Моніторинг законодавства
21 Червня, 2022

Класифікатор професій гармонізують з міжнародними стандартами

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» від 12 липня 2022 р. № 781.

Утворена Міжвідомча робоча група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, основними завданнями якої є:

1) розроблення концепції реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» з метою гармонізації його з міжнародними стандартами класифікації занять, професій, професійних кваліфікацій, освіти та приведення його у відповідність із Міжнародною стандартною класифікацією занять ISCO-08;

2) узгодження позицій заінтересованих сторін щодо функцій, структури та наповнення Класифікатора професій

Джерело: LexInform