Моніторинг законодавства
13 Липня, 2023

Про виконання інвестиційних програм у сфері управління відходами встановлено щоквартальну звітність

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2023 р. № 695, якою визначено механізм здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сфері управління побутовими відходами.

Затвердженим нею Порядком, зокрема передбачено, що контроль за виконанням інвестиційних програм суб’єктів господарювання здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Контроль за виконанням інвестиційної програми здійснюється з метою проведення моніторингу:

– стану виконання інвестиційної програми, у тому числі дотримання строків її виконання;

– фактичних результатів здійснення заходів інвестиційної програми, витрати на здійснення яких включено до складу тарифів на відновлення та/або видалення побутових відходів.

Суб’єкти господарювання під час виконання інвестиційної програми зобов’язані дотримуватися фінансового плану використання коштів, передбачених для її виконання, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів.

З метою проведення моніторингу виконання інвестиційних програм суб’єкти господарювання подають щокварталу до останнього числа місяця, що настає за звітним періодом, та протягом 60 календарних днів після закінчення строку виконання інвестиційної програми уповноваженим органам в електронній або паперовій формі такі звітні матеріали:

– пояснювальну записку;

– звіт про здійснення заходів інвестиційної програми та використання коштів, передбачених для їх здійснення за звітний період, за формою згідно з додатком.

У разі здійснення не в повному обсязі заходів інвестиційної програми у пояснювальній записці зазначаються причини та надаються відповідні обґрунтування.

Уповноважений орган проводить аналіз передбачених звітних матеріалів протягом 20 робочих днів з дня їх надходження.

Аналіз звітних матеріалів щодо виконання інвестиційної програми включає перевірку:

– дотримання строків здійснення заходів інвестиційної програми;

– досягнення планових значень показників, перелік яких визначається вимогами, встановленими до змісту інвестиційних програм суб’єктів господарювання, та досягнення яких передбачено в результаті здійснення відповідних заходів інвестиційної програми;

– відповідності фактично здійснених заходів інвестиційної програми заходам, передбаченим інвестиційною програмою під час її погодження.

За результатами проведення аналізу та перевірки уповноваженим органом поданих суб’єктом господарювання звітних матеріалів щодо здійснення заходів інвестиційної програми уповноважений орган складає акт про результати виконання інвестиційної програми, який містить висновки щодо достовірності даних, поданих суб’єктом господарювання, а також щодо повноти здійснення суб’єктом господарювання заходів з виконання інвестиційної програми на основі перевірки даних.

Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами, які здійснюють операції з відновлення та/або видалення побутових відходів відповідно до встановлених виконавчими органами сільських, селищних, міських рад тарифів на відновлення та/або видалення побутових відходів.

Окрім того, встановлено, що:

– граничним рівнем вартості інвестицій, які можуть залучатися за інвестиційними програмами у сфері управління побутовими відходами, що включаються під час розрахунку економічно обґрунтованих витрат для здійснення заходів з оновлення основних фондів, будівництва, реконструкції, модернізації, технічного переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів, є фактична ефективна відсоткова ставка, за якою суб’єкт господарювання у сфері управління побутовими відходами залучає інвестиції та яка не може перевищувати розміру облікової ставки Національного банку плюс 3 відсотки;

– суб’єкти господарювання у сфері управління побутовими відходами залучають інвестиції в обсягах, що можуть бути повернуті протягом строку виконання інвестиційних програм у сфері управління побутовими відходами без виникнення ризику втрати ними фінансової незалежності;

– граничний строк дії інвестиційних програм у сфері управління побутовими відходами не може бути меншим строку повного погашення зобов’язань за ними.

Нагадаємонова ієрархія управління відходами

Джерело: Lexinform