Моніторинг законодавства
15 Березня, 2024

Періодичний психіатричний огляд слід проходити залежно від виду діяльності

Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2024 р. № 139, яким затверджено Перелік категорій осіб, які для виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану психічного здоров’я підлягають періодичному психіатричному огляду:

№ з/п Категорія осіб Строки проведення періодичного психіатричного огляду
1 2 3
1 Працівники, які для виконання своїх професійних завдань і обов’язків або діяльності повинні мати дозвіл на право придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, зокрема мисливської, газової та травматичної, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів один раз на три роки
2 Працівники пожежної охорони, рятувальних, гірничорятувальних, газорятувальних служб, служб запобігання виникненню відкритих газових і нафтових фонтанів, екстреної медичної допомоги та спеціалізованих медичних бригад один раз на рік

 

3 Працівники, зайняті на підприємствах атомної енергетики та атомної промисловості один раз на два роки
4 Водії транспортних засобів, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів один раз на п’ять років
5 Працівники залізничного транспорту та метрополітену, робота яких безпосередньо пов’язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту та метрополітену один раз на два роки
6 Члени екіпажу морських суден та суден внутрішнього плавання один раз на два роки
7 Авіаційний персонал, який підлягає медичній сертифікації в лікарсько-льотних сертифікаційних комісіях закладів цивільної авіації один раз на рік
8 Особи, що мають допуск до державної таємниці при переоформленні допуску до державної таємниці або протягом одного місяця після надходження роботодавцю чи іншому уповноваженому підприємству, установі чи організації письмової пропозиції Служби безпеки України чи її органу
9 Керівники, заступники керівників центральних органів виконавчої влади один раз на п’ять років
10 Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування один раз на п’ять років
11 Працівники, зайняті на підземних та відкритих гірничих роботах один раз на п’ять років
12 Працівники експлуатаційних підрозділів газовидобувних, газотранспортних та спеціалізованих підприємствах газового господарства один раз на п’ять років
13 Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки:
1) роботи на висоті, роботи верхолазні та пов’язані з підніманням на висоту, а також роботи з обслуговування підйомних пристроїв один раз на два роки
2) роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та інших верстатах, штампувальних пресах) один раз на п’ять років
3) робота у державній лісовій охороні, на рубанні лісу, сплавлянні, транспортуванні та первинній обробці лісу один раз на п’ять років
14 Працівники усіх професій, які виконують роботи в особливих природних та географічних умовах, у віддалених, малонаселених, важкодоступних, заболочених і гірських районах один раз на п’ять років
15 Особи, що обслуговують діючі електроустановки з напругою 127 вольт і вище та здійснюють на них оперативні переключення, налагоджувальні, монтажні роботи і високовольтні дослідження один раз на два роки
16 Працівники підприємств, які працюють в умовах підвищеного атмосферного тиску, в тому числі у кесонах, барокамерах, виконують водолазні роботи один раз на два роки
17 Машиністи (кочегари), оператори газифікованих котелень один раз на два роки
18 Інші види професійної діяльності:
1) працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, які мають контакт з харчовими продуктами в процесі їх виробництва, зберігання і реалізації один раз на п’ять років
2) медичні працівники закладів охорони здоров’я один раз на п’ять років
3) працівники закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів один раз на п’ять років
4) працівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку один раз на п’ять років
5) працівники будинків дитини, дитячих будинків один раз на п’ять років
19 Працівники фармацевтичних підприємств, аптечних закладів, в тому числі особи, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів один раз на рік
20 Працівники підприємств, які під час виконання своїх функціональних обов’язків повинні використовувати спирт етиловий, зокрема у виробництві лікеро-горілчаних виробів, вин, косметичних і стоматологічних засобів один раз на два роки
21 Працівники підприємств, установ та організацій, які під час виконання своїх функціональних обов’язків повинні використовувати такі види сировини, речовин і матеріалів:
1) насичені та ненасичені вуглеводи один раз на рік
2) галогенні похідні вуглеводнів жирного ряду, зокрема дихлоретан, чотирихлористий вуглець, хлористий метилен, хлористий метил, хлороформ, брометил, трихлоретилен, хлоропрен один раз на рік
3) бензол один раз на рік
4) похідні бензолу (ізопропилбензол, толуол, ксилол, стирол тощо, в тому числі гомологи, галогенні похідні ароматичного ряду, галогенні бензили, хлористий бензилиден) один раз на два роки
5) метанол один раз на два роки

Джерело: Lexinform