Моніторинг законодавства
02 Серпня, 2022

Анулювання ліцензій для кредитних спілок під час дії воєнного стану

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39» від 27 липня 2022 р. № 160, якою кредитним спілкам під час дії воєнного стану надано право скористатися особливим порядком відкликання (анулювання) усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг та виключення відомостей про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ.

Так, кредитна спілка, яка не має зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, має право звернутися до Національного банку із заявою про відкликання (анулювання) ліцензій та виключення відомостей про кредитну спілку з Реєстру.

Кредитна спілка для відкликання (анулювання) ліцензій та виключення відомостей про кредитну спілку з Реєстру подає до Національного банку:

1) заяву про відкликання (анулювання) ліцензій та виключення відомостей про кредитну спілку з Реєстру в довільній формі, підписану головою правління або іншим уповноваженим представником кредитної спілки;

2) документ, що підтверджує повноваження уповноваженого представника на подання та підписання документів від імені кредитної спілки, якщо заява підписана не головою правління кредитної спілки;

3) копію рішення спостережної ради кредитної спілки про припинення діяльності з надання фінансових послуг, що ліцензуються, та про затвердження плану виходу з ринку фінансових послуг;

4) план виходу з ринку фінансових послуг, затверджений рішенням спостережної ради кредитної спілки;

5) звітність, установлену Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, на останню звітну дату, що передує дню подання кредитною спілкою до Національного банку заяви про відкликання (анулювання) ліцензій та виключення відомостей про кредитну спілку з Реєстру (якщо така звітність не була подана до Національного банку раніше).

Кредитна спілка, відомості про яку виключені з Реєстру під час дії воєнного стану в Україні, зобов’язана ініціювати процедуру ліквідації кредитної спілки відповідно до плану виходу з ринку фінансових установ, але не пізніше ніж через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Ліквідація кредитної спілки, відомості про яку виключені з Реєстру, здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

Джерело: LexInform