Моніторинг законодавства
19 Вересня, 2023

Уповноваження на проведення випробувань пестицидів і агрохімікатів діятиме 5 років

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2023 р. № 966, якою визначено процедуру уповноваження підприємств, установ, організацій на проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів.

Затвердженим нею Порядок, зокрема встановлено, що умовою проведення підприємствами, установами, організаціями державних випробувань пестицидів і агрохімікатів є внесення зазначених суб’єктів до переліку уповноважених підприємств, установ, організацій на проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів з метою біологічної, екологічної або токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів. Уповноваження проводиться Міндовкіллям.

Строк дії уповноваження становить п’ять років та є безоплатним.

Перелік уповноважених підприємств, установ, організацій на проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів розміщується на офіційному веб-сайті Міндовкілля.

Для уповноваження підприємство, установа, організація звертається до Міндовкілля із заявою про уповноваження, яка подається в паперовій або електронній формі з накладенням електронного підпису чи печатки в установленому законодавством порядку.

Визначено й перелік документів, що додаються до заяви.

Підприємство, установа, організація, уповноважена на проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів, зобов’язана повідомляти Міндовкіллю про всі зміни даних у документах, що подавалися для уповноваження, протягом місяця з дня настання таких змін шляхом подання в установленому законодавством порядку відповідного повідомлення в паперовій або електронній формі з накладенням в установленому порядку електронного підпису чи печатки разом з копіями підтвердних документів.

Заява та додані до неї документи перевіряються протягом 15 робочих днів з дня надходження до Міндовкілля щодо відповідності вимогам цього Порядку. У разі виявлення невідповідності документи повертаються заявнику для доопрацювання із зазначенням вичерпного переліку невідповідностей.

Після доопрацювання заявник може повторно подати документи на розгляд Міндовкілля.

Рішення про уповноваження приймається Міндовкіллям у 30-денний строк з дня надходження заяви та доданих до неї документів.

Підприємства, установи, організації, які уповноважено на проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів, до набрання чинності цією постановою продовжують проведення державних випробувань.

Крім того, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 295 «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

Джерело: Lexinform