Новини МСП
29 Листопада, 2023

Діяльність астрологів, тарологів, нумерологів і інших ізотериків пропонують оподатковувати

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону щодо запровадження правового регулювання відносин у сфері езотеричної освіти № 10283.

«…у реаліях сьогодення практично кожний бажаючий може назвати себе провидцем чи езотериком (не маючи відповідних знань і досвіду), обманювати людей і заробляти на цьому (курсив. – ред.). Ринок езотеричних послуг жодним чином не врегульований, а відтак доброчесні езотерики не захищені у своїй діяльності. Це відкриває поле для діяльності шахраїв і люди, які звертаються за такими послугами, можуть бути ошукані. У свою чергу, держава не отримує надходжень у вигляді податків та зборів від провадження суб’єктами відповідної підприємницької діяльності. Зважаючи на викладене вище, вбачається потреба у запровадженні державного регулювання процесів у зазначеній сфері», – так обґрунтовують автори законопроекту необхідність його прийняття.

Новою ст. 21-1 Закону України «Про освіту» пропонується, зокрема визначити, що езотерична освіта – це отримання людиною знань та інформації, призначених для обмеженого кола осіб, які містять елементи, альтернативні загальноприйнятим науковим поняттям.

Езотерична освіта є видом неформальної освіти. У процесі езотеричної освіти людина, яка має суб’єктивні знання і досвід у певному напрямку езотерики (астрологія, тарологія, нумерологія, рунологія, екстрасенсорика, знахарство, цілительство, йога та інші сфери духовних, енергетичних та фізичних практик) виступає наставником і передає свої знання та досвід учням, які на добровільній основі виявили бажання отримати такі знання та досвід.

Самозайнята особа, яка здійснює діяльність у сфері езотеричної освіти, має право на добровільній основі у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку подати до Міністерства освіти і науки України заяву про включення такої особи до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти за обраним напрямком езотерики.

За включення до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти заявник сплачує адміністративний збір у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, у якому особа подає заяву про включення до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти, який зараховується до Державного бюджету України. У подальшому особа, включена до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти, за кожний рік наявності інформації про неї у Реєстрі, починаючи з наступного року після включення, до 1 квітня звітного року сплачує адміністративний збір у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного календарного року, який зараховується до Державного бюджету України.

Особи, включені до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти, мають право на:

1) поширення своїх знань та досвіду (проведення тренінгів, навчальних курсів та інших освітніх заходів на підставі самостійно розроблених освітніх програм), з видачею своїм учням дипломів встановленої форми про отримання відповідних знань та досвіду у визначеній сфері езотеричної освіти;

2) захист своєї ділової репутації;

3) об’єкти права інтелектуальної власності у сфері езотеричної освіти (у тому числі освітні програми, методи, технології та практики езотеричної освіти);

4) утворення закладів освіти у порядку, встановленому чинним законодавством України;

5) використання у своїй діяльності термінів «школа езотерики/езотерична школа», «інститут езотерики/езотеричний інститут» та «академія езотерики/езотерична академія».

Наставники у сфері езотеричної освіти під час освітньої діяльності виконують обов’язки, передбачені ч. 2 ст. 54 цього Закону. Наставникам заборонено здійснювати у будь-якій формі виготовлення, зберігання та розповсюдження інформації з пропагандою культу насильства і жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації, а також будь-яким іншим способом поширювати вказані ідеї серед населення.

Особи, включені до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти, можуть видавати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, своїм учням, які пройшли курс навчання та отримали від наставника знання та досвід у відповідній сфері езотерики, іменні стилізовані дипломи, інформація про які відображається у Реєстрі наставників у сфері езотеричної освіти (у профілі відповідного наставника).

За видачу іменного диплома, інформація про який відображається у Реєстрі наставників у сфері езотеричної освіти, з наставника справляється плата у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен виданий іменний диплом, яка зараховується до Державного бюджету України.

Джерело: Lexinform