Новини МСП
05 Грудня, 2023

Блокування проїзду через польсько-український кордон визнано форс-мажорною обставиною

Торгово-Промислова Палата України роз’яснила, чи можна вважати блокування проїзду вантажних транспортних засобів на території Республіки Польща форс-мажором.

«На сьогоднішній день, крім ситуації, яка пов’язана з воєнним станом в Україні, у топі обговорень – акція протесту польських перевізників та блокування проїзду вантажних транспортних засобів в пунктах пропуску «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Гребенне». Звісно, це пояснюється колосальними втратами та збитками суб’єктів господарської діяльності. Внаслідок цього, з 6 листопада поточного року, до системи ТПП надходять численні звернення від суб’єктів господарської діяльності стосовно можливості вважати блокування проїзду вантажних транспортних засобів через польсько-український кордон форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили)», – повідомили у ТПП України.

Відповідно до ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» до переліку форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) відносяться, зокрема блокада, страйк тощо.

Тобто у разі порушення строків виконання зобов’язання внаслідок відповідних обмежень (блокування проїзду вантажних транспортних засобів), така обставина може бути віднесена до форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Однак, сам по собі факт існування форс-мажорної обставини (обставини непереборної сили) не звільняє автоматично від відповідальності за невиконання зобов’язань передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Тобто сторона (суб’єкт господарської діяльності та/або фізична особа), яка порушила зобов’язання за умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів, повинна довести, що це порушення сталося внаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

ТПП України, в першу чергу, рекомендує суб’єктам господарської діяльності, які зіткнулися з неможливістю виконання своїх зобов’язань з 6 листопада, внаслідок блокування проїзду вантажних транспортних засобів на території Республіки Польща, вступити в переговорний процес з контрагентом, повідомивши його про настання форс-мажорних обставин та неможливість вчасного виконання зобов’язань для можливості врегулювання спірного питання.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» підтвердженням виникнення та закінчення дії форс-мажорних обставин є відповідна довідка уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов цього договору (контракту).

Отже, у разі необхідності, суб’єкт господарської діяльності, який порушує зобов’язання за контрактом (договором) має право звернутися до компетентного органу  (ТПП) країни, де виникла обставина (блокада, страйк, блокування проїзду вантажних транспортних засобів), для отримання відповідного документа про підтвердження форс-мажорних обставин та їх тривалість.

У той же час, розуміючи проблеми, з якими можуть зіткнутися на території України суб’єкти господарської діяльності через наслідки блокування проїзду вантажних транспортних засобів на території Республіки Польща, ТПП України готова розглядати звернення щодо засвідчення форс-мажорних обставин у кожному конкретному випадку окремо.