Новини МСП
12 Січня, 2024

Заяви щодо держреєстрації часток юросіб можна подавати в е-формі

Набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 26 грудня 2023 р. № 4416/5, яким форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань доповнено:

– формою 10 «Заява щодо державної реєстрації обліку часток юридичної особи в обліковій системі часток».

До впровадження технічної можливості подання Центральним депозитарієм цінних паперів заяви щодо державної реєстрації обліку часток юридичної особи в обліковій системі часток (форма 10) в електронній формі відповідно до законодавства, реєстраційні дії проводяться з урахуванням такого:

– подання Центральним депозитарієм цінних паперів відповідної заяви в електронній формі здійснюється з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ);

– прийняття заяви від Центрального депозитарія цінних паперів здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня її надходження до Міністерства юстиції України за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

– в день прийняття заяви від Центрального депозитарія цінних паперів примірник опису супровідним листом Міністерства юстиції України надсилається Центральному депозитарію цінних паперів з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ);

– за результатом проведення реєстраційної дії на підставі заяви від Центрального депозитарія цінних паперів виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань супровідним листом Міністерства юстиції України надсилається Центральному депозитарію цінних паперів з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ);

– у разі включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про дату початку обліку часток товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю в обліковій системі часток, державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що проводить відповідну реєстраційну дію, перед її проведенням формує витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з відомостями про перелік учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, актуальних на момент проведення реєстраційної дії, який додається до супровідного листа Міністерства юстиції, що надсилається Центральному депозитарію цінних паперів за результатом проведеної реєстраційної дії (крім випадку, коли відповідні відомості наявні у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, сформованої за результатом проведення такої реєстраційної дії).

Джерело: Lexinform