Моніторинг законодавства
25 Червня, 2023

Надавачі побутових послуг повинні приймати е-оплату

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 р. № 614, якою визначено основні вимоги до побутового обслуговування населення і встановлено особливості регулювання відносин між споживачем та виконавцем у наданні побутових послуг на території України.

Дія затверджених нею Правил поширюється на відносини у сфері побутового обслуговування за договорами про надання послуг, виконання робіт (побутового підряду), найму (оренди), прокату та іншими договорами за згодою сторін.

Зокрема передбачено, що режим роботи об’єктів надання побутових послуг встановлюється виконавцем самостійно, крім об’єктів надання побутових послуг, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, режим роботи яких встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

У разі тимчасового припинення діяльності об’єкта надання побутових послуг для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання та інших робіт виконавець зобов’язаний інформувати споживача не менш як за три дні до тимчасового припинення діяльності, про дату та строк, протягом якого не буде провадитися діяльність.

На фасаді об’єкта надання побутових послуг розміщується вивіска із зазначенням найменування виконавця. Біля входу до об’єкта надання побутових послуг на видному місці розміщується інформація про режим роботи.

Виконавець зобов’язаний:

– дотримуватися встановленого режиму роботи;

– надавати споживачу необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про побутові послуги;

– забезпечити відповідність об’єкта надання побутових послуг, обладнання та устаткування санітарним вимогам, вимогам з охорони праці та протипожежної безпеки;

– забезпечити наявність нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання побутових послуг, технологічної документації на надання побутових послуг та дотримання їх вимог працівниками, які надають побутові послуги;

– забезпечити підбір працівників з необхідним рівнем кваліфікації, додержання прав споживачів, установлених законодавством;

– створювати умови для збереження прийнятих від споживача виробів та матеріалів та використовувати їх за призначенням;

Джерело: Lexinform