Моніторинг законодавства
19 Вересня, 2022

Новий порядок розрахунку вартості пулу активів у заставі

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22» від 2 вересня 2022 р. № 199.

Новими абзацами п. 3 постанови Правління Національного банку України «Про особливості підтримання ліквідності банків у період дії воєнного стану» від 24 лютого 2022 р. № 22 встановлено, що вартість пулу активів (майна), переданого банком у заставу, у разі належного виконання ним умов генерального кредитного договору та враховуючи, що банк за всіма кредитами, наданими Національним банком, не має простроченої заборгованості (основна сума кредиту, проценти за користування ним), починаючи з 19 вересня 2022 р. розраховується за такою формулою:

Вп = Впсв *К + Впнв * (1 – К),

де Вп – вартість пулу активів (майна);

Впсв – вартість пулу активів (майна), розрахована із застосуванням справедливої вартості цінних паперів, що входять до складу пулу активів (майна), та коригуючих коефіцієнтів;

Впнв – вартість пулу активів (майна), розрахована із застосуванням номінальної вартості цінних паперів, що входять до складу пулу активів (майна);

К – частка основної заборгованості за кредитами, отриманими банком після 19 вересня 2022 р., включаючи кредити, надані на повернення раніше отриманих кредитів, у загальній сумі основної заборгованості за кредитами, отриманими банком за генеральним кредитним договором.

Визначення достатності забезпечення під час опрацювання заявок на включення активів (майна) до пулу/виключення активів (майна) з пулу/заміну активів (майна) у пулі здійснюється із застосуванням справедливої вартості цінних паперів та коригуючих коефіцієнтів, якщо заявки призводять до зменшення вартості пулу активів (майна), розрахованої із застосуванням справедливої вартості цінних паперів, що входять до складу пулу активів (майна), та коригуючих коефіцієнтів.

Джерело: Lexinform