Моніторинг законодавства
18 Жовтня, 2023

Затверджено критерії стимулюючого ефекту держдопомога на будівництво місцевої інфраструктури

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для місцевої інфраструктури» від 13 жовтня 2023 р. № 1087.

Затверджені нею критерії застосовуються для проведення оцінки допустимості державної допомоги, яка надається суб’єктам господарювання з метою сприяння господарській діяльності з будівництва або модернізації місцевої інфраструктури, та встановлюють умови, за яких така державна допомога є допустимою для конкуренції.

До категорій отримувачів державної допомоги належать суб’єкти господарювання, які одночасно відповідають таким ознакам:

1) є суб’єктами господарювання, які не перебувають у скрутному становищі;

2) є суб’єктами господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з інфраструктурою, що використовується для пропозиції та/або реалізації товарів (робіт, послуг) на ринку (економічну діяльність).

Державна допомога повинна мати стимулюючий ефект.

Державна допомога вважається такою, що має стимулюючий ефект, якщо:

1) отримувач державної допомоги звернувся за державною допомогою до початку робіт з реалізації проекту із залученням державної допомоги чи провадження діяльності або має підтвердження того, що право на отримання державної допомоги надано до початку робіт з реалізації проекту чи провадження діяльності;

2) звернення про отримання державної допомоги містить, зокрема, назву та категорію суб’єкта малого, середнього або великого підприємництва, опис проекту, у тому числі дату його початку та закінчення, місце реалізації проекту, перелік необхідних витрат, форму надання та обсяг державної допомоги;

3) надавач державної допомоги у разі надання державної допомоги суб’єктам господарювання великого підприємництва поза межами програми державної допомоги підтверджує на підставі наданої отримувачем державної допомоги документації, що державна допомога приведе до істотного:

– розширення сфери дії проекту чи діяльності; або

– збільшення загальної суми витрат отримувача державної допомоги на реалізацію проекту чи провадження діяльності; або

– збільшення швидкості завершення реалізації відповідного проекту чи провадження діяльності.

Джерело: Lexinform