Моніторинг законодавства
03 Березня, 2023

Митна вартість товарів, що йдуть на експорт, – не нижче середньої біржової ціни

Верховна Рада прийняла Закон щодо встановлення тимчасових особливостей визначення митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України» (законопроект № 8274).

Як було зазначено у пояснювальні записці до законопроекту, на поточний час законодавство України не дозволяє здійснювати митним органам контроль за правильністю визначенням митної вартості товарів, які вивозяться за межі митної території України у митному режимі експорту, що призводить в багатьох випадках до заниження бази оподаткування вивізним митом та ненадходження у повному обсязі сум експортного мита до Державного бюджету України. Таким чином, запропоновані зміни мають уможливити ефективніший контроль митних органів за правильністю визначення митної вартості товарів, які вивозяться за межі митної території України.

Так, новим пунктом розд. ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України встановлено, що тимчасово, до 31 грудня 2025 р. включно, митною вартістю товарів, які вивозяться за межі митної території України з поміщенням у митний режим експорту та на які законом встановлено вивізне мито, що нараховується за адвалорними ставками (крім товарів, щодо яких Кабінетом Міністрів України відповідно до ст. 19-1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» запроваджено режим експортного забезпечення), є ціна товару, зазначена у рахунку-фактурі чи рахунку-проформі, але не нижче середньоарифметичного значення котирувань цін на відповідні товари на міжнародних товарних біржах.

У разі якщо товари, зазначені в абзаці першому цього пункту, не є об’єктами торгівлі на міжнародних товарних біржах, митною вартістю таких товарів є ціна товару, зазначена у рахунку-фактурі чи рахунку-проформі, але не нижче за ціну товару, визначену з урахуванням середньоарифметичного значення котирувань цін на міжнародних товарних біржах на компоненти таких товарів або цін на внутрішньому ринку України (у разі відсутності цін на компоненти таких товарів на міжнародних товарних біржах) у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Середньоарифметичне значення котирувань цін на міжнародних товарних біржах на товари та/або їх компоненти, зазначені в абзацах першому та другому цього пункту, що склалися за попередній календарний місяць, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, у доларах США та до 10 числа кожного календарного місяця розміщується на його офіційному веб-сайті, а також надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

При цьому до розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, оновленого середньоарифметичного значення котирувань цін на відповідні товари та/або їх компоненти на міжнародних товарних біржах застосовується попередньо розміщене середньоарифметичне значення котирувань цін на відповідні товари та/або їх компоненти.

Для цілей цього пункту перелік міжнародних товарних бірж затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі невиконання декларантом або уповноваженою ним особою умов, визначених цим пунктом, митний орган приймає рішення про відмову у митному оформленні відповідних товарів.

Окрім того, виключено ст. 2 Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням».

Джерело: Lexinform