Програма з кредитування ММСП України за пріоритетними галузевими напрямами

ПОЗИЧАЛЬНИКИ:

ФОП та приватні мікро-, малі і середні підприємства у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 250 осіб та річний дохід від ведення господарської діяльності не перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України

ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ:

Фінансування інвестиційних проектів та поповнення обігового капіталу ММСП, які здійснюють свою господарську діяльність в пріоритетних для кредитування за Програмою галузях (усі класи секції А, С, D, E, F, I за КВЕД-2010, окрім виключених для фінансування класів)

ВАЛЮТА КРЕДИТУ:

Гривня

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР КРЕДИТУ:

€250 000 (гривневий еквівалент)

ВІДСОТКОВА СТАВКА:

UIRD* (3 міс.) + 5 п.п.

Максимальний сукупний розмір комісії за надання та/або обслуговування кредиту – не більше 1,5% від суми кредиту.

*індекс UIRD – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (% річних для періоду, що складає 3 міс.), що публікується на офіційному інтернет-представництві Національного банку України

МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН КРЕДИТУ:
  • 3 роки (для фінансування обігового капіталу)
  • 6 років (для фінансування інвестиційних проектів)