Моніторинг законодавства
07 Липня, 2021

Новий закон про товарні біржі вже діє

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) нагадала, що 1 липня 2021 р. набрав чинності новий Закон України «Про товарні біржі», в редакції Закону від 19 червня 2020 р. № 738-ІХ, яким передбачені вимоги до здійснення професійної діяльності на ринку.

Зокрема, всі оператори тепер мають торгувати стандартизованими товарами на біржах, які пройшли процедуру ліцензування в НКЦПФР.

Термін «товарна біржа», «оператор організованого ринку», «організований ринок» та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише юридичним особам, які отримали відповідну ліцензію щодо діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах.

НКЦПФР звернула увагу, що ліцензована товарна біржа повинна здійснювати моніторинг біржових торгів та контроль за дотриманням учасниками біржових торгів правил біржі, у тому числі з метою запобігання маніпулюванню на товарній біржі та інсайдерській торгівлі.

Джерело: Lexinform