Моніторинг законодавства
03 Березня, 2023

Індустріальні парки перетворять на еко-індустріальні

Кабінет Міністрів розпорядженням від 24 лютого 2023 р. № 176-р схвалив Стратегію розвитку індустріальних парків на 2023 – 2030 роки, стратегічними цілями якої є:

1) удосконалення правових засад створення, функціонування та розвитку індустріальних парків, зокрема в частині дерегуляції окремих видів господарської діяльності в межах індустріальних парків, з метою запровадження моделі еко-індустріального парку та підвищення економічних, екологічних і соціальних показників діяльності, законодавчого визначення і забезпечення практичної реалізації моделі еко-індустріального парку, в тому числі промислового симбіозу та взаємодії з територіальними громадами;

2) запровадження фінансових та нефінансових (консультаційна та інформаційна підтримка) стимулів для індустріальних парків;

3) оптимізація та розвиток мережі індустріальних парків з урахуванням пріоритетів, визначених у програмних документах, а також з урахуванням актуальних і перспективних потреб бізнесу;

4) державне стимулювання проектів створення інфраструктури та облаштування індустріальних парків, які забезпечують найбільш відчутний соціально-економічний, позитивний екологічний ефект та здійснюють мінімальний вплив на клімат, а також забезпечують масштабування і мультиплікацію такого ефекту;

5) налагодження співробітництва з відповідними міжнародними організаціями, урядовими та неурядовими організаціями, національними та іноземними інноваційними підприємствами з метою аналізу та узагальнення досвіду у сфері забезпечення функціонування індустріальних парків та залучення інвестицій, безпосереднього залучення фінансових ресурсів для реалізації індустріальними парками інноваційних та інвестиційних проектів;

6) сприяння ініціаторам створення та керуючим компаніям у залученні потенційних учасників індустріальних парків;

7) сприяння формуванню та застосуванню практики управління індустріальними парками, яка відповідає кращим світовим підходам у цій сфері;

8) забезпечення інституційного розвитку системи формування та реалізації державної політики щодо створення і функціонування індустріальних парків, зокрема на засадах саморегулювання, сприяння створенню професійних об’єднань, які взаємодіють між собою, в тому числі здійснюватимуть регулярний обмін інформацією та досвідом у цій сфері;

9) сприяння розвиткові (трансформації) індустріальних парків на основі моделі еко-індустріального парку.

Реалізація Стратегії спрямована на більш ефективне використання потенціалу індустріальних парків у рамках процесу децентралізації управління та вирішення питань щодо зменшення шкідливого фізичного, хімічного та біологічного впливу на стан навколишнього природного середовища, створення додаткової вартості та нових кваліфікованих робочих місць.

Джерело: Lexinform