Моніторинг законодавства
27 Листопада, 2023

Друковані декларації на ввезення гуманітарної допомоги можна використовувати до 1 квітня 2024 р

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2023 р. № 1216, якою внесено зміни до деяких постанов змін щодо реєстрації та обліку гуманітарної допомоги та її отримувачів у період воєнного стану.

Зокрема новими п. 2-1 і 2-2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» встановлено до 1 квітня 2024 р. перехідний період для пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги, що здійснюється відповідно до затвердженого Порядку, протягом якого пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги може здійснюватися також за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 до Порядку, без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги, який надається автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги (пропуск товарів без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги).

Товари, пропуск яких здійснюється без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги (гуманітарна допомога, ввезена без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги).

При цьому п. 46 – 1417 Порядку не застосовуються. Отримувач гуманітарної допомоги, ввезеної без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, до 31 березня 2024 р. завантажує до зазначеної системи копію паперового звіту про розподіл та використання гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 3 до Порядку, підписаного керівником або особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, або копію звіту в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку.

Гуманітарна допомога, ввезена без використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, щодо якої не завантажено звіт до 31 березня 2024 р., вважається такою, стосовно якої відсутній облік щодо її отримання та цільового використання, та використаною не за цільовим призначенням.

Пропуск через митний кордон та митне оформлення гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для осіб, визначених відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу», здійснюється без письмового підтвердження від таких осіб. Цільове використання таких транспортних засобів підтверджується звітом про наявність та розподіл гуманітарної допомоги, поданим відповідно до Порядку.

Джерело: Lexinform