Моніторинг законодавства
08 Січня, 2024

Затверджено Стратегію енергоефективності до 2050 р

Кабінет Міністрів затвердив Стратегію термомодернізації будівель України до 2050 р., у якій викладено довгостроковий план поступового оновлення фонду будівель України з урахуванням енергоощадних технологій.

Документом визначено 7 ключових цілей для досягнення енергоефективності та декарбонізації:

– висока пріоритетність політики підвищення енергоефективності будівель на державному та місцевому рівнях;

– комплексні та інтегровані підходи до термомодернізації;

– подолання енергетичної бідності;

– сприятливе ринкове середовище для масштабної термомодернізації будівель;

– швидкі темпи глибокої термомодернізації громадських будівель;

– стале та цілеспрямоване фінансування термомодернізації;

– розвиток людського потенціалу, цифровізації та інновацій у сфері термомодернізації будівель.

Джерело: Lexinform