Програма з підтримки фінансування інвестиційних проектів малих та середніх підприємств за пріоритетними напрямами

Програма з підтримки фінансування інвестиційних проектів малих та середніх підприємств (МСП) за пріоритетними напрямами (Програма з підтримки інвестицій МСП) (далі – Програма) розроблена в рамках проекту «Підтримка малих та середніх підприємств», який реалізується в рамках Договору про надання позички і гранту, підписаного 29.12.2012 між Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства фінансів України, KfW та Фондом розвитку підприємництва (далі – ФРП) з метою фінансування інвестицій в основний та обіговий капітал малих та середніх підприємств.

Фінансування МСП надаватиметься в національній валюті за рахунок компенсації валютного ризику Фонду розвитку підприємництва як кредитора за кошти Європейської Комісії по проекту «Фінансування МСП у рамках Східного партнерства – Етап ІІ», що надаються KfW.

ПОЗИЧАЛЬНИКИ:

Малі та середні підприємства у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 250 осіб та річний дохід від ведення господарської діяльності не перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України

ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ:

Фінансування інвестиційних проектів та поповнення обігового капіталу МСП, які здійснюють свою господарську діяльність в основних для кредитування за Програмою інвестиційних напрямах (визначені класи секції А, С, D, I за КВЕД-2010) в сфері сільського господарства, виробництва, готельно-ресторанного бізнесу, а також кредитування проектів з енергоефективності

ВАЛЮТА КРЕДИТУ:

Гривня

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР КРЕДИТУ:

€500 000 (гривневий еквівалент)

ВІДСОТКОВА СТАВКА:

UIRD* (3 міс.) + 5 п.п.

Максимальний сукупний розмір комісії за надання та/або обслуговування кредиту – не більше 1,5% від суми кредиту.

*індекс UIRD – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (% річних для періоду, що складає 3 міс.), що публікується на офіційному інтернет-представництві Національного банку України (https://bank.gov.ua/files/UIRD.xls)

МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН КРЕДИТУ:
  • 3 роки (для фінансування обігового капіталу)
  • 6 років (для фінансування інвестиційних проектів)