Програма “Доступна іпотека 7%”

Програма “Доступна іпотека 7%” з 01.03.2021 р. реалізується Фондом розвитку підприємництва за ініціативи Президента та Уряду України згідно Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. №28.

Про надання фінансової державної підтримки

Державна програма здешевлення вартості іпотечних кредитів «Доступна іпотека 7%» (далі – Програма) розроблена у відповідності до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28 (зі змінами) (далі – Порядок), що впроваджується за рахунок фінансової державної підтримки фізичних осіб – громадян України – позичальників  іпотечних кредитів.

Відповідно до умов Порядку, Програма реалізується Фондом розвитку підприємництва (далі – Фонд) через уповноважені банки (далі – Уповноважені банки).

Усі терміни, які використовуються у Програмі, вживаються у значеннях, визначених пунктом 2 Порядку. Державна підтримка надається Фондом з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів на придбання предмета іпотеки.

1. Мета Програми 1.1.   Cпрощення доступу фізичних осіб – громадян України до іпотечного кредитування з метою придбання предмету іпотеки, загальна площа якого не може перевищувати більш як на 40% нормативну площу, визначену пунктом 3.1. Програми.

1.2.   З метою розрахунку кількості об’єктів житлової нерухомості у власності позичальника та членів його сім’ї не враховуються об’єкти житлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.

2. Цілі іпотечних кредитів та види предмету іпотеки 2.1.  Для досягнення мети, визначеної пунктом 1.1. Програми, іпотечні кредити надаються на цілі, пов’язані з придбанням у власність таких видів предмету іпотеки:

 • квартир в житлових будинках квартирного типу (багатоквартирних будинках), без обмеження строків введення в експлуатацію або реконструкції, а в обласних центрах із чисельністю населення більше 1 млн. (за офіційними даними Держстату) – прийняті в експлуатацію або реконструйовані не раніше ніж протягом десяти років, що передують поточному;
 • індивідуальних житлових будинків разом із земельною ділянкою, на якій розташовані такі житлові будинки, без обмеження строків введення в експлуатацію або реконструкції, а в обласних центрах із чисельністю населення більше 1 млн. (за офіційними даними Держстату) – прийняті в експлуатацію або реконструйовані не раніше ніж протягом десяти років, що передують поточному;
 • майнових прав на квартири в об’єктах незавершеного будівництва та/або індивідуальні житлові будинки разом із земельною ділянкою, на якій розташовані такі житлові будинки, які придбаваються або будівництво яких фінансується (інвестується) позичальниками.
3. Критерії прийнятності до предмета іпотеки 3.1.  Нормативна площа предмета іпотеки складає 50 кв. метрів загальної площі предмета іпотеки на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб та 20 кв. метрів — на кожного наступного члена сім’ї.

3.2.  Загальна площа предмету іпотеки не може перевищувати нормативну площу предмета іпотеки більш як на 40%.

3.3.  Максимальна вартість предмета іпотеки – не більш як
2 500 000 гривень. Вартість загальної площі предмета іпотеки, що перевищує нормативну площу предмета іпотеки, сплачується позичальником відповідно до умов договору про придбання предмета іпотеки за рахунок власних коштів без компенсації процентів.

3.4.  Предмет іпотеки має бути розташований на території України (за виключенням тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і тимчасово окупованих окремих територій Донецької та Луганської областей).

3.5.  Предметом іпотеки не можуть бути:

 • квартира в житловому будинку квартирного типу (багатоквартирному будинку) та індивідуальний житловий будинок, прийняті в експлуатацію раніше ніж за десять років до початку поточного року, якщо такий об’єкт нерухомості розташований в обласному центрі з чисельністю населення більше 1 млн., за офіційними даними Держстату;
 • соціальне житло, службові жилі приміщення та інші жилі приміщення, пристосовані для тимчасового проживання громадян.

3.6.  Вартість предмету іпотеки визначається на підставі звіту про оцінку, проведену незалежним суб’єктом оціночної діяльності, акредитованим в Уповноваженому банку.

3.7.  Предмет іпотеки (за винятком майнових прав на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва або на індивідуальний житловий будинок), повинен бути застрахований позичальником на його повну вартість, що зазначена в іпотечному договорі, відповідно до законодавства від ризиків загибелі, знищення чи пошкодження майна внаслідок:

 • пожежі, удару блискавки та вибуху, навіть якщо удар блискавки чи вибух не призвели до пожежі; а також внаслідок дії продуктів горіння та заходів пожежогасіння;
 • стихійних лих, перелік яких визначається у відповідному договорі страхування предмета іпотеки;
 • протиправних дій третіх осіб – крадіжки зі зломом, грабежу, нападу з метою заволодіння майном, поєднаного з насильством (розбій), а також умисного знищення або пошкодження майна (вандалізм);
 • дії води із водопровідних, каналізаційних, опалювальних, протипожежних (спринклерних) систем або інших гідравлічних систем, проникнення води або інших рідин із сусідніх помешкань, раптових (не викликаних необхідністю їхнього вмикання) спрацьовувань протипожежних систем;
 • сторонній вплив – наїзд наземних транспортних засобів або самохідних машин; впливу водяних транспортних засобів або самохідних плаваючих інженерних споруджень;
 • падіння пілотованих літальних об’єктів – падіння на застраховане майно літаків, вертольотів, космічних апаратів, аеростатів, дирижаблів та інших літальних апаратів, їхніх частин, уламків або їхнього вантажу (предметів із них), якщо ці літальні апарати пілотувалися людьми або в них знаходилися люди, хоча б на одному з етапів польоту.

3.8.  Договір страхування предмета іпотеки має передбачати, що вигодонабувачем за договором страхування у разі виникнення страхового випадку є Уповноважений банк.

3.9.  Вимоги до об’єктів незавершеного будівництва, в яких може придбаватися житло та майнові права на квартиру в яких можуть бути предметом іпотеки відповідно до умов Програми, визначає Уповноважений банк відповідно до своїх внутрішніх правил.

4. Механізм реалізації Програми 4.1.  Спрощення доступу фізичних осіб – громадян України (позичальників) до іпотечного кредитування забезпечуватиметься за рахунок використання таких інструментів фінансової державної підтримки (далі – Державна підтримка):

 • часткової компенсації Фондом процентних ставок за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам для реалізації мети, визначеної пунктом 1 цієї Програми (далі – Компенсація процентів).
 • надання Фондом гарантій на портфельній основі Уповноваженим банкам на забезпечення виконання зобов’язань за іпотечними кредитами, наданими позичальникам (далі – Гарантія).

Державна підтримка у вигляді Гарантії Фонду може надаватись виключно в поєднанні з підтримкою у вигляді Компенсації процентів.

4.2.  Фінансування позичальників в рамках Програми відбуватиметься за рахунок власних кредитних ресурсів Уповноважених банків, які для забезпечення їх доступності будуть поєднуватись з Компенсацією процентів та Гарантіями Фонду.

4.3.  Уповноважений банк здійснює відбір, оцінку кредитоспроможності позичальників та їх наступне кредитування відповідно до власних правил, процедур та банківських продуктів з урахуванням вимог, визначених Програмою.

4.4.  Надання Державної підтримки позичальникам може здійснюватися разом з державною підтримкою, яка може надаватися відповідно до законодавства місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі регіональних та місцевих іпотечних програм за рахунок місцевих ресурсів (місцевих бюджетів) згідно з договорами про співробітництво, які Фонд укладає з відповідними місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування.

5. Строк звернення громадян України для участі у Програмі 5.1.  Громадяни України можуть звернутися за отриманням Державної підтримки протягом строку дії Програми, що визначається Урядом України.
6. Цільова група Програми та вимоги прийнятності до учасників Програми 6.1.  Фізичні особи – громадяни України, які мають повну цивільну дієздатність згідно з законодавством України та відповідають таким критеріям:

 • мають сукупний чистий дохід, який надає можливість здійснювати платежі з погашення та обслуговування іпотечного кредиту відповідно до правил і процедур Уповноваженого банку;
 • мають разом із членами його сім’ї середньомісячний сукупний чистий дохід, розмір якого за останні шість місяців не перевищує десятикратного розміру місячної середньої заробітної плати у відповідному періоді та регіоні України, де розташований предмет іпотеки, розрахованого згідно з офіційними даними Держстату. Середньомісячний дохід фізичної особи-підприємця розраховується Уповноваженим банком відповідно до внутрішніх процедур, правил та методик Уповноваженого банку;
 • можуть обслуговувати іпотечний кредит таким чином, щоб розмір боргового навантаження був прийнятним відповідно до правил і процедур Уповноваженого банку для належного обслуговування позичальником іпотечного кредиту з урахуванням дії компенсаційної процентної ставки за кредитом. При цьому боргове навантаження розраховується як співвідношення обов’язкових щомісячних витрат (зобов’язань) позичальника до його сукупного щомісячного доходу;
 • мають вік, який на дату закінчення строку іпотечного кредиту не повинен перевищувати 70 років (включно);
 • не отримував (в т.ч. не отримували члени сім’ї) Державну підтримку за іпотечним кредитом відповідно до умов Порядку.
7. Процедура набуття статусу учасника Програми 7.1   Фізична особа має перевірити свою відповідність критеріям прийнятності Програми, розміщеним на веб-сайті Фонду: https://bdf.gov.ua/.
7.2   У разі відповідності зазначеним критеріям фізична особа має подати заявку на участь у Програмі будь-якому з Уповноважених банків, інформація про які розміщена на веб-сайті Фонду.
7.3   Фізична особа подає Уповноваженому банку заявку на участь у Програмі разом із згодою на обробку персональних даних та в залежності від виду предмету іпотеки отримує від Уповноваженого банку перелік документів, які мають бути підготовлені та надані Уповноваженому банку разом із заявкою на отримання іпотечного кредиту. На цьому етапі, Уповноважений банк перевіряє відповідність фізичної особи критеріям прийнятності Програми.
7.4   Фізична особа подає Уповноваженому банку заявку на отримання іпотечного кредиту та такі документи: копію паспорта, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) позичальника та членів його сім’ї або довідку, яка підтверджує місце перебування громадян України, які мають постійне місце проживання на тимчасово окупованій території, яких змусили залишити або покинути своє місце проживання (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи), копію свідоцтва про шлюб (за наявності), копію свідоцтва про народження дитини/дітей (за наявності), документи про доходи позичальника та членів його сім’ї за останні шість місяців, довідку про перебування на квартирному обліку (за наявності) та інші документи відповідно до внутрішніх вимог Уповноваженого банку.
7.5   У разі позитивного рішення Уповноваженого банку щодо видачі іпотечного кредиту фізичній особі та її участі у Програмі з можливістю отримання Державної підтримки, відбувається укладання кредитного договору та договору іпотеки (іпотечного договору) між такою фізичною особою та Уповноваженим банком.

Умови кредитування позичальників з урахуванням вимог Програми визначаються у кредитному договорі, що укладається позичальником з Уповноваженим банком.

7.6   Кредитні кошти надаються позичальнику шляхом їх перерахування Уповноваженим банком на рахунок продавця предмета іпотеки.
7.7   Позичальник сплачує проценти за Компенсаційною процентною ставкою (визначеною пунктом 13 Програми) протягом всього строку іпотечного кредиту за умови вчасного та у повному обсязі виконання своїх зобовʼязань за кредитним договором та за договором іпотеки (іпотечним договором), з урахуванням умов пункту 14.4. Програми.
7.8   Уповноважений банк протягом усього строку кредитування позичальника здійснює моніторинг предмета іпотеки відповідно до його внутрішніх процедур та правил, а також вимог законодавства.

Уповноважений банк здійснює такий моніторинг в порядку, передбаченому відповідним(-ми) договором(-ами), укладеним(-ми) ним з Фондом в рамках реалізації Програми.

8. Максимальна сума та валюта іпотечного кредиту 8.1   Максимальна сума іпотечного кредиту, наданого Уповноваженим банком за Програмою, за яким позичальник та члени його сім’ї можуть отримати Державну підтримку, визначається не більш як 85% вартості нормативної площі предмета іпотеки, але становить не більш як 2 000 000,00 (два мільйони) гривень.
9.  Строк іпотечного кредиту 9.1   Максимальний строк іпотечного кредиту становить 240 місяців.
10. Розмір першого внеску 10.1    Позичальник має сплатити перший (початковий) внесок за рахунок власних коштів у розмірі не менш як 15% (п’ятнадцяти) відсотків вартості предмета іпотеки.
11. Забезпечення за іпотечним кредитом 11.1    Зобов’язання позичальника за кредитним договором забезпечується предметом іпотеки, який придбавається за рахунок іпотечного кредиту, а також можуть бути забезпечені будь-яким іншим майном/майновими правами, фінансовою порукою у відповідності до внутрішніх правил та процедур Уповноваженого банку.
12.   Базова процентна ставка 12.1    Базова процентна ставка за іпотечним кредитом позичальника, за яким може надаватись Державна підтримка у вигляді Компенсації процентів, не може перевищувати розмір, визначений за формулою:
Для іпотечних кредитів, наданих на придбання квартир або індивідуальних житлових будинків в об’єкті завершеного будівництва Для іпотечних кредитів, наданих на придбання майнових прав на квартири або індивідуальні житлові будинки в об’єкті незавершеного будівництва
Індекс UIRD (12 міс.) + 9 п.п.
Після закінчення будівництва та отримання позичальником документа/документів, що підтверджує/підтверджують право власності на предмет іпотеки
Індекс UIRD (12 міс.) + 4,5 п.п.
12.2 Базова процентна ставка за іпотечним кредитом є змінюваною та має переглядатись Уповноваженим банком на щорічній основі з урахуванням зміни індексу UIRD (12 міс.).
12.3. Максимальний розмір Базової процентної ставки, що може бути застосований за іпотечним кредитом, не може бути вищим 30% (тридцять процентів) річних.
13. Компенсаційна процентна ставка 13.1. Розмір Компенсаційної процентної ставки за іпотечним кредитом в рамках Програми становить 7% (сім процентів) річних.
14. Процедура розрахунку та виплати Компенсації процентів 14.1.  Сума Компенсації процентів за іпотечним кредитом розраховується Уповноваженим банком на дату сплати процентів на щомісячній основі, як різниця між сумами нарахованих процентів за іпотечним кредитом позичальника із застосуванням Базової процентної ставки та Компенсаційної процентної ставки.
14.2.  Виплата сум Компенсацій процентів за іпотечними кредитами здійснюється на щомісячній основі з використання рахунку умовного зберігання (ескроу) (далі – Ескроу рахунок), який Фонд відкриває в Уповноваженому банку. Відкриття та обслуговування Уповноваженим банком Ескроу рахунку Фонду має здійснюватися без стягнення плати та без нарахування Уповноваженим банком процентів за залишками коштів на Ескроу рахунку.
14.3.  Уповноважений банк за умови вчасного та в повному обсязі виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором (з урахуванням пункту 14.4. Програми) перераховує суму Компенсації процентів з Ескроу рахунку Фонду на рахунок позичальника в оплату процентів за іпотечним кредитом.
14.4.  Якщо протягом місяця, за який підлягають сплаті проценти за користування іпотечним кредитом,  мало місце порушення позичальником умов кредитного договору (виникнення простроченої заборгованості за кредитом), а саме:

а) прострочення виконання позичальником зобов’язання зі сплати частини/повної суми основної заборгованості за іпотечним кредитом (відповідно до встановленого графіку погашення заборгованості за кредитом) та/або

б) прострочення виконання позичальником зобов’язання зі сплати частини нарахованих процентів за кредитом (за Компенсаційною процентною ставкою, що підлягає застосуванню протягом місяця, за який сплачуються проценти),

Компенсація процентів за іпотечним кредитом надається за календарний місяць, протягом якого строк існування будь-якого із вищезазначених порушень умов кредитного договору, не перевищував 30 календарних днів.

14.5.     Надання Компенсації процентів за іпотечним кредитом позичальника призупиняється за період (календарний місяць), в якому має місце порушення позичальником умов кредитного договору, визначене п. 14.4. Програми.

Сплата Компенсації процентів відновлюється у разі погашення позичальником заборгованості за кредитним договором не більше ніж через 90 календарних днів з дня порушення зобов’язання за кредитним договором або здійснення Уповноваженим банком та позичальником реструктуризації простроченої ним заборгованості за кредитним договором. За період призупинення надання Державної підтримки відповідна Компенсація процентів не сплачується та державна підтримка за цей період не надається.

У разі порушення позичальником зобов’язання за кредитним договором понад 90 календарних днів позичальник втрачає право на Компенсацію процентів.

14.6.  Надання Фондом Державної підтримки на користь позичальників за Програмою здійснюється в межах отриманих Фондом коштів, передбачених у державному бюджеті України на реалізацію Програми.
15.  Підвищена (штрафна) процентна ставка 15.1    Уповноважений банк має право на застосування підвищеної (штрафної) процентної ставки за іпотечним кредитом у разі невиконання (порушення) позичальником умов кредитного договору та/або договору іпотеки. Така підвищена (штрафна) процентна ставка за іпотечним кредитом може бути встановлена Уповноваженим банком виключно на період, протягом якого позичальник порушив умови кредитного договору та/або договору іпотеки, та розмір якої не може перевищувати розміру Базової процентної ставки більше ніж на 5 процентних пунктів.

15.2    В розрахунку суми Компенсації процентів Уповноважений банк не повинен враховувати підвищену (штрафну) процентну ставку за іпотечним кредитом (у випадку її застосування за іпотечним кредитом).

16. Комісія за надання та/або обслуговування іпотечного кредиту 16.1    Уповноважений банк може утримувати з позичальника комісії за надання та/або обслуговування іпотечного кредиту, які сукупно за весь строк дії кредитного договору мають становити не більш як 0,5% (нуль цілих п’ять десятих) відсотка від суми наданого іпотечного кредиту.
17. Предмет Гарантії Фонду 17.1    Державна підтримка у вигляді Гарантії Фонду може надаватись за іпотечними кредитами, наданими на придбання предмета іпотеки – майнових прав на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва та/або індивідуальний житловий будинок, які придбаваються або будівництво яких фінансується (інвестується) позичальником, – на період до прийняття об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію.

17.2    Гарантія Фонду за Програмою надається у відповідності до умов внутрішніх документів Фонду та в межах отриманих ним коштів, передбачених у державному бюджеті України для надання Гарантій в рамках Програми.

18. Плата Уповноваженим банком за Гарантію  Фонду 18.1    За надання Гарантії Фондом Уповноважений банк сплачує Фонду комісію в розмірі 0,5% (нуль цілих п’ять десятих) відсотка річних від суми гарантованого Фондом кредитного портфелю позичальників за іпотечними кредитами.
19. Розмір покриття Гарантією 19.1    За іпотечним кредитом, включеним Уповноваженим банком до кредитного портфеля позичальників, Фонд надає Гарантію в розмірі 50% (п’ятдесяти) відсотків від основної суми заборгованості за іпотечним кредитом позичальника.
20. Плата позичальником за Гарантію Фонду 20.1    Уповноважений банк має право стягнути з позичальника плату за отримання Гарантії Фонду за іпотечним кредитом у розмірі не більше ніж 0,5% (нуль цілих п’ять десятих) відсотка річних від суми заборгованості позичальника за іпотечним кредитом, включеним до кредитного портфеля позичальників, за яким Фондом надано Гарантію.
21. Умови розподілу коштів від звернення стягнення на забезпечення за іпотечним кредитом 21.1    Кошти, отримані Уповноваженим банком у задоволення своїх вимог як кредитора, зокрема від звернення стягнення на предмет іпотеки, добровільного погашення позичальником заборгованості за іпотечним кредитом, погашення заборгованості позичальника за іпотечним кредитом третьою особою, розподіляються між Фондом та Уповноваженим банком у таких пропорціях:
50% отриманої суми Уповноважений банк перераховує Фонду 50% отриманої суми перераховується Уповноваженому банку в рахунок погашення заборгованості позичальника
22. Максимальний рівень виплати за Гарантією 22.1    Максимальний рівень виплат, який Фонд може здійснити на користь Уповноваженого банку за Гарантією не може перевищувати 50% (п’ятдесяти) відсотків від загального гарантованого Фондом Портфеля іпотечних кредитів позичальників.
23. Допустима частка проблемних іпотечних кредитів 23.1    Частка проблемних іпотечних кредитів у кредитному портфелі позичальників Уповноваженого банку, за яким Фондом надана Гарантія, не може перевищувати 10% (десяти) відсотків.

23.2   У випадку перевищення Уповноваженим банком вказаного рівня проблемної заборгованості, Фонд має право призупинити співробітництво з Уповноваженим банком до дати зменшення рівня такої проблемної заборгованості до критично допустимого.

24. Вимоги до кредитування Уповноваженими банками 24.1    Уповноважений банк має враховувати суму Компенсації процентів при розрахунку показника обслуговування боргу позичальника за його іпотечним кредитом.
25. Критерії прийнятності, що застосовуються до Уповноважених банків 25.1    Дотримання регулятивних вимог, включаючи індивідуальні нормативи Національного банку України, встановлені для конкретного банку.

25.2    Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів та інших платежів до бюджету.

25.3    Незастосування протягом останніх 12 місяців щодо банку або до власників істотної участі в банку, або до пов’язаних осіб банку Україною, іноземними державами — членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС санкцій.

25.4    Наявність технології та процедури іпотечного кредитування, прийнятність яких визначається Фондом.

25.5    Наявність відокремленої організаційної структури з іпотечного кредитування.

25.6    Наявність в продуктовій лінійці банку кредитних продуктів для іпотечного кредитування, інформація про які розміщена на веб-сайті банку.

25.7    Наявність працюючого кредитного портфеля іпотечних кредитів без обмеження за мінімальним його розміром.

25.8    Наявність стратегічного плану щодо розвитку іпотечного кредитування (стратегія бізнесу, цільові параметри, ліміти на кредитні експозиції тощо).

26. Вимоги до поширення інформації про Програму 26.1    Умови Програма має бути оприлюднена на офіційному веб-сайті Уповноваженого банку, як окремий фінансовий інструмент, який може поєднуватись з кредитними продуктами Уповноваженого банку.
26.2    В оприлюдненій інформації про Програму, а також в матеріалах, які розповсюджуються серед клієнтів Уповноваженого банку та в рекламних цілях, має бути відображене та зазначене про те, що Програма реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Фонд.
26.3    Аналогічна інформація про Програму, має бути відображена в кредитних договорах, договорах іпотеки, укладених між Уповноваженим банком та позичальником.
26.4    У кредитних договорах, що укладаються між Уповноваженим банком та позичальником, має бути передбачена згода останнього на зберігання, використання, обробку та поширення Уповноваженим банком, Фондом, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Кабінетом Міністрів України та Офісом Президента України, Національним банком України інформації про позичальника, предмет іпотеки, умови його іпотечного кредитного договору, укладеного з Уповноваженим банком, з метою моніторингу дотримання позичальником умов Програми, оцінки результатів Програми, поширення інформації про позичальників в матеріалах зазначених інституцій, але в межах інформації, яка не становить банківської та комерційної таємниці, та з урахування вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних.
27. Моніторинг ефективності реалізації Програми 27.1    Уповноважені банки протягом всього строку дії Програми мають забезпечувати адекватну ідентифікацію прийнятності фізичних осіб для участі у даній Програмі, моніторинг предметів іпотеки в рамках Програми, моніторинг використання іпотечних кредитів за їх цільовим призначенням, в порядку та строки, визначені відповідним договором між Фондом та Уповноваженим банком.

27.2    Уповноважені банки мають надавати усіляку підтримку представникам Фонду, Міністерства фінансів України, Офісу Президента України та інших державних органів для моніторингу основних показників та результатів Програми.

28. Позбавлення позичальника права на отримання Державної підтримки 28.1    Позичальник за іпотечним кредитом позбавляється права на отримання Державної підтримки з дати виявлення Уповноваженим банком та/або Фондом будь-якого факту:

 • надання позичальником недостовірної або недійсної інформації (у тому числі щодо відсутності чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості), що призвело до виплати коштів Державної підтримки на користь позичальника, який не мав права на отримання такої Державної підтримки;
 • придбання предмету іпотеки, який не відповідає критеріям прийнятності, визначеним в пункті 3 цієї Програми;
 • порушення позичальником зобов’язання за кредитним договором понад 90 календарних днів;
 • порушення позичальником умов Порядку.

У разі виявлення будь-якого із перелічених фактів позичальник позбавляється права на отримання Державної підтримки та зобов’язаний самостійно забезпечити сплату процентної ставки, визначеної кредитним договором.

28.2    У разі виявлення будь-якого з фактів, зазначених в абзаці другому та третьому підпункту 28.1 пункту 28 Програми, Позичальник зобов’язаний повернути Фонду незаконно отриману Державну підтримку.

Завантажити (pdf)

Харківська цільова програма здешевлення вартості іпотечних кредитів для багатодітних сімей:

1. Рішення 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 №165/21 “Про затвердження Міської цільової програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для багатодітних сімей”

2. Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Харківської міської територіальної громади для надання державної підтримки за кредитами, отриманими позичальниками – багатодітними сім’ями в банках, на будівництво (придбання) житла