Моніторинг законодавства
17 Листопада, 2023

Моніторинг об’єктів оброблення відходів почнеться після війни

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу об’єкта оброблення відходів» від 7 листопада 2023 р. № 1166.

Затвердженим нею Порядком передбачено, що моніторинг проводиться шляхом збирання, обробки, збереження, узагальнення та аналізу інформації про операції з управління відходами для запобігання та мінімізації їх негативного впливу на навколишнє природне середовище та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування рішень у сфері управління відходами.

Суб’єкт моніторингу, який має намір отримати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, повинен розробити та затвердити план і подати його разом з переліком документів та заявою про отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів до Міндовкілля відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про управління відходами».

У разі змін в управлінні основними видами відходів та/або технологічному процесі об’єкта оброблення відходів, на якому здійснюються операції з термічного оброблення відходів, суб’єкт моніторингу зобов’язаний переглянути план, внести відповідні зміни до нього та надіслати протягом 15 календарних днів з дня внесення таких змін Міндовкіллю через інформаційну систему управління відходами повідомлення про внесені зміни.

Суб’єкт моніторингу, який експлуатує об’єкт оброблення відходів, на якому здійснюються операції з відновлення або видалення відходів, включаючи підготовку відходів до відновлення або видалення, зобов’язаний проводити моніторинг на підставі розробленої відповідно до Порядку розроблення Програми моніторингу об’єкта оброблення відходів, затвердженого Міндовкіллям, та затвердженої таким суб’єктом програми.

Якщо суб’єктом моніторингу програма розроблена вперше, він надсилає її протягом 15 календарних днів з дня затвердження програми Міндовкіллю через інформаційну систему управління відходами для інформування про виконання зобов’язань, передбачених дозволом на здійснення операцій з оброблення відходів.

Програма розробляється на один календарний рік та надсилається щороку до 15 грудня року, що передує року, на який вона розроблена, суб’єктом моніторингу до Міндовкілля через інформаційну систему управління відходами.

У разі змін в управлінні основними видами відходів та/або технологічному процесі об’єкта оброблення відходів суб’єкт моніторингу зобов’язаний переглянути програму, внести відповідні зміни до неї та надіслати протягом 15 календарних днів з дня внесення таких змін Міндовкіллю через інформаційну систему управління відходами повідомлення про внесені зміни.

План або програма формуються суб’єктом моніторингу з урахуванням виду, складу і властивостей відходів, які підлягають обробленню на відповідному об’єкті оброблення відходів, основних параметрів технологічного процесу та особливих умов експлуатації об’єкта оброблення відходів, а також Правил технічної експлуатації об’єктів оброблення відходів, затверджених Міндовкіллям.

Суб’єкт моніторингу для збереження навколишнього природного середовища зобов’язаний дотримуватися, зокрема нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, допустимого рівня шуму.

У разі перевищення нормативних показників, що встановлені законодавством, за результатами інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел викидів, вод та ґрунтів суб’єкт моніторингу зобов’язаний вжити заходів, спрямованих на приведення показників у відповідність з нормативними показниками, та усунути наслідки такого впливу, а також проінформувати протягом одного робочого дня територіальний орган Держекоінспекції та орган місцевого самоврядування.

Проведення моніторингу здійснюється за рахунок власних коштів суб’єктів моніторингу, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Постанова вводиться в дію через шість місяців з дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Джерело: Lexinform