Новини МСП
26 Лютого, 2024

Запроваджено аграрні ноти – неемісійний цінний папір в е-формі

Верховна Рада прийняла Закон про аграрні ноти (законопроект № 9266) – неемісійний цінний папір, що посвідчує безумовне зобов’язання боржника, забезпечене заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти кредитору відповідно до умов, визначених таким цінним папером.

Аграрна нота існує в електронній формі у вигляді облікового запису на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів з відображенням відомостей про реквізити аграрної ноти та іншої інформації, визначеної у Законі, в Реєстрі аграрних нот.

Аграрні ноти використовуються як інструмент залучення грошових коштів у сільське господарство України та/або для здійснення розрахунків за чинними договорами.

Розрахунок за договором шляхом видачі або передачі аграрної ноти можливий виключно за умови, що у такому договорі передбачена можливість проведення розрахунку з використанням аграрної ноти.

У разі здійснення розрахунку за договором шляхом видачі або передачі аграрної ноти зобов’язання за таким договором припиняються у розмірі зобов’язання за аграрною нотою, якщо інше не передбачено договором.

Аграрна нота може містити застереження, що всі або частина спорів у правовідносинах між боржником та кредитором, які виникають на підставі аграрної ноти, вирішуються третейським судом або міжнародним комерційним арбітражем.

При цьому аграрна нота не може використовуватися одночасно з аграрними розписками, передбаченими Законом України «Про аграрні розписки», одним і тим самим боржником щодо одного і того самого предмета застави.

Встановлена й заборона особам окремих категорій бути учасником відносин щодо аграрних нот.

Джерело: Lexinform