Моніторинг законодавства
14 Жовтня, 2022

Зупинено реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності, пов’язаних з РФ

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення заходів із сприяння захисту прав інтелектуальної власності та реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону» від 8 жовтня 2022 р. № 1127, якою встановлено, що на період воєнного стану:

1) зупиняється реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, за заявами правовласників (їх уповноважених представників) щодо всіх категорій товарів:

– громадян Російської Федерації, юридичних осіб, які утворені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації та/або кінцевим бенефіціарним власником яких є громадяни Російської Федерації чи інші юридичні особи, які утворені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;

– якщо виробниками, експортерами або імпортерами товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, є особи, зазначені в абзаці другому цього підпункту;

2) зупиняється реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності у зазначеному реєстрі за заявами правовласників (їх уповноважених представників) фізичних та/або юридичних осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;

3) заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, передбачені розділом XIV Митного кодексу України, щодо всіх категорій товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, які належать особам, зазначеним у підпунктах 1 і 2 цього пункту, не застосовуються.

Джерело: Lexinform