Моніторинг законодавства
29 Серпня, 2022

Нові нормативи капіталу і ризиків для небанківських надавачів платіжних послуг

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов’язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку» від 25 серпня 2022 р. № 190.

Затверджене Положення для цілей здійснення нагляду визначає методики розрахунку пруденційних нормативів та встановлює такі пруденційні нормативи, що є обов’язковими для дотримання небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг:

1) нормативи капіталу:

– мінімального розміру власного капіталу (Н1);

– достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2);

2) нормативи кредитного ризику:

– максимального розміру кредитного ризику на одну особу (користувача, групу пов’язаних користувачів) (Н3);

– максимального розміру кредитних ризиків на всіх осіб (користувачів) (Н4);

3) норматив короткострокової ліквідності (Н5).

Вимоги цього Положення поширюються на небанківських надавачів фінансових платіжних послуг, які отримали ліцензію на надання фінансових платіжних послуг відповідно до Закону України «Про платіжні послуги».

Небанківські надавачі фінансових платіжних послуг (крім малих платіжних установ) зобов’язані щодня дотримуватись у своїй діяльності нормативів мінімального розміру власного капіталу (Н1) та достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2).

Малі платіжні установи зобов’язані щодня дотримуватись у своїй діяльності нормативу мінімального розміру власного капіталу (Н1).

Платіжна установа, установа електронних грошей, оператор поштового зв’язку, які відповідно до вимог статті 22 Закону України «Про платіжні послуги» на підставі ліцензії на надання фінансових платіжних послуг надають користувачам на умовах кредиту кошти для виконання платіжних операцій, крім платіжних операцій з електронними грошима, зобов’язані щодня дотримуватися нормативів мінімального розміру власного капіталу (Н1), достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), максимального розміру кредитного ризику на одну особу (користувача, групу пов’язаних користувачів) (Н3), максимального розміру кредитних ризиків на всіх осіб (користувачів) (Н4) та нормативу короткострокової ліквідності (Н5).

Порушення небанківським надавачем фінансових платіжних послуг нормативного значення пруденційних нормативів станом на будь-який календарний день є недотриманням пруденційних нормативів.

Джерело: Lexinform