Моніторинг законодавства
11 Січня, 2023

Індустріальним паркам компенсують 100% витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2023 р. № 10, якою визначено процедуру надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків – суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Затвердженим нею Порядком зокрема передбачено, що компенсація за рахунок коштів державного бюджету надається Мінекономіки відповідно до цього Порядку в межах видатків, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік, за кожний вид підключення або приєднання до інженерно-транспортних мереж в одному індустріальному (промисловому) парку лише один раз.

Компенсація за рахунок коштів місцевого бюджету надається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою держадміністрацією або органом місцевого самоврядування з урахуванням положень цього Порядку, за рахунок коштів з інших джерел – відповідно до законодавства.

Компенсації підлягають до 100 відсотків вартості витрат (без урахування податку на додану вартість) заявника на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, а саме:

– системи передачі або систем розподілу електричної енергії (крім приєднання до електричних мереж малих систем розподілу);

– загальної мережі залізниць;

– мереж газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення, розташованих за межами території індустріального парку;

– інфраструктури електронних комунікаційних мереж, розташованої за межами території індустріального парку.

Загальний обсяг компенсації з усіх джерел не може перевищувати 100 відсотків вартості витрат.

Заявник, який має намір отримати компенсацію з державного бюджету, подає до Мінекономіки не пізніше 10 квітня року, в якому очікується отримання компенсації, заяву, в якій міститься, зокрема інформація про надання компенсації з інших джерел, звернення заявника про надання компенсації з інших джерел у році, в якому очікується отримання компенсації, за формою згідно з додатком (в паперовій або електронній формі) до цього Порядку з відповідними додатками.

Заяви та документи розглядаються утвореною Мінекономіки постійно діючою міжвідомчою комісією з підготовки рекомендацій щодо державного стимулювання індустріальних парків.

Мінекономіки протягом п’яти робочих днів з дня отримання рекомендацій комісії про надання та/або відмову в наданні компенсації заявникам приймає рішення про надання або відмову в наданні компенсації заявникам, яке оформляється у вигляді наказу.

Протягом двох робочих днів з дня видання наказу Мінекономіки оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про обсяги компенсації із зазначенням її розміру в розрізі заявників, а також перелік заявників, яким відмовлено в наданні компенсації у поточному році, із зазначенням підстав для такої відмови.

Рішення про відмову у наданні компенсації заявнику не обмежує його в поданні заяви в майбутньому.

Джерело: Lexinform