Моніторинг законодавства
03 Жовтня, 2022

Після війни уведуть єдиний лісовий податок для сприяння відтворенню лісів

Набрав чинності Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 вересня 2022 року «Про охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий період» від 29 вересня 2022 р. № 675/2022, яким доручено:

 1. Кабінету Міністрів України, зокрема:

1) розробити та внести у шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради України проекти законів щодо внесення змін до:

а) Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно посилення адміністративної відповідальності за невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорони природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов’язків;

б) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» стосовно перегляду розміру площ насадження лісу та санітарних рубок лісу в контексті застосування оцінки впливу на довкілля;

2) у шестимісячний строк:

а) після скасування воєнного стану розробити та затвердити державну цільову програму підвищення пожежної безпеки у сфері лісового господарства включно із лісогосподарськими підприємствами сфери управління Міністерства оборони України;

б) вжити заходів щодо зменшення нормативу сплати частини чистого прибутку (доходу), що відраховується державними лісогосподарськими, лісозахисними та іншими підприємствами, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, до державного бюджету, – до 30 %;

в) опрацювати питання щодо:

 • створення державного фонду розвитку лісового господарства;
 • удосконалення системи оподаткування лісових земель шляхом формування Єдиного лісового податку та усунення подвійного оподаткування;
 • внесення змін до порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;
 • забезпечення необхідного обсягу лісового насіння та вирощування селекційного садивного матеріалу;
 • виділення органами державної влади та органами місцевого самоврядування придатних для залісення земель;

г) опрацювати питання щодо створення:

 • єдиного державного суб’єкта господарювання з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів шляхом реорганізації державних унітарних комерційних підприємств, які перебувають у сфері управління Державного агентства лісових ресурсів України;
 • єдиного державного суб’єкта господарювання, уповноваженого здійснювати вирощування селекційного садивного матеріалу;

3) вжити заходів для врегулювання питання експорту деревини;

4) вжити додаткових заходів щодо забезпечення підготовки та підвищення рівня кваліфікації працівників підприємств лісової галузі;

5) разом із місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування забезпечити:

 • розроблення єдиної електронної таксаційної та картографічної бази даних про ліси з урахуванням положень Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 • вдосконалення механізму економічного стимулювання заходів зі створення лісів на землях усіх форм власності, ураховуючи особливий статус та режим земель оборони;

6) спільно з Національною академією наук України, Національною академією аграрних наук України опрацювати питання стосовно розроблення наукових рекомендацій щодо застосування нових перспективних інтродукованих видів деревних порід для часткової заміни аборигенних деревостанів, які всихають, підвищення продуктивності і біологічної стійкості майбутніх лісів, забезпечення захисту лісів від шкідників і хвороб;

 1. Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державній екологічній інспекції України разом із місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування вжити додаткових заходів щодо забезпечення консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель;
 2. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, Державному агентству лісових ресурсів України у шестимісячний строк внести зміни до Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, затвердженої наказом Державного комітету лісового господарства України від 19 серпня 2010 р. № 260, зокрема щодо лісорозведення на деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених землях;
 3. Місцевим органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування у тримісячний строк здійснити розроблення та затвердження регіональних програм, спрямованих на масштабне залісення регіонів.

Джерело: Lexinform