Моніторинг законодавства
19 Липня, 2023

Не більш 25 000 грн за незалежну верифікацію звіту з енергетичного аудиту

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2023 р. № 720, якою встановлено, що розмір плати за здійснення Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту становить 2 відсотки вартості проведення енергетичного аудиту, визначеної відповідно до договору про проведення енергетичного аудиту, але не менш як 2 000 гривень і не більш як 25 000 гривень.

Розмір плати розраховується автоматично електронною системою бази даних витягів із звітів з енергетичного аудиту або Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження (у разі звернення замовника енергетичного аудиту не через електронний кабінет користувача бази даних витягів із звітів з енергетичного аудиту) та округлюється до наступних 10 гривень.

Зазначена плата перераховується замовником енергетичного аудиту до загального фонду державного бюджету на рахунок, відкритий в Державній казначейській службі, за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження» в один із таких способів:

– із застосуванням електронного платіжного засобу або шляхом безготівкового переказу коштів із банківського рахунка замовника енергетичного аудиту через електронний кабінет користувача бази даних витягів із звітів енергетичних аудитів;

– шляхом безготівкового переказу коштів із банківського рахунка замовника енергетичного аудиту.

У платіжному дорученні в реквізиті «Призначення платежу» замовником енергетичного аудиту обов’язково зазначається: «Плата за здійснення незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту».

Крім того, Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження доручено:

– забезпечити контроль за своєчасністю перерахування замовником енергетичного аудиту плати за здійснення незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту до державного бюджету;

– оприлюднювати на веб-порталі бази даних витягів із звітів з енергетичного аудиту інформацію про реквізити рахунка для внесення плати або інформацію про зміну таких реквізитів протягом одного робочого дня з дня внесення таких змін.

Джерело: Lexinform