Моніторинг законодавства
12 Липня, 2022

Іноземні цифрові підписи визнано у банківській системі України

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про визнання іноземних кваліфікованих електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів» від 7 липня 2022 р. № 140, згідно з якою банки України, філії іноземних банків, учасники платіжних систем визнають:

1) кваліфіковані електронні підписи та/або кваліфіковані електронні печатки відповідно кваліфікованими електронними підписами та/або кваліфікованими електронними печатками відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», якщо вони створені з дотриманням вимог Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 р. про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, що підтверджено в межах надання кваліфікованої послуги перевірки кваліфікованих електронних підписів та/або кваліфікованих електронних печаток кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, відомості про якого та про його кваліфіковані електронні довірчі послуги внесені до Довірчого списку держави – члена Європейського Союзу і оприлюднені Європейською Комісією на офіційному веб-сайті Європейського Союзу;

2) засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які використовуються відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах, засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», якщо іноземні засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідають вимогам Регламенту 910/2014, що підтверджується документом про сертифікацію, виданим органом, акредитованим Національним органом з акредитації, який входить до складу Європейської кооперації з акредитації.

Джерело: LexInform