Моніторинг законодавства
17 Серпня, 2023

Фінансову звітність у форматі XBRL впроваджуватимуть 3 роки

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2023 р. № 845, якою затверджено Порядок, спрямований на технічне забезпечення функціонування центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності», утвореного з метою забезпечення доступу державних органів, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Зокрема передбачено, що розвиток центру збору фінансової звітності здійснюється трьома етапами. Перший етап реалізується протягом 2023 і 2024 років і передбачає:

– експлуатацію та удосконалення програмно-технічних засобів центру збору фінансової звітності;

– підготовку та затвердження державним органом, що здійснює операційне управління центром збору фінансової звітності, нормативно-правових актів з питань функціонування зазначеного центру, в тому числі з питань установлення процедур подання фінансової звітності у форматі XBRL до центру збору фінансової звітності;

– впровадження системи підготовки та оновлення таксономії фінансової звітності у форматі XBRL;

– створення засобів інтеграції програмних комплексів суб’єктів звітування і центру збору фінансової звітності із вбудованими засобами валідації фінансової звітності у форматі XBRL;

– супроводження системи валідації фінансової звітності у форматі XBRL.

Другий етап реалізується протягом 2024 і 2025 років і передбачає:

– експлуатацію та удосконалення програмно-технічних засобів центру збору фінансової звітності із забезпечення отримання та розкриття показників фінансової звітності у форматі XBRL;

– експлуатацію засобів розроблення та оновлення таксономії фінансової звітності у форматі XBRL;

– супроводження засобів валідації фінансової звітності у форматі XBRL;

– дослідну експлуатацію засобів інтеграції програмних комплексів суб’єктів звітування і центру збору фінансової звітності з вбудованими засобами валідації фінансової звітності у форматі XBRL;

– забезпечення комплексного захисту інформації, пов’язаної з формуванням, поданням, прийманням, обробленням, зберіганням і використанням фінансової звітності у форматі XBRL.

Третій етап реалізується починаючи з 2026 року і передбачає функціонування у режимі промислової експлуатації:

– засобів центру збору фінансової звітності;

– засобів розроблення та оновлення таксономії фінансової звітності у форматі XBRL;

– засобів перевірки (валідації) фінансової звітності у форматі XBRL;

– засобів інтеграції програмних комплексів суб’єктів звітування і центру збору фінансової звітності з вбудованими засобами валідації фінансової звітності у форматі XBRL.

Фінансова звітність у форматі XBRL, яка подана суб’єктами звітування до центру збору фінансової звітності і підлягає оприлюдненню, є доступною користувачам на веб-сайті https://frs.gov.ua.

Джерело: Lexinform