємництва

6.1. Максимальний строк кредитування за кредитами, за якими надається державна підтримка за Програмою, не перевищує 10 (десять) років.

7. Базова процентна ставка

7.1. Процентна ставка за кредитом суб’єкта підприємництва без урахування компенсації відсотків (далі — базова процентна ставка) становить не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс сім процентних пунктів.

Індекс UIRD — український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України. Перегляд уповноваженим банком розміру базової процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, з урахуванням зміни зазначеного Індексу здійснюється кожного календарного кварталу. Порядок перегляду розміру базової процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, та дата, станом на яку він проводиться, визначаються у кредитному договорі, укладеному між суб’єктом підприємництва та уповноваженим банком відповідно до його внутрішніх процедур (далі — кредитний договір). Максимальний розмір базової процентної ставки, що може бути застосований за кредитом суб’єкта підприємництва, не може бути більшим 30 відсотків річних.

Уповноважений банк має право передбачити у кредитному договорі умову про застосування підвищеної (штрафної) процентної ставки за кредитом за невиконання суб’єктом підприємництва умов кредитного договору. Така підвищена (штрафна) процентна ставка за кредитом може бути встановлена уповноваженим банком виключно на період, протягом якого суб’єкт підприємництва порушив умови кредитного договору, та не може перевищувати розміру базової процентної ставки більше ніж на п’ять процентних пунктів.

8. Компенсаційна процентна ставка

8.1. Компенсація відсотків здійснюється з метою зниження фактичних витрат суб’єкта підприємництва на сплату базової процентної ставки, визначеної відповідно до пункту 7 цієї Програми (далі — компенсаційна процентна ставка), до рівня 9 відсотків річних.

Суб’єкт підприємництва сплачує відповідний розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом щомісяця.

9. Забезпечення за кредитом

9.1. Наданий суб’єкту підприємництва кредит (кредити) не може бути забезпечений (забезпечені) заставою майнових прав за договором банківського вкладу та/або заставою облігацій внутрішньої державної позики.

10. Критерії прийнятності для суб’єктів підприємництва

10.1. Для отримання державної підтримки суб’єкт підприємництва повинен відповідати таким критеріям:

1) суб’єктом підприємництва не можуть бути:

  • громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;
  • юридичні особи, утворені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;
  • юридичні особи, утворені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації;
  • юридичні особи, утворені відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, — у разі виконання зобов’язань перед ними за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті;

2) суб’єкт підприємництва зареєстрований та провадить господарську діяльність на території України (крім територій активних бойових дій та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації);

3) суб’єкт підприємництва не визнаний банкрутом або стосовно нього не порушено справу про банкрутство.
Відповідність суб’єкта підприємництва критеріям, установленим цим пунктом, визначається уповноваженим банком.

11. Процедура набуття суб’єктом підприємництва статусу учасника Програми

11.1. У разі відповідності зазначеним у пункті 10 Програми критеріям прийнятності, суб’єкт підприємництва має подати заявку на участь у Програмі будь-якому з Уповноважених банків, інформація про які розміщена на веб-сайті Програми.

11.2. Уповноважений банк інформує суб’єкта підприємництва про дату першої зустрічі для подачі наступних документів (за формою, визначеною Фондом): заявки на участь у Програмі; згоди на передачу інформації про суб’єкта підприємництва.

11.3. Суб’єкт підприємництва подає Уповноваженому банку заявку на участь у Програмі разом з додатками до неї та отримує від Уповноваженого банку перелік документів, які мають бути підготовлені та надані Уповноваженому банку разом із заявкою на отримання кредиту. На цьому етапі, Уповноважений банк перевіряє відповідність суб’єкта підприємництва критеріям прийнятності Програми.

11.4. Суб’єкт підприємництва для отримання державної підтримки подає уповноваженому банку попередні проекти з загальним бюджетом витрат (без деталізації по видам робіт, строкам їх виконання тощо), та має право у подальшому здійснювати їх коригування та актуалізацію в межах суми кредиту.

11.5. У разі позитивного рішення Уповноваженого банку щодо видачі кредиту суб’єкту підприємництва та його участі у Програмі з можливістю отримання державної підтримки, відбувається укладання кредитного договору між суб’єктом підприємництва та Уповноваженим банком.

12. Процедура розрахунку та виплати Компенсації процентів

12.1. Сума Компенсації відсотків за кредитом суб’єкта підприємництва розраховується Уповноваженим банком на дату сплати процентів на щомісячній основі, як різниця між сумами нарахованих процентів за кредитом суб’єкта підприємництва із застосуванням Базової процентної ставки, визначеної з урахуванням вимог пункту 7 Програми, та компенсаційної процентної ставки.

12.2. Виплата сум Компенсацій відсотків за кредитами суб’єкта підприємництва здійснюється на щомісячній основі з використання рахунку умовного зберігання (ескроу) (далі – Ескроу рахунок), який Фонд відкриває в Уповноваженому банку. Відкриття та обслуговування Уповноваженим банком Ескроу рахунку Фонду має здійснюватися без стягнення плати та без нарахування Уповноваженим банком процентів за залишками коштів на Ескроу рахунку.

12.3. Уповноважений банк за умови вчасного та в повному обсязі виконання суб’єктом підприємництва зобов’язань за кредитним договором перераховує суму Компенсації відсотків з Ескроу рахунку Фонду на рахунок суб’єкта підприємництва в оплату процентів за кредитом суб’єкта підприємництва. Якщо протягом місяця, за який підлягають сплаті суб’єктом підприємництва проценти за користування кредитом, мало місце порушення суб’єктом підприємництва умов кредитного договору (виникнення простроченої заборгованості за кредитом), а саме:

а) прострочення виконання суб’єктом підприємництва зобов’язання зі сплати частини/повної суми основної заборгованості за кредитом (відповідно до встановленого графіку погашення заборгованості за кредитом) та/або

б) прострочення виконання суб’єктом підприємництва зобов’язання зі сплати частини нарахованих процентів за кредитом (за компенсаційною процентною ставкою, що підлягає застосуванню протягом місяця, за який сплачуються проценти).

12.4. Компенсація відсотків за кредитом суб’єкта підприємництва надається за календарний місяць протягом якого строк існування будь-якого із вищезазначених порушень суб’єктом підприємництва умов кредитного договору, не перевищував 15 календарних днів.

12.5. Надання Компенсації відсотків за кредитом суб’єкта підприємництва призупиняється за період (календарний місяць), в якому має місце порушення суб’єктом підприємництва умов кредитного договору, визначене п. 12.3. Програми.

12.6. У випадку припинення порушення суб’єктом підприємництва умов кредитного договору та, відповідно, відсутності підстав для призупинення надання Фондом державної підтримки суб’єкту підприємництва, сплата Компенсації відсотків за кредитом суб’єкта підприємництва з урахуванням вимог абзацу шостого цього пункту Програми відновлюється з наступного календарного місяця за місяцем в якому суб’єктом підприємництва було усунене зазначене порушення умов кредитного договору, в т.ч. внаслідок реструктуризації простроченої заборгованості за кредитом суб’єкта підприємництва.

У період воєнного стану, у разі порушення суб’єктом підприємництва умов кредитного договору виплата Компенсації відсотків призупиняється, але такий суб’єкт підприємництва не втрачає право на її отримання, яке може бути реалізовано відразу в момент погашення (в т.ч. шляхом реструктуризації) простроченої заборгованості за кредитом. У такому разі Компенсація відсотків виплачується за увесь прострочений період з урахуванням вимог абзацу шостого цього пункту Програми.

На період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування авансування Ескроу рахунків може не здійснюватися. У такому разі Фонд перераховує кошти на Ескроу рахунок, відкритий у відповідному Уповноваженому банку, відповідно до нарахованої Уповноваженим банком необхідної суми сплати Компенсації відсотків протягом попереднього/попередніх місяця/місяців або в сумі самостійно сплаченої суб’єктом підприємництва Компенсації відсотків за відповідний/відповідні місяць/місяці через відсутність коштів на Ескроу рахунку.

За умови вчасного та в повному обсязі виконання суб’єктом підприємництва зобов’язань за кредитним договором (крім прострочення в межах строку) Уповноважений банк щомісяця перераховує кошти для Компенсації відсотків з Ескроу рахунка Фонду для їх подальшого зарахування у рахунок часткового погашення нарахованих процентів за кредитом суб’єкта підприємництва відповідно до умов договору про співробітництво, укладеного між Фондом та Уповноваженим банком, кредитного договору, укладеного Уповноваженим банком із суб’єктом підприємництва, та договору рахунка умовного зберігання (ескроу), укладеного між Фондом і Уповноваженим банком.

У період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування Уповноважений банк має право виплачувати Компенсацію відсотків з Ескроу рахунку Фонду у разі часткового погашення суб’єктом підприємництва процентної заборгованості за кредитом, належної до сплати на відповідну дату. У такому разі, Компенсація відсотків виплачується у розмірі, що є пропорційним сумі часткового погашення процентної заборгованості за кредитом або у іншій черговості відповідно до власних правил, процедур та банківських продуктів Уповноваженого банку.

12.7. Уповноважений банк, у випадку невчасного перерахування / не перерахування коштів Компенсації відсотків суб’єкту підприємництва на Ескроу рахунок Фонду, має забезпечити безперервність кредитування суб’єкта підприємництва на умовах Програми, Договору про співробітництво та кредитного договору, укладеного з суб’єктом підприємництва (із застосуванням компенсаційної процентної ставки).

Уповноважений банк здійснює перерахування з Ескроу рахунку коштів суб’єкта підприємництва за умови наявності на Ескроу рахунку грошових коштів у сумі, достатній для такого перерахування. Переказ коштів на користь суб’єкта підприємництва здійснюється Уповноваженим банком на підставі платіжних документів. У випадку недостатності на Ескроу рахунку Фонду грошових коштів в сумі, необхідній для перерахування Компенсації відсотків всім суб’єктам підприємництва, що мають право на її отримання, Уповноважений банк здійснює таке перерахування на користь суб’єктів підприємництва в сумі, пропорційній належної до сплати на їх користь коштів Компенсації відсотків в загальній сумі наявних коштів на Ескроу рахунку на день такого перерахування.

12.8. Неможливість здійснення Уповноваженим банком перерахування коштів для Компенсації процентної ставки за кредитом суб’єкта підприємництва, у зв’язку із відсутністю на Ескроу рахунку необхідної суми коштів, впродовж не більше 6 місяців поспіль, не має бути підставою для Уповноваженого банку визнавати таку заборгованість суб’єкта підприємництва зі сплати відсотків за кредитним договором, простроченою.

Нараховані Уповноваженим банком відсотки за кредитом суб’єкта підприємництва за період відсутності коштів, підлягають сплаті суб’єктом підприємництва Уповноваженому банку, відповідно до умов кредитного договору, укладеного суб’єктом підприємництва з Уповноваженим банком.

12.9. Надання Фондом державної підтримки на користь суб’єкта підприємництва за Програмою здійснюється в межах отриманих Фондом коштів, передбачених у державному бюджеті України на реалізацію Програми.

У разі коли сума авансування Ескроу рахунка, відкритого Фондом в Уповноваженому банку, за результатами звітного піврічного періоду використана Уповноваженим банком менше ніж
на 30 відсотків, Фонд має право здійснювати поповнення Ескроу рахунка в такому уповноваженому банку на наступний піврічний період у меншому розмірі, ніж зазначено у заявці Уповноваженого банку, або вимагати негайного перерахування Уповноваженим банком коштів державної підтримки (частини суми авансування), не наданих на користь суб’єктів підприємництва, на визначений Фондом рахунок, а Уповноважений банк зобов’язаний повернути кошти державної підтримки, не надані на користь суб’єктів підприємництва, на визначений Фондом рахунок.

12.10. У випадку відновлення фінансування Програми Фонд, на підставі Реєстрів суб’єктів підприємництва, перераховує на Ескроу рахунок кошти в розмірі необхідному для Компенсації відсотків за кредитами суб’єктів підприємництва за попередні періоди.
П
ри надходженні коштів на Ескроу рахунок, Уповноважений банк перераховує суб’єкту підприємництва кошти Компенсації відсотків за попередні періоди:

– на поточний рахунок суб’єкта підприємництва, якщо суб’єкт підприємництва самостійно сплатило відповідну суму процентів Уповноваженому банку; або

– на рахунок для обліку нарахованих процентів, у т.ч. прострочених, за відповідним кредитом, якщо суб’єкт підприємництва не сплатило відповідну суму процентів Уповноваженому банку.

13. Підвищена (штрафна) процентна ставка

13.1. Уповноважений банк має право передбачити у кредитному договорі умову про застосування підвищеної (штрафної) процентної ставки за кредитом за невиконання суб’єктом підприємництва умов кредитного договору. Така підвищена (штрафна) процентна ставка за кредитом може бути встановлена уповноваженим банком виключно на період, протягом якого суб’єкт підприємництва порушив умови кредитного договору, та не може перевищувати розміру базової процентної ставки більше ніж на п’ять процентних пунктів.

В розрахунку суми Компенсації відсотків Уповноважений банк не повинен враховувати підвищену (штрафну) процентну ставку за кредитом суб’єкта підприємництва (у випадку її застосування за кредитом суб’єкта підприємництва).

14. Комісія за надання та обслуговуваннякредиту

14.1. Кредитний договір може передбачати обов’язок суб’єкта підприємництва сплатити уповноваженому банку одноразову комісію за надання кредиту в розмірі не більше ніж 0,75 відсотка суми наданого кредиту. Кредитний договір не може містити умови про сплату суб’єктом підприємництва уповноваженому банку інших комісій за надання та/або обслуговування кредиту, а також комісій, що покривають операційні витрати уповноваженого банку з обслуговування кредиту, які сукупно за весь строк дії кредитного договору повинні становити не більше ніж 0,75 відсотка суми наданого кредиту.

15. Вимоги до кредитування суб’єктів підприємництва Уповноваженими банками

15.1.  Уповноважений банк зобов’язаний враховувати суму Компенсації відсотків при розрахунку показника обслуговування боргу суб’єкта підприємництва за кредитом.

16. Критерії прийнятності, що застосовуються до Уповноважених банків

16.1.  Дотримання регулятивних вимог (зокрема, економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції), включаючи індивідуальні нормативи Національного банку України, встановлені для конкретного банку. На період воєнного стану не є порушенням цього критерію недотримання регулятивних вимог у разі незастосування Національним банком України заходів впливу за відповідне порушення у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій.

16.2 Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів та інших платежів до бюджету.

16.3 Незастосування протягом останніх 12 місяців щодо банку або до власників істотної участі в банку, або до пов’язаних осіб банку Україною, іноземними державами — членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС персональних санкцій.

16.4 Наявність технології та процедури кредитування суб’єктів підприємництва, прийнятність яких визначається Фондом.

16.5 Наявність організаційної структури з кредитування суб’єктів підприємництва.

16.6 Наявність в продуктовій лінійці банку кредитних продуктів для суб’єктів підприємництва, інформація про які розміщена на веб сайті банку.

16.7 Наявність працюючого кредитного портфелю малого та середнього підприємництва в розмірі не менше 50 000 000,00 гривень.

16.8 Наявність стратегічного плану щодо фінансування суб’єктів підприємництва (стратегія бізнесу, цільові параметри, ліміти на кредитні експозиції тощо).

17. Формування переліку Уповноважених банків

17.1.  Формування переліку Уповноважених банків передбачено внутрішнім документом Фонду.

17.2.  Відбір Уповноваженого банку для участі у Програмі здійснюється за стандартною та спрощеною процедурами, зокрема:

  • Стандартна процедура застосовується до претендентів, які вперше набувають статус Уповноваженого банку для участі у бідь-якій Програмі, шляхом їх затвердження рішенням уповноваженого органу Фонду.
  • Спрощена процедура застосовується до претендентів, які вже отримали статус Уповноваженого банку на підставі відповідного рішення уповноваженого органу Фонду за будь-якою іншою програмою, що впроваджується Фондом та який відповідає критеріям прийнятності, визначеним порядками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 №28 «Про надання фінансової державної підтримки» (зі змінами). Рішення приймається керівником Фонду на підставі аналізу наданих документів.

17.3.  Для участі у Програмі претендент має надіслати Фонду лист-клопотання в довільній формі про зацікавленість в участі у Програмі, із зазначенням відповідності та пакетом документів, що підтверджують відповідність претендента критеріям прийнятності до Уповноважених банків.

17.4.  Фонд має право запросити від претендента додаткову інформацію та/або документи. У разі обґрунтованої необхідності Фонд може ініціювати виїзний аналіз у претендента або запросити скан-копії необхідних документів для проведення дистанційного аналізу.

17.5.  Фонд листом інформує претендента про прийняте уповноваженим органом Фонду рішення щодо включення/не включення його до переліку Уповноважених банків та надсилає пакет проектів договорів для попереднього вивчення ним їхніх умов.

18. Вимоги до поширення інформації про Програму

18.1. Програма має бути оприлюднена на офіційному веб-сайті Уповноваженого банку, як окремий фінансовий інструмент, який може поєднуватись з кредитними продуктами Уповноваженого банку.

18.2. В оприлюдненій інформації про Програму, а також в матеріалах, які розповсюджуються серед клієнтів Уповноваженого банку та в рекламних цілях, має бути відображене та зазначене про те, що Програма реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Фонд.

18.3. Аналогічна інформація про Програму, має бути відображена в кредитних договорах, укладених між Уповноваженим банком та суб’єктом підприємництва.

18.4. В кредитних договорах, що укладаються між Уповноваженим банком та суб’єктом підприємництва має бути передбачена згода останнього на зберігання, використання, обробку та поширення Уповноваженим банком, Фондом, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Кабінетом Міністрів України та Офісом Президента України, Національним банком України інформації про проект суб’єкта підприємництва, умови його кредитного договору, укладеного з Уповноваженим банком, з метою моніторингу дотримання суб’єктом підприємництва умов Програми, оцінки ефективності впровадження Програми, поширення інформації про найуспішніші проекти суб’єктів підприємництва в матеріалах зазначених інституцій, але в межах інформації, яка не становить банківської та комерційної таємниці про проект суб’єкта підприємництва.

19. Моніторинг ефективності реалізації проекту

19.1.  Уповноважені банки протягом всього строку дії Програми мають забезпечувати адекватну ідентифікацію прийнятності суб’єктів підприємництва для участі у даній Програмі, моніторинг використання суб’єктом підприємництва кредитних коштів за їх цільовим призначенням, в порядку та строки, визначені відповідним договором між Фондом та Уповноваженим банком.

19.2.  Уповноважені банки мають надавати усіляку підтримку представникам Фонду, Міністерства фінансів України, Офісу Президента України та інших державних органів для моніторингу ефективності реалізації проекту суб’єктів підприємництва в рамках Програми.

20. Позбавлення суб’єкта підприємництва права на отримання державної підтримки

20.1.  Суб’єкт підприємництва позбавляється права на отримання державної підтримки з дати виявлення Уповноваженим банком та/або Фондом будь-якого факту:

– порушення суб’єктом підприємництва умов Порядку та цієї Програми;

– надання суб’єктом підприємництва недостовірної, неправдивої або недійсної інформації, що призвело до виплати коштів державної підтримки на користь суб’єкта підприємництва, який не мав права на отримання такої державної підтримки;

– нецільового використання суб’єктом підприємництва кредитних коштів, отриманих від Уповноваженого банку в рамках Програми, за відповідним кредитним договором;
– визнання уповноваженим органом з питань державної допомоги державної підтримки, наданої Фондом на користь суб’єкта підприємництва, державною допомогою, недопустимою для конкуренції;

У разі виявлення будь-якого із перелічених фактів суб’єкт підприємництва позбавляється права на отримання державної підтримки та зобов’язаний повернути Фонду таку незаконно отриману державну підтримку, а також самостійно забезпечити сплату процентної ставки, визначеної кредитним договором.