Моніторинг законодавства
03 Жовтня, 2022

Нові повноваження Мінекономіки щодо індустріальних парків

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Міністерство економіки України» від 27 вересня 2022 р. № 1064, згідно з якою Мінекономіки, зокрема:

1) готує проекти рішень Кабінету Міністрів України про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків або про відмову у включенні індустріального парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків;

2) готує проекти рішень Кабінету Міністрів України про виключення індустріального парку з Реєстру індустріальних (промислових) парків;

3) затверджує форму звіту про функціонування індустріального парку та порядок подання звіту про функціонування індустріального парку та його оприлюднення;

4) проводить моніторинг функціонування індустріальних парків, розробляє Стратегію розвитку індустріальних парків;

5) забезпечує інформаційну та консультаційну підтримку ініціаторів створення і керуючих компаній та в інший спосіб сприяє залученню учасників;

6) інформує ДПС, Держмитслужбу, відповідні місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування про ініціаторів створення, керуючі компанії та учасників індустріальних парків у випадках, передбачених Законом України «Про індустріальні парки»;

7) забезпечує доступ до публічної інформації, пов’язаної з діяльністю індустріальних парків, та забезпечує інформаційну підтримку потенційних учасників з питань, що належать до його компетенції;

8) здійснює аналіз та узагальнення міжнародного досвіду у сфері забезпечення функціонування індустріальних парків та залучення інвестицій;

9) забезпечує до 1 квітня поточного року оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті узагальненої та в розрізі окремих індустріальних парків інформації про стан їх функціонування;

10) веде реєстр довгострокових зобов’язань в рамках здійснення державно-приватного партнерства (концесії).

Джерело: Lexinform