Моніторинг законодавства
29 Листопада, 2023

Затверджено процедуру утворення наглядових рад у медзакладах

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 р. № 1221, якою визначено механізм утворення наглядової ради у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, які надають спеціалізовану медичну допомогу, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення.

Затвердженим нею Порядком, зокрема передбачено, що наглядова рада утворюється за рішенням власника закладу.

Кількість членів наглядової ради визначається залежно від статусу закладу охорони здоров’я у спроможній мережі закладів охорони здоров’я відповідного госпітального округу і становить:

– від п’яти до семи осіб – для загального закладу охорони здоров’я та/або іншого закладу охорони здоров’я;

– від семи до одинадцяти осіб – для кластерного закладу охорони здоров’я;

– від одинадцяти до п’ятнадцяти осіб – для надкластерного закладу охорони здоров’я.

Наглядова рада складається з представників власника – від двох до семи осіб та незалежних членів наглядової ради – від трьох до восьми осіб.

Затверджено й Типове положення про наглядову раду закладу охорони здоров’я.

Наглядова рада, в якій кількість представників власника перевищує кількість незалежних членів наглядової ради, не є правоможною.

За рішенням власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу) наглядова рада може утворюватися також в інших закладах охорони здоров’я відповідно до цього Порядку.

Крім того, внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» і від 21 серпня 2019 р. № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

Водночас, визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

Джерело: Lexinform