Моніторинг законодавства
12 Січня, 2024

Критерії допустимості держдопомоги на надання послуг суб’єктам господарювання

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес» від 5 січня 2024 р. № 12.

Затвердженні нею критерії застосовуються для проведення оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання, що надається з метою компенсації витрат суб’єктів господарювання, які надають послуги, що становлять загальний економічний інтерес.

Оцінка допустимості державної допомоги проводиться у разі, коли компенсація призводить до надання переваги суб’єкту господарювання, а саме – не дотримується хоча б одна з наведених умов:

1) суб’єкт господарювання, що отримує компенсацію, повинен фактично виконувати зобов’язання щодо надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, які повинні бути чітко визначені договором, регуляторним (розпорядчим) чи іншим актом, який повинен містити інформацію про:

– зміст і тривалість зобов’язань з надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес;

– назву суб’єкта господарювання і у разі потреби територію, на якій ним надаються послуги, що становлять загальний економічний інтерес;

– перелік будь-яких виключних або спеціальних прав, які було надано суб’єкту господарювання щодо послуг, що становлять загальний економічний інтерес;

– механізм розрахунку компенсації, контролю та перегляду компенсації;

– заходи для уникнення і повернення надмірної компенсації;

2) механізм, на підставі якого розраховується компенсація, визначено об’єктивно і прозоро з метою уникнення надання суб’єкту господарювання економічних переваг порівняно з конкуруючими суб’єктами;

3) розмір компенсації витрат, понесених у зв’язку з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, не є надмірним, а саме – не перевищує розміру, необхідного для покриття усіх або частини витрат, понесених внаслідок виконання зобов’язань з надання таких послуг, з урахуванням відповідного доходу та обґрунтованого прибутку за їх надання;

4) суб’єкт господарювання, що надає послуги, що становлять загальний економічний інтерес, повинен бути обраний шляхом проведення процедури відкритих торгів (конкурсу) або будь-якої іншої конкурентної процедури, передбаченої законодавством, яка дасть змогу обрати пропозицію за найнижчою ціною за надання таких послуг. Якщо така процедура не може бути проведена, рівень компенсації визначається на основі результатів аналізу витрат, які понесе типовий суб’єкт господарювання, володіючи усіма необхідними засобами, що відповідають вимогам для надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, з урахуванням відповідного доходу та обґрунтованого прибутку для виконання зобов’язань.

Джерело: Lexinform